Styrelse & ledningsgrupp

Svenska Foders styrelse är sammansatt av människor med god kunskap om det område där Svenska Foder verkar. Kompetens inom lantbruksnäringen är dn viktig input för att Svenska Foder ska utmanas och utvecklas och bli ett bättre företag. Det kräver utmaningar. Ambitionen hos styrelsemedlemmarna är att föra företaget en bra bit framåt och att aktivt bidra med säkrare, lönsammare och större affärer.

Ledningsgruppen i Svenska Foder arbetar målmedvetet med att följa utvecklingen på respektive marknad och agera snabbt med de svängningar och trender som uppkommer. Målet är att vara den bästa affärspartner för lantbruket. Det kan vi bara vara genom att möta våra kunder i deras efterfrågan – flexibilitet är ett honörsord för Svenska Foder.

Styrelse

Kristian Hundeböll, Koncernchef DLG
Carl Christian Lei, Styrelsemedlem DLG, Danmark
Lars Hansen, Styrelsemedlem DLG, Danmark
Lars-Ole Hjort Larsen, Styrelsemedlem DLG, Danmark
Per Landén, Charlottenlunds Gård, Ystad
Ola Göransson, Röhls Gård, Malmköping
Stefan Ljungdahl, VD Jordbruksaktuellt och Agriprim, Örebro
Carina Lagerstedt, Ulvshult Säteri, Hjo
Mattias Espert, Making Bacon AB, Klagstorp
Jonas Skogsberg, Arbetstagarrepresentant för IF Metall
Ann-Christine Fransson, Arbetstagarrepresentant för Unionen

Adjungerade:

Carsten Klausen, VD Svenska Foder
Ann-Charlotte Fridh, Ekonomichef

Ledningsgrupp

Carsten Klausen, VD och Marknadschef Växt
Ann-Charlotte Fridh, Ekonomichef
Jennifer Halling, HR-chef
Carolina Johansson, Foderchef
Johanna Öwall, Ansvarig Växt
Victor Ebel, Ansvarig Spannmål & Råvaror
Anders Falk, IT-chef
Catarina Hagelberg, Projektledning
Fredrik Reis, Säljchef Växt och Foder
Rebecca Nilsson, Retailchef, Ansvarig Häst & Säljstöd Nöt
Per-Ola Johnsson, Produktionschef
Emma Pålsson, Kvalitet & Miljöchef
Johan Henrysson, VD Vallåkra Lantmannaaffär
Richard Rydberg, Logistikchef