Search
Close this search box.

.

.

BALANS i din gröda säkrar din skörd – 5 goda råd!

Vårsäden behöver god tillgång på kväve, fosfor och kalium för att bestockning och rotutveckling skall kunna utvecklas så bra som möjligt. Långliggande försök visar stora sänkningar i avkastning vid sjunkande markvärden.

Bristfällig gödsling sänker skörden med upp till 10-15%!

5 råd för att säkra din skörd redan vid vårsådden:

 1. Missa inte i etableringen av grödan!
  Balans 26-3-4 och YaraMila® 22-6-6 gör det möjligt för dig att få ut det mesta av dina insatser och areal på enklaste sätt med minsta möjliga miljöpåverkan.
 2. Kombisådd!
  Säkerställ att din gröda kan utnyttja de positiva samspelseffekterna
  mellan näringsämnena under etableringen och få bästa möjliga start (N, P. K och S). Ge grödan en bra start på våren och dig själv enklare beslut. Vid kombisådd kan kväve givan sänkas med cirka 10%.
 3. Balans 26-3-4 och YaraMila® 22-6-6 ger bra rotutveckling och bestockning, snabbare utveckling av grödan och tidigare skörd jämfört med grödor som enbart får kväve. Genom att tillföra alla näringsämnen samtidigt ökar också kväveeffektiviteten.
 4. Allt i en granul (N, P, K och S) – rätt kväveform, hög kvalitet, jämn utmatning av näringsämnen och tryggt med Yara 4-punktsgaranti.
 5. Enkla tipset för en bra vårgröda är:
  Högre innehåll av fosfor om P-AL klassen är III eller lägre. Lägre innehåll av fosfor om marken har högre P-AL-klass då plantorna behöver färsk fosfor, speciellt under kyliga omständigheter.

Rätt val av gödning till dina vårgrödor

Balans 26-3-4

En kvävestark produkt som marknadsförs av Svenska Foder. För jordar med högt kalium- och fosforinnehåll.

YaraMila 22-6-6

Passar bäst till spannmål och vall på lerjordar med lågt fosforinnehåll och relativt bra kaliuminnehål

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: