Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

CID 2000

Rengöring och desinfektionsmedel för vattenledningar och blötfoderanläggningar.
Biofilm, dvs ett lager av organiskt material, är vanligt förekommande på insidan av vattenrören. Biofilm kan täppa till ventiler, minska volymen i vattenrören med 70-80% och därmed minska vattengenomströmningen betydligt. Biofilmen kan innehålla flera olika mikroorganismer och har en negativ effekt på vaccin och vitaminer som tillsätts i vattnet. En enkel högtrycksspolning avlägsnar inte biofilm. Det gör inte heller klor och jodprodukter. En effektiv rengöring och desinfektion av vattensystemet kräver tillsats av syre.

Cid 2000 består av 20% stabiliserat väteperoxid (H2O2) som bryts ned till vatten (H2O) och syre (O2). Det fria, gasformiga syret kommer att ”skrubba” på biofilmen, få den att lossna och lösa upp den. Innehåller även perättiksyra, ättiksyra och organiska syror.

Godkänd i ekologisk produktion

Användning
I tomma stallar doseras 2 % CID 2000 i vattenledningarna
Cid 2000 kan vid behov också användas när det är djur i stallet men då med en lägre dosering.
Låt blandningen stå i 6-18 h innan den noggrant sköljs med vatten.

För fjäderfä: Produkten lämpar sig också väl att använda när det är djur i stallarna exempelvis som rengöring efter dosering av vitaminer etc. Gör då en brukslösning med 0,2-0,4 liter CID 2000 + 10 liter vatten och sätt sedan medicinblandaren på 1 %. Detta bör göras 24 h efter det att vitaminerna etc. slutat tillsättas. Kan användas till kycklingar redan från insättning och under första veckan.

Kontakta din säljare

Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: