Rätt vallblandning för häst

Ensilage, grönmassa och hö kan ha mycket olika näringsinnehåll. Val av rätt fröblandning, gödselstrategi och inte minst skördetidpunkten är exempel på hur du kan påverka innehållet. Vad som är ett näringsmässigt optimalt grovfoder varierar. En högpresterande travhäst, har ett högre energibehov än en fritidshäst. På samma sätt vill man ofta ha mer protein i grovfodret till ett avelssto än till den aktiva sporthästen.

OptiVall står för starka vallfröblandningar med hög kvalitet och väl provat sortmaterial i Sverige. Vallfröblandningarna innehar spetsade egenskaper, bred genetisk sortvariation och ett sortiment som passar från norr till söder. Hitta blandningen som passar för dig!

Symboler

Götaland & södra Svealand

Ikoner för Skritt Bete

Skritt Bete

Skritt Bete är utan klöver vilket gör den extra lämplig till häst. Ängsgröe och rödsvingel bidrar till att gräsvallen blir tät och mattbildanade.

Skritt Bete
 25% Timotej, Rhonia, Lischka  15% Rödsvingel, Reverent
 20% Engelskt Rajgräs, Kentaur, Indicus 15% Ängsröe, Balin
 25% Ängssvingel, Lipoche, Pranzia  
Ikoner-Diet

Diet

Diet passar bra till både slåtter och bete för hästar med lägre näringsbehov.

Diet
 45% Timotej, Rhonia, Lischka  30% Ängssvingel, Lipoche, Pranzia, Preval
 15% Rödsvingel, Reverent, Gondolin 10% Ängsgröe, Balin
Ikoner för Hipp Hopp

Hipp Hopp

Hipp Hopp passar bra för hö/hösilage. Passar bra på de flesta jordar och torkar snabbt upp på sträng. Framförallt lämplig till häst och får. Skördetidpunkt styr till stor del näringsinnehåll i grovfodret.

Hipp Hopp
 60% Timotej, Rhonia, Lischka  40% Ängssvingel, Lipoche, Pranzia
Ikoner för Rapp

Rapp

Rapp passar bra för ensilage/hösilage. Engelska rajgräset sörjer för en hög skörd, för bibehållen smaklighet till häst är rätt skördetidpunkt och intensiv skörd viktig.

Rapp
 50% Timotej, Rhonia, Lischka  35% Ängssvingel, Lipoche, Pranzia
 15% Engelskt Rajgräs, Kentaur, Indicus  
Ikoner för Bore

Bore

Bore är en blandning tålig mot torka, stående vatten och tuffa vintrar. Blandningen rekommenderas till alla jordarter men särskilt låglänta mulljordar med hög kvävelevererande förmåga där baljväxter inte behövs. Rörsvingelhybriden Hykor kräver en intensiv skördestrategi, men ger med rätt management en stor skörd. 

 

Bore
 60% Timotej, Rhonia, Lischka  40% Rörsvingelhybrid, Hykor
Ikoner för GEV Universal Bete

GEV Universal Bete

GEV Universal Bete ger ett bra bete till mjölk-, kött- och fårproduktion under hela säsongen. En uthållig betesblandning som passar i de flesta lägen. Ger ett bra bete för mjölk-, kött- och fårproduktion under hela säsongen. Kan med fördel användas till slåtter vid förstaskörden för ännu bättre tramptålighet och uthållighet.

GEV Universal Bete
 22% Engelskt Rajgräs, Kentaur, Indicus 12% Ängsröe, Balin
 28% Ängssvingel, Lipoche, Pranzia 8% Vitklöver, Jura, Bombus
 10% Rödsvingel, Reverent 20% Timotej, Rhonia
Ikoner för GEV Hipp Hopp

GEV Hipp Hopp

GEV Hipp Hopp passar bra för hö/hösilage. Passar bra på de flesta jordar och torkar snabbt upp på sträng. Framförallt lämplig till häst och får. Skördetidpunkt styr till stor del näringsinnehåll.

GEV Hipp Hopp
 60% Timotej, Rhonia, Lischka  40% Ängssvingel, Lipoche, Preval

 

Norra Svealand & Norrland

Ikoner för Norrsken Bete

Norrsken

Norrsken är en mycket härdig flerårig betesvall.
Ängsgröe och vitklöver bidrar till vallens tramptålighet och uthållighet, som tillsammans med smaklighet och kvantitet från timotej och ängssvingel utgör en uthållig betesvall för de allra flesta lägen.

Norrsken Bete
 40% Timotej, Rhonia, Grindstad  10% Ängsröe, Balin
 40% Ängssvingel, Preval 10% Vitklöver, Jura
Ikoner för Kaliber

Kaliber

Kaliber passar bra för hö/hösilage. Passar bra på de flesta jordar och torkar snabbt upp på sträng.
Framförallt lämplig till häst och får.

Kaliber
 60% Timotej, Rhonia, Grindstad  40% Ängssvingel, Preval, Pardus
Ikoner för GEV Midnattsol

GEV Midnattsol

GEV Midnattsol är en mycket härdig flerårig betesvall. Ängsgröe och vitklöver bidrar till vallens  tramptålighet och uthållighet, som tillsammans med smaklighet och kvantitet från timotej och ängs-svingel utgör en uthållig betesvall för de allra flesta lägen.

GEV Midnattssol
 40% Timotej, Rhonia, Grindstad  10% Ängsröe, Balin
 40% Ängssvingel, Preval 10% Vitklöver, Bombus, Jura

Kontakt


Kategorier i: , , ,