Optivall Perfekt är perfekt för Andreas och Lovisa

Vill du ha en hög proteinhalt i ditt grovfoder, är Optivall Perfekt en bra vallblandning. Med sin höga baljväxtandel ger det resultat i mjölkproduktionen. Om du är noggrann som Andreas och Lovisa Folkesson på Öland.

Andreas Folkesson driver tillsammans med sin fru Lovisa en rationell mjölkdrift för 165 kor i Östra Sörby på Öland. Produktionen går mycket bra: djuren producerar 37 liter mjölk per ko och dag med en fetthalt på 4,3 och 3,5 i protein. Men för att få denna produktion måste de ha en hög proteinhalt i grovfodret. Därför odlar Andreas Optivall Perfekt.

– Vi har valt att inte ha något koncentrat i vår utfodring, säger Andreas. Därför behöver vi mycket protein för att få en så hög avkastning som möjligt. Då är Optivall Perfekt en bra vallblandning som kombinerar rösvingeln Karolina för ett bredare skördefönster och en hög baljväxtandel med lusern.

Den odlingsmark Andreas förfogar över är till stor del en vattenhållande jord – morän med lera i botten. För att få rätt ekonomi och balans i fodret kör de ett 4-skördesystem. Vallodling består av 95 hektar av de 150 hektar som de odlar på gården. Majs odlar de på 26 hektar.

– Vi blandar två vallskördar för att hålla en jämn nivå på fodret över hela året, plus majsensilage. Avkastningen på odlingen måste omvandlas till resultat i stallet – det är därför vi är väldigt noggranna med vallskördens kvalitet.

Fakta:

Antal djur: 165 mjölkkor

Ras: Holstein

Avkastning: 37 liter/ko och dag, 4,3 fett och 3,5 i protein

Mjölksystem: Lely med fri kotrafik

Optivall logotyp

Perfekt

Perfekt är en högavkastande, torktålig och uthållig blandning. Lusern och rörsvingel Karolina i kombination ger en högavkatande och torktålig blandning, som tack vare just Karolina får ett breddat skördefönster. Den höga baljväxtandelen med både lusern, röd- och vitklöver borgar för att proteinrikt grovfoder. Lusern utnyttjas bäst på väldränerade jordar med högt pH.

Ikoner för Perfekt
Perfekt
40% Timotej 10% Rödklöver
10% Engelskt Rajgräs 5% Vitklöver
20% Rörsvingel 15% Blålusern

Kategorier i: