Var vaksam på din spannmål – 6 tips

Vi strävar alla efter att ha en så god kvalitet på spannmålen som möjligt. Men vad gör vi för att uppnå det här? Spannmål är en levande vara där mycket kan förändras över bara en natt. Därför gäller det att vara nyfiken på och vaksam kring vad som händer med din spannmål. Det kan var det som gör skillnaden för ditt resultat.

 1. God hygien

  God hygien, som en väsentlig del för förebyggande kontroll av insekter. Här ingår omsorgsfull städning både i silon och i angränsande utrymmen. Inte minst i inlastningsfickor, elevatorgropar och ändlägen på transportband.

 2. Sanera med K-obiol

  Vid upptäckt eller misstanke om skadedjur görs sanering med K-obiol.

 3. Var uppmärksam

  Spannmålen förvaras väl torkad och i förekommande fall kyls med luft där så är möjligt. Var observant på fuktansamling och temperaturhöjning i spannmålen – i synnerhet i begränsade partier, då det ofta är här som tillväxt av ett insektsangrepp börjar

 4. Åtskilj partier

  Förvara aldrig partier av föregående års skörd tillsammans med eller i närheten av den nya skörden, såvitt du inte är helt säker på att det är fritt från insekter. Likadant skall du aldrig låta avfall och frånsorterad vara stå kvar i samma lokal eller ens i en annan nära eller angränsande lokal om risk finns för att här kan finnas insekter. Övergång och migration till den nyskördade spannmålen kommer inom kort tid att inträffa.

 5. Skapa goda rutiner

  Skapa goda rutiner för att kontrollera förekomsten av insekter i spannmålen. Det är dessutom mycket viktigt att på ett tidigt stadie se om insekter etablerat sig i partierna.

 6. Dokumentera

  Dokumentera avläsningarna i de utplacerade fångstfällorna inom lokalen och i angränsande utrymmen om det finns risk att insekter kan komma in här. Det är lika viktigt att notera och verifiera nollvärden. Du har då ett uppskrivet värde som ett protokoll på att förekomsten var ”noll”.

Spannmålstömning

Stora risker med årets spannmålslagring

Årets spannmålslagring är en stor utmaning. Vad ska man tänka på och hur undviker man problem?


Kategorier i: , ,