Search
Close this search box.

.

.

Höga skördetemperaturer ökar risken för skadedjur

Det har varit höga temperaturer i stora delar av landet under skördearbetet. Det har gjort det knepigt att få ner temperaturerna vid torkningen. Risken är då att spannmål som inte kunnat kylas ned ordentligt också blir en plats för insekter att trivas. Insekterna förökningen går snabbt i varma temperaturer. Därför måste man noga passa på den spannmål man nu plockat in i lager. Man vill ju att den spannmålsskörd som generellt sett varit både stor och av god kvalitet också ska bibehålla kvalitet, så att man kan sälja den till så bra förtjänst som möjligt.

Varför är det viktigt att hålla den lagrade spannmålen fri från skadedjur?
Det är mycket enkelt. Det finns egentligen inte någon avsättning för spannmål som innehåller insekter, förutom beredning av foder för
eget bruk. Om man lämnar insekterna ostörda i ett parti spannmål, kommer inom mycket kort tid spannmålen att vara osäljbar för de flesta kunder. Kärnorna kommer att reduceras till ett tomt skal och damm utan näringsinnehåll och mögelsvampar kommer att frodas av värmen och fukten som insekterna alstrar.

– Det finns inga enkla genvägar för lagring av spannmål på ett säkert sätt, säger Roger Valkegård, VD för Nomus. När du påträffar insekter i samband med försäljning och utlastning av spannmålen kommer du oftast inte ifrån en försening på mellan två och fyra veckor, där du måste utföra en akut insats för att bekämpa insekterna och sedan invänta resultatet av bekämpningen. Oftast i form av en omfattande gasning med fosfin i hela partiet.

Om du inte planerar för en förebyggande och säker hantering av spannmålen med tanke på insekter, bör du nog hellre avstå från att lagra spannmål. Kornvivlar och plattbaggar trivs bra i varma spannmålssilor. De förökar sig, äter spannmål och denna aktivitet genererar ännu mer värme. Gör man inget åt det, kan han hela lagret, i sämsta fall, bli förstört. Men även få insekter kan ge problem som gör att din spannmål inte längre kan uppfylla de krav på livsmedelskvalitet som finns, och det kommer då generera dig ett lägre pris.

– Det finns en risk att många får problem med sin skörd i år, på grund av det varma vädret vid skörden, konstaterar Roger. Den lantbrukare som kan kyla och lufta sin spannmål bör göra det, programmatiskt, och dessutom hålla koll på spannmålen, om inte dagligen, så ofta.

– Lita inte för mycket på dina mätinstrument, utan kolla in i ditt lager, se till att lysa med ficklampa. När man ser en temperaturökning i ett övervakningsprogram, kan det vara för sent och baggarna är redan i spannmålen.

Åtgärder för god spannmålshantering:

• God hygien, som en väsentlig del för förebyggande kontroll av insekter. Häri ingår givetvis omsorgsfull städning både i silon och i angränsande utrymmen. Inte minst i inlastningsfickor, elevatorgropar och ändlägen på transportband.

• Vid upptäckt eller misstanke om skadedjur görs sanering med K-obiol.

• Att spannmålen förvaras väl torkad och i förekommande fall kyls med luft där så är möjligt. Att man är observant på fuktansamling och temperaturhöjning i spannmålen och i synnerhet i begränsade partier, då det ofta är här som tillväxt av ett insektangrepp börjar.

• Att aldrig förvara partier av föregående års skörd tillsammans med eller i närheten av den nya skörden, såvitt man inte är helt säker på att det är fritt från insekter. Likadant skall man aldrig låta avfall och frånsorterad vara stå kvar i samma lokal eller ens i en annan nära eller angränsande lokal om risk finns för att här kan finnas insekter. Övergång och migration till den nyskördade spannmålen kommer inom kort tid att inträffa.

• Att i god tid i förväg ha rutiner för och hjälpmedel till hands för att kontrollera förekomsten av insekter i spannmålen eller få en snabb indikation på när insekterna börjar etablera sig i en viss silo eller parti.

• Att föra bok över avläsningarna i de utplacerade fångstfällorna inom lokalen och i angränsande utrymmen om det finns risk att insekter kan komma in här. Det är lika viktigt att notera och verifiera nollvärden, man har då ett uppskrivet värde som ett protokoll på att förekomsten var ”noll”.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: