Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Delfin sätter ny standard!

Prestationen är god i såväl Mellansverige som i de södra delarna samt i icke svampbekämpade försöksled. Sammanlagt tyder detta på en mycket hög stabilitet. Sorten är förädlad i Tyskland hos en förädlare som har en lång tradition av havreförädling och som tidigare försett oss med sorter som Symphony, Ivory samt Scorpion.

– Utmärkande för sorter från denna tyska förädlare är att de har en högre kärnvikt än det svenska sortmaterialet, berättar Niklas Ingvarsson, Frö- och utsädesansvarig i Svenska Foder. Detta är en positiv avkastningsdrivande egenskap som bidrar till att hålla uppe sorternas avkastningsnivå.

– Det gör även att man bör öka utsädesmängden (beroende på parti) för att få ut samma antal kärnor/m2 i jämförelse mot en sort med lägre tusenkornvikt, fortsätter Niklas Ingvarsson.

Delfin är en s.k. gulhavre, likt den äldre sorten Scorpion. Med detta menas att skalet har en guldig ton. Detta påverkar varken utfodring- eller kvarnkvaliteten utan är ett trevligt visuellt inslag.

Kärnkvaliteten håller hög klass dels genom en god tusenkornsvikt samt en god rymdvikt. Strået är långt och i kombination med en medeltidig mognad ger Delfin en stor och säker halmtillgång.

Delfin odlas på de flesta jordarter och lokaler. Undvik dock platser på hög höjd då man riskerar att en fördröjd avmognad av strået. Sorten är en universalsort och fungerar utmärkt till både foder och gryn.

Rekommendationer:

Utsädesmängd: Södra Sverige: 400 grobara kärnor/m2. Mellansverige: 450 grobara kärnor/m2

Tabell på rekommendationer för Delfin

Gödslingsstrategi

Grunden vid normal såtid är att lägga 80-100 % vid sådd för att sedan komplettera detta under stråskjutning efter grödans avkastningspotential samt markleverans av kväve. Anpassa efter årets förutsättningar.

Kalium

Tabell på gödslingstrategi - Kalium

Riktvärden total kvävegiva vid kombisådd:

Fosfor

Delfin_Fosfor

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: