Search
Close this search box.

.

.

Följ upp din höstbehandling och tänk växtskydd med växtföljd

Att alternera grödor och hålla en varierad växtföljd är en självklarhet för de flesta växtodlare för att få en god- och hållbar odlingsekonomi över tid. Samma tänk bör gälla vid val av växtskyddsprodukter med olika verksamma ämnen som alterneras i takt med att grödorna flyttas runt på fälten. Kombinationen lägger en god grund för framtida skördar och hållbar odling.

Ny höstprodukt gav nya möjligheter

I somras kom ett nytt produktgodkännande och vi fick tillgång till en ny produkt innehållande Aklonifen och Diflufenikan(DFF) vid namn Mateno Duo för höstbehandling mot ogräs i spannmål. Denna produkt har använts i Danmark under flera år med mkt goda erfarenheter och resultat. Det var glädjande och gav dig som växtodlare ytterligare ett verksamt ämne att använda i arsenalen mot ogräsfloran. I debatten, som finns kring DFF användande i Sverige, så säkerställer denna produkt en anpassad lägre mängd aktivsubstans (DFF) per ha med bibehållen effekt för en hel del ogräs. Möjligheten till effektiv höstbehandling är viktig för fortsatt höga skördar och god odlingsekonomi.
Denna produkt ska ha en bra och bred effekt på örtogräs, inklusive blåklint och vallmo. Dessa två ogräs har tidigare fått plockas bort under kommande vår där speciellt blåklint haft en förmåga att ”växa sig stor” under höst/vinter trots låga temperaturer med viss stress för behandling i samband med alla andra vårsysslor. Viktigt också att nämna är att den ska ha bra effekt på spillraps vilket minskar risken för att uppföröka klumprotsjuka. Spillraps i våra växtföljder har vi på senare år sett alltmer utav då mer oljeväxter odlas.


Med Mateno Duo i kombination med Prosulfokarb (Boxer)tar vi även bort gräsogräsen under hösten. För oss på Svenska Foder var denna kombination en självklarhet att erbjuda dig som lantbrukare då vi såg ”bondenyttan” med ytterligare ett verksamt ämne, speciellt i spannmålsdominerade växtföljder. Vi introducerade därmed en lösning med namn Diamond Pac Höst.

Följ upp din höstbehandling

Genom god fältkoll fram tills invintring så får du bra underlag för vad du behöver göra kommande vår och kan planera produktval utifrån fältensbehov redan under vintern. Lika viktigt och självklart att följa upp föregåendeårs behandling inför skörd, lika viktigt är det att följa upp höstbehandlingen innan vintern. Många betingelser såsom dos, struktur, tidpunkt för behandling, växtsäsong osv, spelar roll för resultatet av din höstbehandling och därmed vad du kan förvänta dig för behovsinsats kommande vår.


Normalt sett kan du följa upp din lyckade höstbehandling med en enklare produktlösning typ Svenska Foders Goldpac Vår. Har du gräsogräsproblem bör du välja produkt för ändamålet även under våren och vid Renkavle ska du följa upp med välfungerande gräsherbicid. Din växtodlingssäljare på Svenska Foder är väl insatt regionalt och hjälper dig gärna i dessa frågor om produktval.

Växtskydd med växtföljd

Precis som att alternera grödor är det lika viktigt att alternera verksamma substanser för en hållbar odling och minskad risk för resistens. Över tid på fältet bör det användas produkter från olika HRAC-grupper, en klassning utifrån ogräsmedlens verknings-mekanism. De dominerande ”ogräsgrupperna” i spannmålsdominerande växtföljder är produkter från grupp B (ALS) och grupp O (Auxin). Det har det varit under många årtionden och är inget märkligt i sig. Det viktiga här, är därför att inte återkommande varje år på samma plats, använda samma grupp utan alternera sett över hela växtföljden. Bara genom att skriva växtföljden och tillhörande preparatklass så får du en bra överblick för att fatta kloka beslut gällande ogrässtrategin.

Ett exempel på samma fält under 5 år.

År 1 Höstkorn Preparat innehållande klass F+N samt B
År 2 Höstraps Preparat innehållande klass O och A
År 3 Höstvete Preparat innehållande klass F+N samt O
År 4 Åkerböna/Ärt Preparat innehållande klass B+C
År 5 Havre Preparat innehållande klass O

I exemplet ovan visas förekommande växtföljd tillsammans med en väl fungerande ogrässtrategi där vi alternerar produkter utifrån verkningsmekanismer. Ta hjälp av din växtodlingssäljare på Svenska Foder för att diskutera strategi efter just dina förutsättningar lokalt. Vi finns till för dig och din gård!

Vintertips inför kommande odlingssäsong

  • Höstbehandlade fällt ska ”gås över” vid invintring – vad behövs till våren?
  • Se helhet ogräspreparat utifrån din gårds växtföljd och grödor
  • Avbrottsgröda – ingen självklarhetresistens mässigt vid preparatval!
  • Prata växtskydd med oss på Svenska Foder för strategi och produktval!

Vi finns till för dig
och din gård!

Kontakta din växtodlingssäljare på Svenska Foder för att diskutera strategi efter just dina förutsättningar lokalt.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: