Inlägg taggade medväxtodling

Lyfter resultat genom att skaffa sig tur

6Tolv-projektet i Svenska Foder residerar även norr om Skånegränsen, närmare bestämt i Närke. Målsättningen med projektet är, som de flesta

Publicerad 26 december, 2023 7:00

Nytt&Nyttigt Växt/Spannmål/Grovfoder

Dröm praktiskt! 2023 var ett väl omväxlande år för lantbruket. Allt kan vi inte styra över. Men desto viktigare då att

Publicerad 19 oktober, 2023 9:57

Självklar majs för högmjölkare

Function – FAO 190 är en medelsen majssort som passar utmärkt i foderstater med hög andel majs. Lågt INDF och

Publicerad 23 april, 2023 10:00

Mellangrödor & fånggrödor

Mellangrödor är ett samlingsnamn för grödor som används mellan två huvudgrödor. Anledningen att använda dem kan vara många, en understödjande

Publicerad 18 april, 2023 11:05

Oljerättika

Uppdaterad 23-04-18 Akiro Snabb initial utveckling ger en stark population, även under korta växtsäsonger och sena sådatum. Är mycket konkurrenskraftig

Publicerad 18 april, 2023 9:30

Vårkorn på hösten, tidens melodi?

Från vänster bröderna Frans och Max Landén och Mr 6Tolv Mats Kilany. Odla vårkorn på hösten, kan det vara något?

Publicerad 8 april, 2023 10:00

Frisk sort skapar god ekonomi

Vi fortsätter att trumma för det högavkastande maltkornet Prospect. Denna sort med mycket goda stråegenskaper och en stabil avkastning –

Publicerad 7 april, 2023 10:00