Search
Close this search box.

.

.

En planerad svampstrategi

Mycket höstvete är sått med väldigt goda förutsättningar på flera håll i landet. Fälten är för det mesta tidigt sådda och det gör att man bör vara på sin vakt både när det gäller ogräs – och svampbekämpning.

Många odlare drabbades hårt av torkan 2018 med mycket tråkiga följder. Vi kan inte ändra det som varit. Men låt oss fokusera på kommande år istället och göra det bästa av detta år, med förhoppningsvis gynnsamt väder och höga skördar. Förutsättningarna ser bra ut, eftersom de höstsådda grödorna ser fina ut.

– Att planera växtskyddstrategin i god tid är klokt och ger förutsättningar att på ett grundligt sätt sätta sig in i de möjligheter som dina olika fält har. På senhöst, vinter och tidig vår finns tiden för detta och det gäller att passa på planera för att när det väl är dags kunna agera i rätt tid, säger Lisa Rydenheim.

Viktigast i vete: flaggbladet

Året som gick gav ingen ny kunskap för effekten av olika svampprodukter. Flera av försöken drabbades av torkskador. Därför måste planering för 2019 baseras på tidigare säsonger.

När det gäller flaggbladsbehandling i höstvete, är det den allra viktigaste behandlingstidpunkten för att se till att ge förutsättningar för en hög skörd. Det är den övre delen av höstveteplantan som man ska hålla frisk och bidra till att mata kärnorna i axen – det som sedan blir den volym som skördas i augusti.

Detta är den tidpunkt i höstveteplantans liv då man får man högst mervärde av de svampmedel som innehåller substanser från gruppen SDHI.

– Se till att planera in en produkt som ger rätt och starkt skydd i flaggbladsbehandlingen säger, Lisa Rydenheim.Ascra Xpro är en produkt som har många goda erfarenheter från säsongen 2017. Den innehåller tre aktiva substanser varav två från gruppen SDHI och har en bred effekt på våra viktigaste svampsjukdomar i alla spannmålsgrödor.

Håll plantan frisk med Folicur Xpert

Vid uppföljningen i axgång är poängen att hålla plantan frisk ända fram till avmognad. Svenska lantbrukare har nu möjlighet att använda Folicur Xpert, den är nu godkänd i Sverige. Denna produkt kan användas både i raps och spannmål och passar utmärkt som den avslutande behandlingen i vete, både ur effekt- och resistenssynpunkt.

Det är en välkänd produkt som använts under många år i andra länder. Folicur Xpert passar mycket bra i den avslutande behandlingen i höst- och vårvete och har förutom effekt mot svartpricksjuka mycket hög effekt mot rost.

Trygg strategi för hög avkastning

Planera in en enkel men trygg svampstrategi för 2019. Lisa Rydenheim är tydlig:

– Välj Axcra Xpro ensamt i flaggbladsstadiet och följ upp med Folicur Xpert ensam eller i tankblandning i den avslutande axgångsbehandlingen. Dubbelbehandling ger oftast bäst resultat men vissa år, norrut i landet och vid lägre sjukdomstryck kan det räcka med en engångsbehandling med hjälp av Ascra Xpro. Båda produkterna passar även utmärkt att använda i vårkorn, avslutar hon.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: