Pressinformation

Svenska Foder är leverantör av foder och växtodlingsprodukter till lantbruket och cerealieprodukter till livsmedelsbranschen. Svenska Foders huvudinriktning är att vara producent och grossist med ett väl utbyggt distributions- och försäljningsnät i nära samarbete med återförsäljare.

Vi arbetar i en kundorienterad organisation där närhet till kunden, effektivitet och service är nyckelord. Koncernen har 329 anställda och en omsättning på ca. 4 miljarder kronor.

Svenska Foder har sitt huvudkontor i Lidköping. Övrig försäljning/adm. finns i Knästorp utanför Lund och i Västerlösa utanför Linköping. Dessutom har man försäljningskontor i Mälardalen, Kalmarområdet och Halland.

Svenska Foder finns med egna anläggningar, utöver dessa orter, på ett 30-tal platser. Det är foderfabriker, utsädesanläggningar, hamnanläggningar, butiker/lagerterminaler för mottagning av spannmål samt försäljning/leverans av djurfoder, utsäde, gödning och kemprodukter.

Svenska Foder är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, GTP, KRAV, 2BSvs, Systematiskt Arbetsmiljöarbete och Systematiskt Brandskyddsarbete.

Svenska Foders hade under 2020 en omsättningsökning på sammanlagt 100 miljoner och man förbättrade sitt resultat med 25 miljoner jämfört med föregående år. Omsättning och resultat är ett kvitto på att man under pandemiåret fortsatt koncentrerat sig på att än bättre knyta samman de olika affärsområdena inom bolaget. Svenska Foder uppvisar ett resultat för 2020 innan skatt på 60 miljoner SEK – en förbättring med 72% jämfört med 2019. Driftsresultatet hamnar på 120 miljoner SEK, mot föregående års 94 miljoner. Volymmässigt totalt har man ökat med upp emot 10 %.

För DLG-koncernen, var 2020 ett framgångsrikt år i flera avseenden. Koncernens omsättning överskred 69 miljarder SEK medan EBITDA på mer än 2.7 miljarder var ett nytt rekord. EBIT uppgick till 1 456 miljoner, 28 % upp från 2019 års 1141. Årsresultatet steg från 476 miljoner SEK 2019 till 817 miljoner SEK 2020. De finansiella nyckeltalen förbättrades återigen.

Ägare

DLG-koncernen äger 100 procent av aktierna i Svenska Foder AB.

Försäljning

sker även via ca. 60 specialistsäljare som arbetar på fältet med direkta kundbesök och rådgivning.

Fodertillverkning

Foderfabriker finns i Hällekis, Västerlösa, Vara, Tågarp och Åhus.

Utsädesframställning

finns i Kinne Kleva, Västergård och Bergsgården (legoprodukion). Fröer produceras av Skånefrö AB.

Hamnanläggningar

Svenska Foder har hamnanläggningar för export av spannmål och för import av råvaror samt gödning i Oxelösund, Bergkvara, Åhus, Trelleborg, Landskrona, Uddevalla och Hällekis.

Spannmål

Svenska Foder köper in spannmål från Sveriges bönder. Används till fodertillverkning och för försäljning till kvarnar, bryggerier, brännerier och som exportprodukt.

Centrallager

Centrallager för paketerade och säckade produkter finns i Hällekis.

Laboratorium

Optilab är Svenska Foders eget laboratorium som betjänar hela Svenska Foder men som också arbetar mot marknaden totalt.

Volymer

Svenska Foder hanterar ca. 2 miljoner ton råvaror och färdigprodukter per år.

Återförsäljare

Svenska Foder samarbetar med ca 250 återförsäljare över hela landet.

Dotterbolag/intressebolag

Nomus AB, 100 %
Roséns i Skaraborg AB, 100 %
Axving AB 100 %
Brukssockret AB 100 %
Fole Kvarn AB 100 %
KB Bohall 99,9 %
Vallåkra Lantmannaaffär AB, 77 %
Trollenäs Lantmannaaffär AB 70 %
EkoNatur AB 100 %
Örkelljunga Lantmannaaffär AB 60 %
Scandinavian Seed AB, 44 %
FoderMix AB, 100 %
Brassica Energi AB, 40 %
Skånefrö AB, 30 %
NVS Frakt AB, 25 %
Knutpunkt Sölve 25 %
Stigtomta Kvarn 20 %

Antal anställda

Antalet anställda är ca 320 personer i koncernen och 227 i Svenska Foder

Kontakt: