Search
Close this search box.

.

.

Åtgärder för god spannmålshantering

VD-roger_Walkegård-vid-ett-spannmålslagring

Roger Valkegård VD på Nomus, tipsar om vad du bör tänka och hålla koll på vid spannmålslagring.

• God hygien, som en väsentlig del för förebyggande kontroll av insekter. Häri ingår givetvis omsorgsfull städning både i silon och i angränsande utrymmen. Inte minst i inlastningsfickor, elevatorgropar och ändlägen på transportband.

• Vid upptäckt eller misstanke om skadedjur görs sanering med K-obiol.

• Att spannmålen förvaras väl torkad och i förekommande fall kyls med luft där så är möjligt. Att man är observant på fuktansamling och temperaturhöjning i spannmålen och i synnerhet i begränsade partier, då det ofta är här som tillväxt av ett insektsangrepp börjar.

• Att aldrig förvara partier av föregående års skörd tillsammans med eller i närheten av den nya skörden, såvitt man inte är helt säker på att det är fritt från insekter. Likadant skall man aldrig låta avfall och frånsorterad vara stå kvar i samma lokal eller ens i en annan nära eller angränsande lokal om risk finns för att här kan finnas insekter. Övergång och migration till den nyskördade spannmålen kommer inom kort tid att inträffa.

• Att i god tid i förväg ha rutiner för och hjälpmedel till hands för att kontrollera förekomsten av insekter i spannmålen eller få en snabb indikation på när insekterna börjar etablera sig i en viss silo eller parti.

• Att föra bok över avläsningarna i de utplacerade fångstfällorna inom lokalen och i angränsande utrymmen om det finns risk att insekter kan komma in här. Det är lika viktigt att notera och verifiera nollvärden, man har då ett uppskrivet värde som ett protokoll på att förekomsten var ”noll”.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: