Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Förenkla din vardag med FreshFoss Premium

FreshFoss Premium motverkar varmgång och bibehåller hygienisk kvalitet och näringsvärde på mixen. Produkten är en blandning av salter från organiska syror. FreshFoss Premium förlänger tiden tills den färdiga mixen tar värme. På så sätt kan fodermixens näringsvärde bibehållas. 

Att mixen blir varm är ett tydligt tecken på att oönskade jäst- eller mögelsvampar vuxit. När de tillväxer förbrukar de den mest lättillgängliga näringen samtidigt som de genererar värme. De bildar ofta också olika ämnen som försämrar fodermixens smaklighet. FreshFoss Premium hämmar dessa oönskade mikroorganismer. På så sätt kan fodermixens näringsinnehåll och smaklighet bibehållas en längre tid.

Undersökningen

I Danmark har SEGES* jämfört 4 olika tillsatser och deras förmåga att stabilisera fullfoder. Carolina Johansson, foderchef nötfoder, berättar om ett försök som utfördes på en besättning med 260 mjölkande kor under tre dagar sommaren 2018. Dygnsmedeltemperaturen den här perioden låg strax över 21 grader vilket kan betraktas som utmanande förutsättningar och mycket lämpliga för att genomföra testet.

*Seges är en professionell kunskaps- och innovationsverksamhet som arbetar med allt relaterat till jordbruk i samarbete med universitet, ministerier, verksamheter och intresseorganisationer både nationellt och internationellt.

” Försöksrapporten visade att FreshFoss Premium var den av de testade produkterna som gav den högsta aeroba stabiliteten, samt hade en tendens till att motverka tillväxten av bakterier och mögel.”

Carolina Johansson, Foderchef

Foderblandningen

Foderblandningen bestod av (% av ts): 46,1 % majsensilage, 25,7 % rapskaka & -mjöl, 18,4% gräsensilage, 8,5 % lutad spannmål, mineraler och salt. Prov på fodret togs både vid blandning och på restfodret. Man tog också ut foderprov och la i ett klimatskåp och mätte temperaturen under 48 timmar. Ensilage, nyblandat foder, samt foder inkuberat under 48 timmar skickades på mikrobiologisk analys och man analyserade näringsinnehållet.

Under perioden gjordes varje dag fem olika blandningar:

  • Natriumbensoat 1 kg/ton (en tillsats som inte är godkänd för ändamålet, men som ändå testades i detta försök)
  • Propionsyra 3 l/ton
  • Salvana TMR 1 kg/ton (Liksom FreshFoss, en torrsyraprodukt)
  • FreshFoss Premium 1 kg/ton
  • Obehandlad kontroll

Resultatet

– Försöksrapporten visade att FreshFoss Premium var den av de testade produkterna som gav den högsta aeroba stabiliteten, samt hade en tendens till att motverka tillväxten av bakterier och mögel, konstaterar Carolina. Dessutom utmärkte sig FreshFoss Premium genom att vara den enda av produkterna där man inte kunde känna någon värmebildning av fodret på foderbordet dagen efter utfodring – under någon av de tre dagarna.

– Lagringsstabilitet är ett mått på hur lång tid det tar innan fodret ökat 2,5 grader, fortsätter Carolina. Skillnaden mellan hur lång tid det tog innan fodret behandlat med propionsyra, natriumbensoat eller Salvana TMR tog värme var mycket små, mellan 11 och 14 timmar. Den som utmärkte sig var FreshFoss Premium, som klarade sig 24 timmar innan den ökade de 2,5 graderna.

Slutsatsen

Denna undersökning visar alltså att man absolut bör överväga att välja torrsyraprodukter som FreshFoss Premium framför organiska syror som t.ex. propionsyra för att stabilisera fullfoder till mjölkande kor under sommarhalvåret. Torrsyraprodukterna har dessutom fördelen att de är enklare att hantera, har mindre risk för skador, samt är mer kostnadseffektiva.

FreshFoss Premium var den enda tillsatsen som testades där restfodret inte visade tecken på varmgång.

I undersökningen konstaterades också att genom att regelbundet känna på fodersträngen, kunde man snabbt avgöra huruvida fodret tagit värme – vilket ger ett gott underlag för att kunna avgöra om det finns behov att tillföra stabiliserande tillsatser som FreshFoss Premium.

– Känner man att fodret på foderbordet känns lite varmt några timmar efter utfodring, eller när det är dags att sopa rent, rekommenderar vi att man använder en stabiliserande tillsats i blandningen, säger Carolina Johansson. Det är viktigt både för djurens hälsa och för att bevara näringen i fodret. Det är verkligen glädjande att ett oberoende försök visat att FreshFoss Premium var den klart mest effektiva produkten för att stabilisera fodret.

Svenska Foders säljare har bra erfarenhet av FreshFoss

Torbjörn Larsson, nötfodersäljare i Östra Sverige:

– Fördelen med Freshfoss är att det är en torr produkt, i 25 kg säck, vilket gör hanteringen enkel och smidig, säger han. Gårdar som haft problem med varmgång i kornas mix har efter att vi tillsatt FreshFoss konstaterat att mixen höll sig kall och fräsch till nästa utfodring. Därför är det lätt att rekommendera FreshFoss Premium, vi vet att det ger förväntat resultat.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: