Search
Close this search box.

.

.

Flowtrax: billig försäkring – hög potential

Som enda företag i Sverige erbjuder Svenska Foder betning med Flowtrax. Flowtrax är en mikronäringsbetning som tillför plantan de viktigaste näringsämnena i plantans första växtperiod och väcker plantan till snabb tillväxt. Vårkorn har en kort tillväxtsäsong i förhållande till höstgrödorna, så det är viktigt att plantorna börjar växa snabbt för att få en god skördepotential.

Test hos DLG i Danmark har under perioden 2013-17 visat en ökad skörd på i genomsnitt 240 kg/ha – och i det enskilda fallet en merskörd på 600 kg.

  • Innhåller Mangan, Zink, Fosfor och Kväve.
  • Störst effekt har Flowtrax haft vid stressade förhållanden som kalla och våta jordar.
  • Flowtrax betning erbjuds på sorterna Flair och KWS Irina.
  • Pris för betningen är 0,35 kr/kg

FlairFoderkorn

Med övertygande prestationer på landets olika lokaler och väderbetingelser introduceras nu vårkornet Flair. Med en medeltidig mognad och resistens mot Mlo och nematoder av ras 1-2. Goda stråegenskaper och ett något kortare strå med låg tendens till strå- och axbrytning. Flair håller hög klass på sina kärnegenskaper genom en god rymdvikt.

KWS IrinaMaltkorn

Maltkorn för hela Europa med mycket höga skördesiffror i Sverige men även i stora maltkornsodlande länder – såsom Danmark, Storbritannien, Tyskland, Frankrike. KWS Irina har en fantastiskt bra stråstyrka, är medelsen och har mycket bra resistensegenskaper mot sjukdomar, däribland Mlo-resistens mot mjöldagg och nematodresistens. Irina handlas i stor utsträckning av såväl Viking Malt som de stora europeiska mälterierna.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: