Search
Close this search box.

.

.

Därför ska du gödsla din gröda på hösten

Höstraps skall gödslas på hösten. Men hur är det med stråsäd? Fler och fler har börjat att tilldela kväve och fosfor i stråsäd – med goda resultat. Så absolut, det ger dig en riktigt god möjlighet att få merskörd, även om det inte är säkert att det gör det varje år. Och om det inte skulle ge dig en merskörd ett år, kanske det ändå är en billig försäkring?

Det finns tre tillfällen då det är en god idé att överväga höstgödsling i stråsäd:

  1. På fält med låg P-AL-klass
  2. På fält med Manganbrist
  3. På fält med en mycket låg försörjning av kväve

1. Låg fosforhalt

I P-AL-klass II eller lägre bör du fosforgödsla höstsäden. Därutöver har man visat i försök en merskörd genom att tillföra fosfor i höstsäden på hösten på vissa arealer, trots en högre P-AL-klass. Har du inte tidigare använt MAP på hösten kan du försöka med 100–200 kg MAP per hektar i samband med sådd. Detta bör ge en bättre tillväxt på hösten, bättre rotutveckling och även en bättre övervintringsförmåga. MAP har också en försurande effekt och kan därmed hjälpa till att öka manganupptagningen.

2. Manganbrist

Speciellt i höstkorn och delvis i höstvete kan manganbrist på hösten förstöra otroligt mycket. Men man kan normalt förebygga det genom 1–3 sprutningar av Profi Mangannitrat. Ett alternativ till detta kan vara att gödsla med 100–150 kg svavelammoniak NS 21–24 i samband med sådden. Genom att försura jorden, lösgörs mangan till grödan. Svavelammoniak består av 100%-ammoniumkväve som försurar jorden runt gödningskornen och på det sättet ökar man tillgängligheten av mangan. På fält med mycket manganbrist kan placering av svavelammoniak ofta ersätta 1–2 mangansprutningar.

3. För lite kväve

Det är sällan det finns ett stort kvävebehov på hösten. Det kan dock finnas tillfällen då en extra kvävegiva kan vara nödvändig. Det är en bra idé att gödsla 15–30 kg kväve per hektar på hösten på fält där det är en begränsad försörjning av kväve. Det vill säga, på platser där flera av nedanstående förhållanden är uppfyllda:

  • På fält utan en rutinmässig tillförsel av stallgödsel
  • Stråsäd eller vall som förfrukt med hög skörd (efter höstraps och proteingröda finns det sällan ett behov)
  • Nermyllning av stora mängder stråsäd eller vallhal
  • Då frigörelsen av kväve från marken har varit blygsam på grund av torka.

Kanske är det här året då du ska testa något annat på dina fält – för att säkra en bra etablering och en god övervintring av din höstsäd? MAP och Svavelammoniak är TVÅ goda möjligheter om fosfor eller mangan är ett problem på dina marker.

Höstraps behöver kväve på hösten!

Att höstraps behöver tillgång till kväve på hösten för att få en bra tillväxt, det vet vi. Det är framför allt efter stråsäd som det största behovet finns och vid en hög skörd i förfrukten bör man lägga 60 kg lättillgängligt kväve inför sådden. Har du en bra förfrukt, tillexempel klöver eller ärter, kan du normalt sett dra ner på kvävegivan med cirka 30–40 kg kväve. Fosfor och kalium är viktiga näringsämnen för rapsen. Fosfor ger en bra rotutveckling och kalium hjälper vinterhärdigheten. Svenska Foder rekommenderar därför att använda Yara MilaRaps 17-6-10 som också innehåller svavel, bor och magnesium.

Om Växtdoktorn

Lars Olsen är 47 år och seniorkonsulent i DLG Växtodling sedan januari 2018. Han är utbildad agronom och teknisk support på  växtodlingsdelen i koncernen gentemot säljare i både Danmark och Sverige. Har sköter utbildning av säljare, prövning av nya produkter, kontakt med leverantörer som Yara, BASF, Bayer osv.

Tidigare artiklar från Växtdoktorn

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: