Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Gödsla för kvalitet och avkastning – och beställ nu!

Skenande gaspriser påverkar tillverkning och tillgång på allting – från råvaror och spannmål till gödning. Energikrisen är ett faktum. Tillverkning är kostsamt. Frakt är kostsamt. Och inte heller lär gaspriserna gå ner de närmaste månaderna. Men att snåla på gödslingen är ingen bra strategi för att möta de höga prissättningarna. Istället bör du satsa, som du brukar, på kvalitet och avkastning – för en bra ekonomi skördeåret 2022. Ta ett helhetsgrepp kring din odling:  säkra upp på inkomstsidan genom att sälja delar av din spannmålsskörd, oavsett gammal eller ny skörd.

Det här gäller såväl dig som odlar för industri och exportspannmål till försäljning, som om du producerar foderspannmål. Även du som är mjölkproducent behöver satsa på din odling: du behöver bästa möjliga kvalitet på ditt grovfoder. Gödsla för hög kvalitet och stor avkastning under 2022.

-Självförsörjningsgraden blir en allt viktigare parameter, speciellt i en period då frakter och råvarupriser är väldigt höga, konstaterar Johanna Öwall, Växtodlingsansvarig i Svenska Foder. Vallproduktionen styr vi själva i landet. Vallens värde för din produktion kan du själv påverka genom att öka proteinet med hjälp av rätt mängd svavel- och kvävegiva i rätt stadium.

Genom att öka din egen proteinproduktion, blir du inte lika mycket i händerna på de globaliseringsprocesser som just skapar höga foderkostnader. Att istället snåla in på gödslingen av din vall, gagnar verkligen inte produktionen i det långa loppet.

Snålgödsla inte – för din egen skull

Det finns en tydlig anledning till att Svenska Foder uppmanar till köp av gödning nu. Man ser att odlingen annars kommer att bli lidande och i slutänden även totalekonomin i din verksamhet.

–Du behöver kvaliteterna och avkastningen, säger Johanna Öwall. Se möjligheterna i att producera bästa möjliga vara. Se också till att beställa det du behöver, trots höga priser – eller kanske just därför. Det är nämligen höga priser även på spannmål. Prissäkra delar av din spannmålsskörd, så kan du täcka upp för gödseln och övriga insatsmedel du behöver under året. Du kan också använda dig av 2021 års skörd som du fortfarande har i lager.

–Även om det självklart är lätt att förstå psykologin bakom att avvakta med sina inköp av gödning, kommer konkurrensen kring lastbilarna som ska leverera insatsvarorna bli allt hårdare ju närmare vi kommer vårbruket. Därför rekommenderar jag att du ska lägga din gödningsorder redan nu, så att du garanterat får varan i rätt tid.

Prisvärd gödning möter god skörd

Ludvig Johansson, Växtodlingssäljare i Västra Sverige, tipsar om en gödning som är prisvärd som möter behovet i marken:

–Nu är bästa tidpunkt att köpa en riktigt bra gödning som är bra för hela Mellansverige – en perfekt gödning för våren: YaraMila 24-5-4/ha. Med 420 kg av denna gödning matchar du väl behovet för en grundgiva kväve och möter fosforbehovet för en 6 tons skörd. Svavelinnehållet räcker också för en tilläggsgiva med kalksalpeter längre fram – om det skulle behövas extra kväve.

–YaraMila 24-5-4 är särskilt lämplig för vårsäd på lerjordar där man vill starta med cirka 100 kg N i kombisådd och klara sig fram till stråskjutningen, utan ytterligare kväve, fortsätter han. Då kan du fatta ett nytt beslut längre fram, om det skulle behövas en komplettering eller ej.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: