Rengöring och desinfektion

Med omsorg om detaljerna!

En noggrann rengöring med efterföljande desinfektion är en viktig parameter för en välfungerande produktion. Vi kan erbjuda dig väl beprövade rengörings- och desinfektions-produkter som hjälper dig att sänka smittrycket i dina stallar.
Vi har också produkter som kan användas under en produktionsomgång exempelvis för att sänka ammoniaknivån. Om smittrycket i ett stall stiger ser vi ofta att produktionsresultaten gradvis försämras från omgång till omgång.

Sjukdomsframkallande organismer såsom koccidier, bakterier och virus uppförökas gradvis under omgångens tid. I uppehållet mellan omgångarna har vi möjlighet att reducera dessa med hjälp av tvätt, desinfektion och tiden ett stall står tomt. Glöm inte att ett rengöringsmedel som tar bort beläggningar måste användas i samband med tvätt för att desinfektionen ska få önskad effekt.

 

Kenosan

Rengöringsmedel för större stallar och inredning.

Framtagen för att klara av de svåraste miljöerna i djurstallar. För rengöring av djurstallar, inredning och maskiner. God vidhäftning på både lodräta och vågräta ytor, oavsett material (plast, järn och betong). Kostnadseffektivt tack vara dess effektivitet redan vid låga koncentrationer. Är ej korrosivt.

22 kg dunk

 

 • Mycket effektivt och drygt skumrengöringsmedel som säkrar ett rent stall och sänker det mikrobiella trycket
 • Extremt smutsupplösande även i de svåraste miljöerna
 • Enkelt att applicera tack vare att det bildar ett kraftigt skumlager på ytan
 • Kostnadseffektivt tack vare låg dosering

 

Användning


 1. Gör en grundlig grovtvätt
 2. Placera ut Kenosan med hjälp av lämplig appliceringsutrustning (kan användas med både varmt och kallt vatten)
 3. Dosering 0,5-2 %
 4. Verkningstid: 30-60 min. Såpan blir brun när den verkat ordentligt. Den längre verkningstiden minskar risken för att såpan torkar fast.
 5. Skölj därefter av Kenosan med måttligt tryck och rikligt med vatten.

Allroundsåpa

För rengöring av alla typer av djurstallar, inredningar och maskiner.
God vidhäftning på både lodräta och vågräta ytor, oavsett material (plast, järn, betong). Det kraftiga och lång-
verkande skummet gör att den inte lossnar från ytan. Produkten innehåller även korrosionsskydd och verkar på bara 15-30 minuter. Kan appliceras manuellt eller med högtryckstvätt.

 

22 kg dunk

 

 • Säkrar ett rent stall samtidigt som det mikrobiella trycket sänks
 •  Löser effektivt upp hinnor av fett och protein
 •  Miljö- och användarvänlig sammansättning
 • Kraftig skumeffekt

 

Användning

 1.  Gör en grundlig grovtvätt
 2. Placera ut Allround Såpa med hjälp av lämplig appliceringsutrustning (kan användas med både varmt och kallt vatten).
 3. Dosering 1-3 %, vid kraftiga beläggningar kan doseringen ökas till 5-10 %
 4. Verkningstid: 15-30 minuter
 5. Skölj därefter av Allround Såpa med måttligt tryck och rikligt med vatten

Virocid

För desinfektion av tomma, rengjorda stallar, inredning, utrustning, transportmaterial, kläckerilokaler och fotbad.

Ger upp till 5 gånger kraftigare desinfektionseffekt än traditionella desinfektionsmedel. Verkar vid temperaturer från 4 grader och upp till 70 grader. Produkten innehåller kvartära ammonium-föreningar (QAC) och glutaraldehyd. Sammansättningen gör att den kan användas i extremt låga koncentrationer.

Den är säker att använda för människor (inte cancerogen), för utrustning (inte korrosiv) och för miljön (> 90 % nedbrytbar)

 

10 l dunk

 

 • Kraftfullt och snabbverkande
 •  Tar död på alla mikroorganismer som virus, bakterier, svampar och sporer
 • Internationellt testat och erkänt (EN & AOAC) 
 • Dokumenterad effekt på virus och bakterier, såsom fågelinfluensa, Newcastle, Gumboro, Infektiös bronkit (IB) och campylobakter.

 

Användning

Doseras med 0,5 % för ytdesinfektion (1 % vid högt smitryck), 1-2 % för stövelbad, 1-2 % för transportmaterial.

Dimdesinfektion: 1-2 liter i 4 liter vatten till 1000 m3.
Virocid verkar på 5-20 minuter. Ventilationen i ett hus bör dock inte startas förrän efter 2-4 timmar.

Virkon® S

För desinfektion av stallar och föremål i anslutning härtill.

Virkon® S är ett patenterat biologiskt nedbrytbart desinfektionsmedel. Produkten lämpar sig också för stöveldesinfektion, luft – och vattendesinfektion samt till desinfektion av djur. 

 

50 g – 5 kg

 

 • Kan användas när djur finns i stallet
 • Effektiv produkt mot virus, mykoplasma, svampar, bakterier och sporer
 • Virkon® S är i vattenlösning helt riskfritt att använda för djur och människor.

 

Användning

Doseras med 0,5 % för ytdesinfektion (1 % vid högt smitryck), 1-2 % för stövelbad, 1-2 % för transportmaterial.

Dimdesinfektion: 1-2 liter i 4 liter vatten till 1000 m3.
Virocid verkar på 5-20 minuter. Ventilationen i ett hus bör dock inte startas förrän efter 2-4 timmar.

Fumagri - Nyhet

Rökdesinfektionsmedel effektivt mot bakterier, jäst och mögel.

Fumagri ska användas efter rengöring och våtdesinfektion som ett kompletterande skydd där det kan vara svårt att komma åt med ordinarie rutiner.

Fumagri OPP är lämplig för stallar som en andra desinfektion 24-48 timmar innan fåglarna sätts in när utrustning och ströbädd är på plats.

För biutrymmen, silos och kläckerier rekommenderar vi Fumagri HA.

 

 • Fumagri OPP finns i färdigdoserade burkar för 50, 500 eller 1250 m³.
 • Fumagri HA finns i färdigdoserade burkar för 20 och 100 m³.

 


Taggar: , ,

Kategorier i: , , ,

Med omsorg om detaljerna!

En noggrann rengöring med efterföljande desinfektion är en viktig parameter för en välfungerande produktion. Vi kan erbjuda dig väl beprövade rengörings- och desinfektionsprodukter som hjälper dig att sänka smittrycket i dina stallar.

Vi har också produkter som kan användas under en produktionsomgång exempelvis för att sänka ammoniaknivån. Om smittrycket i ett stall stiger ser vi ofta att produktionsresultaten gradvis försämras från omgång till omgång.

Sjukdomsframkallande organismer såsom koccidier, bakterier och virus uppförökas gradvis under omgångens tid. I uppehållet mellan omgångarna har vi möjlighet att reducera dessa med hjälp av tvätt, desinfektion och tiden ett stall står tomt. Glöm inte att ett rengöringsmedel som tar bort beläggningar måste användas i samband med tvätt för att desinfektionen ska få önskad effekt.

Rengöring

Kenosan

Rengöringsmedel för större stallar och inredning. Mycket effektivt och drygt  skumrengöringsmedel som säkrar ett rent stall och sänker det mikrobiella trycket. Extremt smutupplösande även i de svåraste miljöer. Enkelt att applicera och den långa verkningstiden på 30-60 minuter minskar risken för att såpan torkar fast. Kostnadseffektiv tack vare låg dosering. Är ej korrosivt.

Användning

 1. Gör en grundlig grovtvätt
 2. Placera ut Kenosan med hjälp av lämplig appliceringsutrustning (kan användas med både varmt och kallt vatten)
 3. Dosering 0,5-2 %
 4. Verkningstid: 30-60 min. Såpan blir brun när den verkat ordentligt. Den längre verkningstiden minskar risken för att såpan torkar fast.
 5. Skölj därefter av Kenosan med måttligt tryck och rikligt med vatten.
Eko-logotyp

Allround Såpa

För rengöring av alla typer av djurstallar, inredningar och maskiner. God vidhäftning på både lodräta och vågräta ytor, oavsett material (plast, järn, betong). Det kraftiga och långverkande skummet gör att den inte lossnar från ytan. Produkten innehåller även korrosionsskydd och verkar på bara 15-30 minuter. Kan appliceras manuellt eller med högtryckstvätt.

Användning

 1. Gör en grundlig grovtvätt
 2. Placera ut Allround Såpa med hjälp av lämplig appliceringsutrustning (kan användas med både varmt och kallt vatten).
 3. Dosering 1-3 %, vid kraftiga beläggningar kan doseringen ökas till 5-10 %
 4. Verkningstid: 15-30 minuter
 5. Skölj därefter av Allround Såpa med måttligt tryck och rikligt med vatten.
Eko-logotyp

Desinfektion

Virocid

För desinfektion av tomma, rengjorda stallar, inredning, utrustning, transportmaterial, kläckerilokaler och fotbad. Ger upp till 5 gånger kraftigare desinfektionseffekt än traditionella desinfektionsmedel. Verkar vid temperaturer från 4 grader och upp till 70 grader. Produkten innehåller kvartära ammonium-föreningar (QAC) och glutaraldehyd. Sammansättningen gör att den kan användas i extremt låga koncentrationer.

Den är säker att använda för människor (inte cancerogen), för utrustning (inte korrosiv) och för miljön (> 90 % nedbrytbar).

Användning
Doseras med 0,5 % för ytdesinfektion (1 % vid högt smitryck), 1-2 % för stövelbad, 1-2 % för transportmaterial.

Dimdesinfektion: 1-2 liter i 4 liter vatten till 1000 m3.

Virocid verkar på 5-20 minuter. Ventilationen i ett hus bör dock inte startas förrän efter 2-4 timmar.

Virkon® S

För desinfektion av stallar och föremål i anslutning härtill. Virkon® S är ett patenterat biologiskt nedbrytbart desinfektionsmedel. Produkten lämpar sig också för stöveldesinfektion, luft – och vattendesinfektion samt till desinfektion av djur.

Användning
Doseras med 1 % för desinfektion av ytor, utrustning, stövelbad, vattensystem. Vid dimdesinfektion (efter ytdesinfektion) använd 0,5-1 % lösning. Verkar på 10-30 minuter.

Fumagri OPP

Rökdesinfektionsmedel effektivt mot bakterier, jäst och mögel. Fumagri OPP ska användas efter rengöring och våtdesinfektion som ett kompletterande skydd där det kan vara svårt att komma åt med ordinarie rutiner. Lämplig för stallar, biutrymmen och silos. I stallar används den som andra desinfektion 24-48 timmar innan fåglarna sätts in när utrustning och ströbädd är på plats.

Användning
Fumagri OPP finns i färdigdoserade burkar för 50, 500 eller 1250 m3.

Stalosan F

Torrdesinfektion. Stalosan F har tack vare sin höga andel (>95 %) aktiva ämnen en antimikrobiell effekt och avdödar bakterier, virus, svampar och parasiter. Den är därmed effektiv mot patogener som kan orsaka produktionsstörningar och nedsatt välbefinnande hos fåglarna.

Användning (gäller alla Stalosan-produkter)
Stalosan används lämpligen i samband med insättning av fåglar i stallet, vid delutplock av kyckling eller som punktinsats vid fuktiga ströbäddar. För bäst effekt strö motsvarande 50 g/m2 så jämnt som möjligt över ytan.

Stalosan kan antingen strös på golvet innan strö läggs på eller under pågående omgång ovanpå det strömedel som används. Stalosan kan också blandas med ströet innan det sprids ut förutsatt att man kan åstadkomma en jämn inblandning eftersom en ojämn applicering ger en sämre effekt.

Stalosan Dry

Torrdesinfektionsmedel med hög fuktabsorbtion
som binder ammoniak. Stalosan Dry är ett kostnads-effektivt hygienpulver med en mjuk struktur som bidrar till ett torrt och fint stallklimat. Vid högt smittryck i stallet kan Stalosan Dry med fördel kombineras med Stalosan F för ökad antimikrobiell kontroll.

Användning
Se Stalosan F.

Stalosan Grön

Eko-logotyp

Upptorkande och pH-sänkande hygienpulverprodukt som är godkänd för användning inom ekologisk produktion. Pulvret består av naturliga lersilikater vars egenskaper sänker pH och håller nere smittrycket i stallet och jobbar tillsammans med djurens egen skyddsbarriär – huden- för att hålla djuret friskt.

Användning
Se Stalosan F.

Rengöring för vattensystem och vattenledningar

En fågel dricker nästan dubbelt så mycket vatten som den äter foder. Är vattnet inte hygieniskt bra påverkar detta fågeln negativt. Det kan exempelvis visa sig i mag- och tarmstörningar, lägre foderintag, sämre tillväxt och foderomvandlingsförmåga.

Undvik biofilm
När vi tillsätter tillskott via vattnet, som exempelvis vitaminer, bildas lätt biofilm i ledningarna. Biofilm är ett lager av organiskt material som sätter sig på insidan av vattenrören. Dessa biofilmer är perfekt tillväxtsubstrat för sjukdomsframkallande mikroorganismer. Biofilm kan täppa till ventiler, minska volymen i vattenrören med 70-80% och därmed minska vattengenom-strömningen betydligt. Biofilmens innehåll av olika mikro-organismer kan också ha negativ effekt på vaccin och vitaminer som tillsätts i vattnet.

En enkel högtrycksspolning avlägsnar inte biofilm. Det gör inte heller klor och jodprodukter. En effektiv rengöring och desinfektion kräver tillsats av syre.

Väteperoxid verkar desinficerande och antiseptiskt mot ett stort spektrum av mikroorganismer, såsom bakterier, virus, svampar, jäst, mögel och bakteriesporer. Den är skonsam både mot huden och samtidigt miljön då det efter användning enbart kvarstår syre och vatten.

DM Clean

Rengöring av vattensystem. Lämplig att använda om vattensystemet har mycket biofilm. Innehållet av kalium- och natriumhydroxid säkrar en effektiv rengöring även vid lägre vattentemperaturer. Den tar effektivt bort fett- och proteinbeläggningar och innehåller även korrosionsskydd

För bästa resultat ska systemet desinficeras efteråt med CID 2000.

Användning
Tillsätt 3-5 % DM Clean till vattensystemet och låt verka i max 2 h. Skölj därefter noggrant med vatten.

Eko-logotyp

CID 2000

Eko-logotyp

Rengöring och desinfektionsmedel för vattenledningar. Avlägsnar effektivt biofilm och mineraliska beläggningar. Cid 2000 består av 20 % stabiliserat väteperoxid (H2O2) som bryts ned till vatten (H2O) och syre (O2). Det fria, gasformiga syret kommer att ”skrubba” på biofilmen, få den att lossna och lösa upp den. Innehåller även perättiksyra, ättiksyra och organiska syror. Skonsam mot material av plast och rostfritt stål.

Användning
I tomma stallar doseras 2 % CID 2000 i vattenledningarna. Låt blandningen stå i 6-18 h innan den noggrant sköljs med vatten.

Produkten lämpar sig också väl att använda när det är djur i stallarna exempelvis som rengöring efter dosering av vitaminer etc. Gör då en brukslösning med 0,2-0,4 liter CID 2000 + 10 liter vatten och sätt sedan medicinblandaren på 1 %. Detta bör göras 24 h efter det att vitaminerna etc. slutat tillsättas. Kan användas till kycklingar redan från insättning och under första veckan.


Kategorier i: ,

Friska djur är en förutsättning för lönsam animalieproduktion och en god stallhygien är en förutsättning för friska djur. En noggrann rengöring med efterföljande desinfektion är därför en viktig parameter för en välfungerande produktion. Vi kan erbjuda dig väl beprövade rengörings- och desinfektionsprodukter som hjälper dig att sänka smittrycket i dina stallar.

Rengöring

Kenosan

Rengöringsmedel för stallar och inredning

• Mycket effektivt och drygt skumrengöringsmedel som säkrar ett rent stall och sänker det mikrobiella trycket.
• Extremt smutsupplösande även i de svåraste miljöerna
• Enkelt att applicera tack vare att det bildar ett kraftigt skumlager på ytan
• Längre verkningstid minskar risken för att det torkar in
• Kostnadseffektivt tack vare låg dosering

Framtagen för att klara av de svåraste miljöerna i djurstallar. För rengöring av djurstallar, inredning och maskiner. God vidhäftning på både lodräta och vågräta ytor, oavsett material (plast, järn och betong). Kostnadseffektivt tack vare dess effektivitet redan vid låga koncentrationer. Är ej korrosivt.

Allround Såpa

Rengöringsmedel för alla typer av stallar inredningar och maskiner

• Säkrar ett rent stall samtidigt som det mikrobiella trycket sänks
• Löser effektivt upp hinnor av fett och protein
• Miljö- och användarvänlig sammansättning
• Kraftig och långverkande skumeffekt 

För rengöring av alla typer av djurstallar, inredningar och maskiner. God vidhäftning på både lodräta och vågräta ytor, oavsett material (plast, järn, betong). Det kraftiga och långverkande skummet gör att den inte lossnar från ytan. Produkten innehåller även
korrosionsskydd och verkar på bara 15-30 minuter. Kan appliceras manuellt eller med högtryckstvätt.

Godkänd i ekologisk produktion!

Rengöring & Desinfektion - för vattenledning och blötfoderanläggning

CID 2000

Rengöring- och desinfektionsmedel för vattenledningar och blötfoderanläggningar

• Kan användas både med djur i stallet och i tomma stallar
• Avlägsnar effektivt biofilm och mineraliska beläggningar
• Skonsam mot material av plast och rostfritt stål
• Är en väl beprövad produkt med mycket brett avdödningsspektrum

Cid 2000 består av 20 % stabiliserat väteperoxid (H2O2) som bryts ned till vatten (H2O) och syre (O2). Det fria, gasformiga syret kommer att ”skrubba” på biofilmen, få den att lossna och lösa upp den.

Innehåller även perättiksyra, ättiksyra och organiska syror.

Godkänd i ekologisk produktion!

DM Clean

Rengöringsmedel för vattenledningar och blötfoderanläggningar

• Tar effektivt bort fett- och proteinbeläggningar

• Innehåller korrosionsskydd

• Lämplig att använda om vattensystemet har mycket biofilm

Framtagen för att klara av de svåraste miljöerna i djurstallar. För rengöring av djurstallar, inredning och maskiner. God vidhäftning på både lodräta och vågräta ytor, oavsett material (plast, järn och betong). Kostnadseffektivt tack vare dess effektivitet redan vid låga koncentrationer. Är ej korrosivt.

Godkänd i ekologisk produktion!

Desinfektion

Virkon® S

Desinfektionsmedel för stallar och inredning

• Kan användas när djur finns i stallet

• Effektiv produkt mot virus, mykoplasma, svampar, bakterier och sporer

• Virkon® S är i vattenlösning helt riskfritt att använda för djur och människor

För desinfektion av stallar och föremål i anslutning härtill. Virkon® S är ett patenterat biologiskt nedbrytbart desinfektionsmedel. Produkten lämpar sig också för stövel-, luft- och vattendesinfektion samt
till desinfektion av djur.

Virocid

Desinfektionsmedel för stallar och inredning

• Kraftfullt och snabbverkande desinfektionsmedel
• Tar död på alla mikroorganismmer som virus,
bakterier, svampar och sporer
• Internationellt testat och erkänt (EN och AOAC)
• Dokumenterad effekt gällande förebyggande
och bekämpning av sjukdomsutbrott och bakterier

För desinfektion av stallar utan djur, inredning,
utrustning, transportmaterial, kläckerilokaler och fotbad. Ger upp till 5 gånger kraftigare desinfektionseffekt än traditionella desinfektionsmedel. Verkar vid temperaturer från 4 grader och upp till 70 grader. Produkten innehåller kvartära ammoniumföreningar (QAC) och glutaraldehyd. Sammansättningen
gör att den kan användas i extremt låga
koncentrationer.

Den är säker att använda för människor
(inte cancerogen), för utrustning (inte korrosiv)
och för miljön (> 90 % nedbrytbar).

 

Stalosan F

Torrdesinfektion

• Antimikrobiell effekt och avdödar bakterier, virus, svampar och parasiter 
• Sänker andelen ammoniak
• Har lågt pH vilket minskar risken för diarré och
luftvägsinfektioner
• Kan användas när grisar finns i stallet
• Effektiv mot flugor

Till skillnad från torrdesinfektionsmedel som innehåller kalk så har Stalosan F ett lågt pH. I ett stall bidrar ammoniak till att höja pH värdet. Ammoniak tillsammans med ett högt pH innebär att djuren blir mer mottagliga för luftvägsinfektioner, mag-, tarm- och hudsjukdomar. Stalosan F minskar andelen ammoniak och dess låga pH stöttar grisens eget immunförsvar på både hud, slemhinnor/luftvägar och i magen och exempelvis så kan frekvensen luftvägsinfektioner och diarré minskas.

Stalosan F kan användas på stallgolvet/i ströbädden för att absorbera fukt och avdöda mikroorganismer. Den förbättrar effektivt de sanitära förhållandena. Stalosan F har även en hämmande effekt på antalet flugor.

Stalosan Basic

Torrdesinfektion

• Uttorkande produkt som bryter ned ammoniak och ger en bättre stallmiljö

• Bryter ned biofilm vilket gör det svårare för bakterier att få fäste

• Kan användas när det finns djur i stallet


Kategorier i: ,