Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Svampbekämpning, tillväxtreglering och mikronäringsämnen – Fokus i fält v. 20

Höstvete närmar sig DC 39 (fullt utvecklat flaggblad) då huvudbehandling av svamp ska utföras (DC 39-45). Den svampsprutning som görs under de kommande veckorna är den viktigaste för att kunna kontrollera svartpricksjuka samt vetets bladfläcksjuka och säkra utbytet i höstvete. Medel, timing och dosering är därför mycket viktigt.

Septoria
Septoria

Svenska Foder rekommenderar i höstvete och rågvete:

1,0 l/ha Ascra Xpro

Eller

Balaya Pac. = 0,8 l/ha Balaya + 0,8 l/ha Imtrex

Svamparna sprids med fukt och regn uppåt i beståndet. På figuren nedan ser vi vad ax och olika bladnivåer bidrar med för att bygga en hög skörd i höstvete. Viktigt att hålla ax, flaggblad och bladnivå två friskt med hjälp av svampmedel. 

I Sydsverige eller områden med större bekämpningsbehov gäller riktvärdet:

 • Minst 4 regndagar (> 1 mm) räknat från DC 32.

I östra Mellansverige eller områden med mindre bekämpningsbehov, kan ett av de följande två riktvärdena användas:

 • Mer än 30–40 mm nederbörd räknat från DC 32.
 • Symtom av svartpricksjuka på något av de tre översta bladen på mer än 10 % av plantorna i DC 45-55

Om behov längre fram i grödans utveckling pga ökad nederbörd och sjukdomstryck kör vi Balaya i T3 mot svartpricksjuka och förebyggande gulrost. Den kompletterar en tidigare Ascra Xpro behandling väl när det gäller att motverka resistens och sjukdomar. Körs det en lägre dos svampmedel i T2 bör en T3 behandling planeras och genomföras för att ge grödan skydd fram till skörd. Bekämpningen (T3) håller cirka 10-14 dagar. Det viktigaste är att anpassa bekämpningstidpunkt och dos efter smittotryck. Viss skillnad i sorternas mottaglighet finns och behöver också vägas in.

Uppföljning längre fram i grödans utveckling (T3)
               DC 51-59          0,5 l/ha Balaya 

Höstkorn körs huvudbehandling med svamp vid axgång DC 39-49. För att motverka axbrytning används Cerone. 

Svenska Foder rekommenderar i höstkorn:

 • DC 39-49: 0,5 l Ascra Xpro + 0,2 Comet Pro per ha
 • Axbrytning: + 0,2 l Cerone pr. ha

Stemper bra tillväxtreglering i stråsäd – Liggsäd kostar pengar!

 • Lägre skörd
 • Sämre kvalitet
 • Högre vattenhalt
 • Lägre tröskkapacitet
 • Högre risk för stenkörning

 Stemper är trinexapac (175 g/l) tilväxtreglering med mange anvendelser. Stemper anvendes i höst stråsäd DC 29-49 och i vårkorn och vårvete DC 30-49.  Stemper har en enastående formulering och snabbupptag och effekten förbereds ved bra solstrålning och temperatur over 10 oC. Anvend 0,3-0,4 l/ha.

Mikronäringsämnen är viktiga i alla grödor

Manganbrist
Behovet för mikronäring kan vara speciellt stort under torrare förhållanden eller dålig rotutveckling! Alla grödor har behov för 17 olika näringsämnen och alla har betydelse för att grödan uppnår den optimala tillväxten och därmed utbyte och kvalitet. De 17 näringsämnena kan delas in i två grupper. Det är makronäringsämnen som plantan skall använda mycket kg/ha för att gro och utveckla sig, och det är mikronäringsämnen, som plantan bara skall använda några få gram och upp till 1000 gra/ha för att gro optimalt. Även om det är frågan om mycket små mängder, ingår näringsämnena i viktiga processer i plantan. De mikronäringsämnen som man ofta ser problem med i jordarna är mangan (manganbrist se bild ovan), koppar, bor och zink. I nedanstående tabell kan du se grödans relativa behov för det enskilda mikronäringsämnet. 

Grödans relativa behov för mikronäringsämne

Gröda/ 
Näringsämne
Bor, B 
50-100 gr/ha
Mangan, Mn 
500-1000 gr/ha
Zink, Zn 
300-500 gr/ha
Koppar, Cu 
50-100 gr/ha
Molybden Mo 4-8 gr/ha
Vete+++++++++++++++++
Korn++++++++++++++
Majs++++++++++++++
Raps++++++++++++++++
Sockerbetor+++++++++++++++++++
Potatis+++++++++++++

Stort behov: +++++, mindre behov: + 

Alla näringsämnen finns i jorden, men inte alltid i tillgänglig form, så att plantrötterna kan ta upp dem. Tillförsel av mikronäringsämnen i jorden kan någon gång avhjälpa problemet, men om orsaken till bristande upptag i plantan beror på jordens beskaffenhet (humusinnehåll/jordtyp/vattenRt/temperatur osv.) kommer näringsämnena troligtvis istället bindas till jordpartiklarna och inte vara tillgängligt för plantan. Den säkraste och mest effektiva sättet att hålla sina grödor välförsörjda med mikronäringsämnen under säsongen är därför att spruta ut en liten mängd vid flera tillfällen. Plantan kan inte spara ett lager av mikronäringsämnen till perioder då det finns brist, så därför hjälper det inte att gå upp i dos. Istället skall näringsämnen tillföras i passande mängd flera gånger under loppet av en säsong. Tillförsel av mikronäringsämnen skall ses som en försäkring emot brist i plantan. Vid synliga bristsymptom på plantan har den redan hämmad i tillväxten. Det skall vara lätt att ge grödorna mikronäringsämnen och du behöver inte komma ihåg vilka grödor som behöver vilka näringsämnen. 

Vid förebyggande av manganbrist i alla grödor används:

 • 1-2 l Profi Mangannitrat 235 eller Norotec Mangan per ha
 • 1-3 gånger i bestockningsstadiet

Från slutet av bestockningsstadiet och fram till mognaden används ett av blandningsprodukterna.

 • I alla grödor kan användas 1-2 l Norotec Spannmål pr. ha 1-3 gånger. På svart sandig eller humusrik jord kan det i vete och korn vara relevant att tillföra 0,5-1 l Norotec Koppar pr. ha 1-3 gånger under loppet av säsongen för att motverka kopparbrist
 • majs kan användas 1-2 l Norotec Majs pr. ha 1-3 gånger eller 1-2 l Profi Mangannitrat 235, 1-2 l Profi Bor 150 och 1-2 l Norotec Zink pr. ha 1-2 gånger.

I nedanstående tabell ser du en översikt över skilda mikronäringsprodukter från Svenska Foder.

Manfoss är en annan bra produkt för att hjälpa grödan på väg Under de senaste åren har vi på Svenska Foder haft goda erfarenheter av att använda Manfoss under hela säsongen. Manfoss består av 130 g fosfor, 36 g mangan, 22 svavel, 46 g magnesium och 9 g kväve per liter. Vi använder 3-4 liter per behandling och det ger ca 500 g fosfor per gång. En god tillgång på fosfor ger snabb tillväxt i form av snabbare och större rotutveckling, fler sidoskott och stimulerar blomning och sådd.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: