Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Få höstrapsen i marken – Fokus i fält

Kom igång med din höstraps. Gå inga senvägar – välj certifierat utsäde. Och se till att använda jordbrukskalk på dina fält, för att få ett bra startskott för ditt utbyte. 

Det dröjer inte länge till det är dags att så höstrapsen. Höstrapsen ska etableras under första delen av augusti, om det är möjligt. I princip ska höstraps etableras så snart förhållandena tillåter det – även om man tycker det är för tidigt. Dåligt väder i 10-14 dagar i augusti kan snabbt skjuta fram sådden av höstrapsen, och det kan kosta i utbyte. Vid tidig sådd är det viktigt att välja en sort som passar för tidig sådd, och inte växer sig för kraftig på hösten. Dessutom bör du vara uppmärksam på plantantal och det kan vara ganska svårt att träffa rätt. Om vi inte agerar snabbt nog i fråga om angrepp från sniglar, rapsjordloppa, duva och andra fåglar kan det snabbt försvinna många plantor fram emot våren. Även en lång och kall vinter kan ta bort en del plantor. Plantantalet får inte heller vara för högt, eftersom många planter/m2 gör så att plantorna blir långa och tunna, och därmed sträcker sig tillväxtpunkten från jordytan, vilket gör plantan mycket mer känslig för utvintring.

Det optimala plantantalet kan varierar beroende på om det är Mellansverige eller södra delarna – eller något annan plats. Har du 30 goda plantor/m2 på våren finns det stor potential för en god skörd.

Har du sått rapsen tidigt eller har ett för högt plantantal och förhållandena på hösten är perfekta så att rapsen gror snabbt, kan du använda Caryx för tillväxtreglering. Caryx håller tillväxtpunkten nere och förbättrar därmed övervintringen. Caryx innehåller Mepikvatklorid som vi känner från Terpal och metkonazol som är ett svampmedel. Därmed får vi lite effekt på phoma och ljus bladfläcksjuka utöver tillväxregleringen.

Hur ska rapsen behandlas i höst

 • Välj rätt sort i förhållande till såtidpunkt och var du bor
 • Plantantalet får inte vara för högt, eller lågt. Det är en svår balans eftersom inte vet vad som händer i höst och under loppet av vintern. 40 planter/m2 kan vara ett bra förslag.
 • 60 kg Kväve och mycket gärna i YaraMila Raps, så får du också fosfor och kalium med på köpet.
 • Ogräsbekämpning med Belkar 2*0,25 lit/ha (DC 13 med uppföljande behandling tidigast 21 dagar senare, DC 16)
 • Kontrollera marken med jämna mellanrum för sniglar och insekter och bekämpa vid behov
 • Bekämpa spillsäd innan den tar över rapsen.
 • Dämpa rapsen med tillväxtreglering Caryx, INNAN den sträcker sig (DC15)
 • Fyll på med mikronäringsämnen – det säkrar bra tillväxt och övervintring

Svenska Foders växtskyddsrekommendationer de första veckorna efter sådd:

 • DC 00-15 6 kg Ferrex/Sluxx (Sniglar)
 • DC 00-13 0,05 l Nexide CS (rapsjordloppa gnagskador)

Välj certifierat utsäde

Certifierat utsäde, producerat på en auktoriserad utsädesfabrik, är din trygghet för att få en produkt av hög kvalitet och grunden för ett högt och stabilt utbyte. Certifierat utsäde är din garanti för:

Utsäde av bästa kvalitet med hög renhet, enhetlighet och hög grobarhet

Alla marker, där spannmålen används till utsäde, genomgås av auktoriserade markkontrollörer, som säkrar, att alla krav för utsäde är uppfyllda. På utsädesfabriken genomgår utsädet en mycket grundlig rensningsprocess med flera rensmetoder, där lätta kärnor, agnar, skadade kärnor mm. avlägsnas. Kvaliteten övervakas löpande av ett neutralt laboratorium.

Inga utsädesburna sjukdomar

Om det finns behov för betning, betas utsädet mot svampsjukdomar, samt en rad utsädesburna sjukdomar, som annars kan ge betydliga utbytesförluster i fält.

Ett enkelt och säkert val med möjlighet för kompletterande leveranser

Garanti för hög grobarhet och angiven tusenkornvikt, ger möjlighet att beräkna exakt antal planter i fält. Snabb och smidig leverans av utsädet, när du ska använda det.

Tillgång till nya högavkastande sorter

Genom att välja certifierat utsäde bidrar man till en fortsatt utveckling av nya och bättre sorter från förädlarna.

Läs mer i:  Nytt & Nyttigt om Växtodling och Spannmål!

Jordbrukskalk – startskottet på ett bra utbyte

Kalka dina fält och förbättra ditt utbyte!

Jordens pH är en avgörande faktor för en optimal tillväxt hos plantan. Jordens pH bör därför bibehållas vanligen med 2-4 ton kalk cirka vart 4 år för att:

 • Säkra det korrekta pH-värdet. Kom ihåg att alla grödor, som vete, sockerbetor, korn, raps och majs trivs bäst med ett högt eller ett medelhögt pH.
 • Bevara eller förbättra jordens struktur, som gör det möjligt att skapa den perfekta såbädden.
 • Bibehålla tillgängligheten med en rad näringsämnen.
 • Minimera risken för angrepp av, bl.a. klumprot i höstraps och rotbrand i sockerbetor

Jordbrukskalk och magnesiumkalk (jordbrukskalk+dolomitkalk) är de mest använda typerna av kalk inom lantbruket. Magnesiumkalk är upplagt att använda om jordanalyserna visar ett lågt magnesiuminnehåll och är ett billigt alternativ till gödning med magnesium.

Calciprill är en annan möjlighet framför traditionell kalkning. Calciprill är en granulerad kalk, som kan spridas med en vanlig gödningsspridare och kan därför spridas stort sett hela året, när man kan köra på marken. Det ger samtidigt möjlighet att hålla reaktionstalet stabilt vid jämn tilldelning, framför vart 4-5 år.

Utmaningen är: Ta några jordprover, tilldela den nödvändiga mängden kalk och få en bättre jordstruktur och ökat utbyte.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: