Styrelse & ledningsgrupp

Svenska Foders styrelse är sammansatt av människor med god kunskap om det område där Svenska Foder verkar. Kompetens inom lantbruksnäringen är dn viktig input för att Svenska Foder ska utmanas och utvecklas och bli ett bättre företag. Det kräver utmaningar. Ambitionen hos styrelsemedlemmarna är att föra företaget en bra bit framåt och att aktivt bidra med säkrare, lönsammare och större affärer.

Ledningsgruppen i Svenska Foder arbetar målmedvetet med att följa utvecklingen på respektive marknad och agera snabbt med de svängningar och trender som uppkommer. Målet är att vara den bästa affärspartner för lantbruket. Det kan vi bara vara genom att möta våra kunder i deras efterfrågan – flexibilitet är ett honörsord för Svenska Foder.

Styrelse

Kristian Hundebøll, Ordförande (CEO DLG)
Ole Christensen, (Direktör DLG)
Per Landén, Charlottenlunds Gård
Ola Göransson, Röhls Gård
Stefan Ljungdahl, VD Jordbruksaktuellt och Agriprim
Jonas Skogsberg , Personalrepresentant för IF Metall
Ann-Christine Fransson, Personalrepresentant för UNIONEN

Adjungerade:

Carsten Klausen, VD Svenska Foder
Johan Nordenblad, Vice VD Svenska Foder
Gunilla Höglund Skarin, CFO Svenska Foder

Ledningsgrupp

Carsten Klausen, VD och Marknadschef Växt
Johan Nordenblad, vice VD
Gunilla Höglund Skarin, Ekonomichef
Roger Werneräng, Personalchef
Johan Stensson, Marknad Foder
Carolina Johansson, Foderchef
Jonas Baudtler, Marknad Växt
Johanna Öwall, Produktchef Växt
Victor Ebel, Ansvarig Spannmål
Roger Valkegård, Servicechef
Anders Falk, IT-chef
Catarina Hagelberg, Projektledning
Anders Carlsén, Produktionschef Utsäde och Kvalitet- och Miljöchef
Peter Johansson, VD Vallåkra Lantmannaaffär