Rengöring och desinfektion

Med omsorg om detaljerna!

En noggrann rengöring med efterföljande desinfektion är en viktig parameter för en välfungerande produktion. Vi kan erbjuda dig väl beprövade rengörings- och desinfektions-produkter som hjälper dig att sänka smittrycket i dina stallar.
Vi har också produkter som kan användas under en produktionsomgång exempelvis för att sänka ammoniaknivån. Om smittrycket i ett stall stiger ser vi ofta att produktionsresultaten gradvis försämras från omgång till omgång.

Sjukdomsframkallande organismer såsom koccidier, bakterier och virus uppförökas gradvis under omgångens tid. I uppehållet mellan omgångarna har vi möjlighet att reducera dessa med hjälp av tvätt, desinfektion och tiden ett stall står tomt. Glöm inte att ett rengöringsmedel som tar bort beläggningar måste användas i samband med tvätt för att desinfektionen ska få önskad effekt.

 

Kenosan

Rengöringsmedel för större stallar och inredning.

Framtagen för att klara av de svåraste miljöerna i djurstallar. För rengöring av djurstallar, inredning och maskiner. God vidhäftning på både lodräta och vågräta ytor, oavsett material (plast, järn och betong). Kostnadseffektivt tack vara dess effektivitet redan vid låga koncentrationer. Är ej korrosivt.

22 kg dunk

 

 • Mycket effektivt och drygt skumrengöringsmedel som säkrar ett rent stall och sänker det mikrobiella trycket
 • Extremt smutsupplösande även i de svåraste miljöerna
 • Enkelt att applicera tack vare att det bildar ett kraftigt skumlager på ytan
 • Kostnadseffektivt tack vare låg dosering

 

Användning


 1. Gör en grundlig grovtvätt
 2. Placera ut Kenosan med hjälp av lämplig appliceringsutrustning (kan användas med både varmt och kallt vatten)
 3. Dosering 0,5-2 %
 4. Verkningstid: 30-60 min. Såpan blir brun när den verkat ordentligt. Den längre verkningstiden minskar risken för att såpan torkar fast.
 5. Skölj därefter av Kenosan med måttligt tryck och rikligt med vatten.

Allroundsåpa

För rengöring av alla typer av djurstallar, inredningar och maskiner.
God vidhäftning på både lodräta och vågräta ytor, oavsett material (plast, järn, betong). Det kraftiga och lång-
verkande skummet gör att den inte lossnar från ytan. Produkten innehåller även korrosionsskydd och verkar på bara 15-30 minuter. Kan appliceras manuellt eller med högtryckstvätt.

 

22 kg dunk

 

 • Säkrar ett rent stall samtidigt som det mikrobiella trycket sänks
 •  Löser effektivt upp hinnor av fett och protein
 •  Miljö- och användarvänlig sammansättning
 • Kraftig skumeffekt

 

Användning

 1.  Gör en grundlig grovtvätt
 2. Placera ut Allround Såpa med hjälp av lämplig appliceringsutrustning (kan användas med både varmt och kallt vatten).
 3. Dosering 1-3 %, vid kraftiga beläggningar kan doseringen ökas till 5-10 %
 4. Verkningstid: 15-30 minuter
 5. Skölj därefter av Allround Såpa med måttligt tryck och rikligt med vatten

Virocid

För desinfektion av tomma, rengjorda stallar, inredning, utrustning, transportmaterial, kläckerilokaler och fotbad.

Ger upp till 5 gånger kraftigare desinfektionseffekt än traditionella desinfektionsmedel. Verkar vid temperaturer från 4 grader och upp till 70 grader. Produkten innehåller kvartära ammonium-föreningar (QAC) och glutaraldehyd. Sammansättningen gör att den kan användas i extremt låga koncentrationer.

Den är säker att använda för människor (inte cancerogen), för utrustning (inte korrosiv) och för miljön (> 90 % nedbrytbar)

 

10 l dunk

 

 • Kraftfullt och snabbverkande
 •  Tar död på alla mikroorganismer som virus, bakterier, svampar och sporer
 • Internationellt testat och erkänt (EN & AOAC) 
 • Dokumenterad effekt på virus och bakterier, såsom fågelinfluensa, Newcastle, Gumboro, Infektiös bronkit (IB) och campylobakter.

 

Användning

Doseras med 0,5 % för ytdesinfektion (1 % vid högt smitryck), 1-2 % för stövelbad, 1-2 % för transportmaterial.

Dimdesinfektion: 1-2 liter i 4 liter vatten till 1000 m3.
Virocid verkar på 5-20 minuter. Ventilationen i ett hus bör dock inte startas förrän efter 2-4 timmar.

Virkon® S

För desinfektion av stallar och föremål i anslutning härtill.

Virkon® S är ett patenterat biologiskt nedbrytbart desinfektionsmedel. Produkten lämpar sig också för stöveldesinfektion, luft – och vattendesinfektion samt till desinfektion av djur. 

 

50 g – 5 kg

 

 • Kan användas när djur finns i stallet
 • Effektiv produkt mot virus, mykoplasma, svampar, bakterier och sporer
 • Virkon® S är i vattenlösning helt riskfritt att använda för djur och människor.

 

Användning

Doseras med 0,5 % för ytdesinfektion (1 % vid högt smitryck), 1-2 % för stövelbad, 1-2 % för transportmaterial.

Dimdesinfektion: 1-2 liter i 4 liter vatten till 1000 m3.
Virocid verkar på 5-20 minuter. Ventilationen i ett hus bör dock inte startas förrän efter 2-4 timmar.

Fumagri - Nyhet

Rökdesinfektionsmedel effektivt mot bakterier, jäst och mögel.

Fumagri ska användas efter rengöring och våtdesinfektion som ett kompletterande skydd där det kan vara svårt att komma åt med ordinarie rutiner.

Fumagri OPP är lämplig för stallar som en andra desinfektion 24-48 timmar innan fåglarna sätts in när utrustning och ströbädd är på plats.

För biutrymmen, silos och kläckerier rekommenderar vi Fumagri HA.

 

 • Fumagri OPP finns i färdigdoserade burkar för 50, 500 eller 1250 m³.
 • Fumagri HA finns i färdigdoserade burkar för 20 och 100 m³.

 


Taggar: , ,

Kategorier i: , , ,

Rengöring och desinfektion är grunden för att lyckas med sin produktion. Vi har ett komplett sortiment av de produkter du behöver.

Rengöring

 • Alkalisk (pH 12,5) –upplöser fett-/proteiner
 • Upplöser alla organiska beläggningar
 • Används med kallt eller varmt vatten (max. 40 grader C)
 • Innehåller korrosionsskydd
 • Dosering 1 -1,5 % (ca. 1-1,5 ltr./100 m2 + lodräta ytor)
 • Verkningstid 30 –60 minuter! (torkar inte in lika snabbt som allroundsåpan)
 • Kostnadseffektivt tack vare låg dosering
 • Torrdesinfektion
 • Antimikrobiell effekt och avdödar bakterier, virus, svampar och parasiter
 • Sänker andelen ammoniak
 • Har lågt pH vilket minskar risken för diarré och luftvägsinfektioner
 • Kan avändas till alla djurslag, även när djuren finns i stallet
 • Effektiv produkt mot virus, myko-plasma, svampar, bakterier och sporer
 • För desinfektion av stallar och föremål i anslutning härtill
 • Kan användas när djur finns i stallet
 • Tar död på alla mikroorganismer som virus, bakterier, svampar och sporer
 • Internationellt testat och erkänt

Fumagi NYHET!

Rökdesinfektionsmedel effektivt mot bakterier, jäst och mögel.

 • Fumagri ska användas efter rengöring och våtdesinfektion som ett kompletterande skydd där det kan vara svårt att komma åt med ordinarie rutiner.
 • Fumagri OPP är lämplig för stallar som en andra desinfektion 24-48 timmar innan fåglarna sätts in när utrustning och ströbädd är på plats.
 • För biutrymmen, silos och kläckerier rekommenderar vi Fumagri HA.
 • Fumagri OPP finns i färdigdoserade burkar för 50, 500 eller 1250 m³.
 • Fumagri HA finns i färdigdoserade burkar för 20 och 100 m³.

Rengöring & desinfektion för vattenledningar

 • Avlägsnar biofilm och mineraliska beläggningar
 • Är skonsam mot material av plast och rostfritt stål
 • Ger den största reduktionen av mikrobiell tillväxt
 • Är en väl beprövad produkt med mycket brett avdödningsspektrum
 • Tar effektivt bort fett- och proteinbeläggningar

 • Innehåller korrosionsskydd

 • Lämplig att använda om vattensystemet har mycket biofilm

Kategorier i: ,

Friska djur är en förutsättning för lönsam animalieproduktion och en god stallhygien är en förutsättning för friska djur. En noggrann rengöring med efterföljande desinfektion är därför en viktig parameter för en välfungerande produktion. Vi kan erbjuda dig väl beprövade rengörings- och desinfektionsprodukter som hjälper dig att sänka smittrycket i dina stallar.

Rengöring

Kenosan

Rengöringsmedel för stallar och inredning

• Mycket effektivt och drygt skumrengöringsmedel som säkrar ett rent stall och sänker det mikrobiella trycket.
• Extremt smutsupplösande även i de svåraste miljöerna
• Enkelt att applicera tack vare att det bildar ett kraftigt skumlager på ytan
• Längre verkningstid minskar risken för att det torkar in
• Kostnadseffektivt tack vare låg dosering

Framtagen för att klara av de svåraste miljöerna i djurstallar. För rengöring av djurstallar, inredning och maskiner. God vidhäftning på både lodräta och vågräta ytor, oavsett material (plast, järn och betong). Kostnadseffektivt tack vare dess effektivitet redan vid låga koncentrationer. Är ej korrosivt.

Allround Såpa

Rengöringsmedel för alla typer av stallar inredningar och maskiner

• Säkrar ett rent stall samtidigt som det mikrobiella trycket sänks
• Löser effektivt upp hinnor av fett och protein
• Miljö- och användarvänlig sammansättning
• Kraftig och långverkande skumeffekt 

För rengöring av alla typer av djurstallar, inredningar och maskiner. God vidhäftning på både lodräta och vågräta ytor, oavsett material (plast, järn, betong). Det kraftiga och långverkande skummet gör att den inte lossnar från ytan. Produkten innehåller även
korrosionsskydd och verkar på bara 15-30 minuter. Kan appliceras manuellt eller med högtryckstvätt.

Godkänd i ekologisk produktion!

Rengöring & Desinfektion - för vattenledning och blötfoderanläggning

CID 2000

Rengöring- och desinfektionsmedel för vattenledningar och blötfoderanläggningar

• Kan användas både med djur i stallet och i tomma stallar
• Avlägsnar effektivt biofilm och mineraliska beläggningar
• Skonsam mot material av plast och rostfritt stål
• Är en väl beprövad produkt med mycket brett avdödningsspektrum

Cid 2000 består av 20 % stabiliserat väteperoxid (H2O2) som bryts ned till vatten (H2O) och syre (O2). Det fria, gasformiga syret kommer att ”skrubba” på biofilmen, få den att lossna och lösa upp den.

Innehåller även perättiksyra, ättiksyra och organiska syror.

Godkänd i ekologisk produktion!

DM Clean

Rengöringsmedel för vattenledningar och blötfoderanläggningar

• Tar effektivt bort fett- och proteinbeläggningar

• Innehåller korrosionsskydd

• Lämplig att använda om vattensystemet har mycket biofilm

Framtagen för att klara av de svåraste miljöerna i djurstallar. För rengöring av djurstallar, inredning och maskiner. God vidhäftning på både lodräta och vågräta ytor, oavsett material (plast, järn och betong). Kostnadseffektivt tack vare dess effektivitet redan vid låga koncentrationer. Är ej korrosivt.

Godkänd i ekologisk produktion!

Desinfektion

Virkon® S

Desinfektionsmedel för stallar och inredning

• Kan användas när djur finns i stallet

• Effektiv produkt mot virus, mykoplasma, svampar, bakterier och sporer

• Virkon® S är i vattenlösning helt riskfritt att använda för djur och människor

För desinfektion av stallar och föremål i anslutning härtill. Virkon® S är ett patenterat biologiskt nedbrytbart desinfektionsmedel. Produkten lämpar sig också för stövel-, luft- och vattendesinfektion samt
till desinfektion av djur.

Virocid

Desinfektionsmedel för stallar och inredning

• Kraftfullt och snabbverkande desinfektionsmedel
• Tar död på alla mikroorganismmer som virus,
bakterier, svampar och sporer
• Internationellt testat och erkänt (EN och AOAC)
• Dokumenterad effekt gällande förebyggande
och bekämpning av sjukdomsutbrott och bakterier

För desinfektion av stallar utan djur, inredning,
utrustning, transportmaterial, kläckerilokaler och fotbad. Ger upp till 5 gånger kraftigare desinfektionseffekt än traditionella desinfektionsmedel. Verkar vid temperaturer från 4 grader och upp till 70 grader. Produkten innehåller kvartära ammoniumföreningar (QAC) och glutaraldehyd. Sammansättningen
gör att den kan användas i extremt låga
koncentrationer.

Den är säker att använda för människor
(inte cancerogen), för utrustning (inte korrosiv)
och för miljön (> 90 % nedbrytbar).

 

Stalosan F

Torrdesinfektion

• Antimikrobiell effekt och avdödar bakterier, virus, svampar och parasiter 
• Sänker andelen ammoniak
• Har lågt pH vilket minskar risken för diarré och
luftvägsinfektioner
• Kan användas när grisar finns i stallet
• Effektiv mot flugor

Till skillnad från torrdesinfektionsmedel som innehåller kalk så har Stalosan F ett lågt pH. I ett stall bidrar ammoniak till att höja pH värdet. Ammoniak tillsammans med ett högt pH innebär att djuren blir mer mottagliga för luftvägsinfektioner, mag-, tarm- och hudsjukdomar. Stalosan F minskar andelen ammoniak och dess låga pH stöttar grisens eget immunförsvar på både hud, slemhinnor/luftvägar och i magen och exempelvis så kan frekvensen luftvägsinfektioner och diarré minskas.

Stalosan F kan användas på stallgolvet/i ströbädden för att absorbera fukt och avdöda mikroorganismer. Den förbättrar effektivt de sanitära förhållandena. Stalosan F har även en hämmande effekt på antalet flugor.

Stalosan Basic

Torrdesinfektion

• Uttorkande produkt som bryter ned ammoniak och ger en bättre stallmiljö

• Bryter ned biofilm vilket gör det svårare för bakterier att få fäste

• Kan användas när det finns djur i stallet


Kategorier i: ,