Search
Close this search box.

.

.

Agera tidigt och bädda för ett bra växtodlingsår

Rekordvarm september-oktober i fjol i kombination med en lång tillväxtperiod i södra Sverige följt av mycket nederbörd i vinter. På flera platser höstbehandlades det under svårare förhållanden än normalt. I mellersta delarna av landet var det mycket nederbörd under samma period i höstas och svårigheter att överhuvudtaget kunna höstbehandla. Det betyder att du måste vara extra på hugget från start när tillväxten sätter igång i vår – oavsett var i landet du är. Johannes Lübeck sammanfattar.

Det var många kompromisser om behandlingstidpunkt och preparat i höstas, säger Johannes. De allra varmaste dygnen gjorde att en senare behandling utfördes med sprutning på större ogräs. En del sprutade tidigt men fick sedan värmen och vinterns nederbörd därefter, som troligen gav sämre effekt än normalt när vi nu inventerar fälten.

Va på tårna!

-Det gäller därför att vara på tårna nu, i början av året, och se till att komma ut så snabbt som möjligt, fortsätter han. Vi är vanligen kanske lite sena på hanen bitvis här i Sverige. Men speciellt ett år som i år, tror jag det är viktigt att komma igång med bekämpningen i riktigt god tid, och möjligen använda något högre doser utifrån sina problemogräs och dess storlek.

Det är givetvis svårt att förutspå hur årsmånen ser ut eftersom vintern knappt är över (när det här skrivs), men grödorna såg bra ut i höstas på många håll, och temperatursänkningen skedde gradvis så att invintringen gick städat till.

-Det öppnar upp för ett gott växtodlingsår 2024, säger Johannes. Det måste vi utnyttja, ett år som i år med lägre spannmålspriser. Bromsa inte dig igenom året, utan se till att göra de insatser som ger dig de rätta resultaten.

Va uppmärksam!

-Det handlar också om vara uppmärksam, komma ut i fält och inventera hur det ser ut, och därefter ta hem de produkter som du kommer att behöva ur ett bekämpningssyfte. Lägg din tid på att se över dina fält så tidigt som möjligt för att kunna planera din strategi. Se till att sprutan står redo.

Det finns ett nytt verktyg som kan vara ett bra hjälpmedel under året, som Johannes gärna slår ett slag för.

Nytt verktyg – Bayer CropScience

-Bayer CropScience kommer med ett nytt verktyg nu i vår – Atlantisvädret – som man kört under några år i Danmark som heter ”Cossackvejret”, säger Johannes. Det är en väderlekstjänst kopplat till hur man ska tänka kring sin behandling. Det handlar om att hitta den optimala tidpunkten för att göra insatser mot gräsogräs. Du får bra hjälp i beslutsunderlaget av denna tjänst. Det lyser grönt när du kan göra en lyckad behandling och röd står för en sämre tidpunkt.

-Det viktiga är att komma ut tidigt och få effekt på gräsogräsen, eftersom vi ska nå de stora skördarna i år med god odlingsekonomi, avslutar Johannes Lübeck.

Vill du ha mer växtskydd? Lyssna på senaste avsnittet av Svenska Foder Podden!

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: