Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Hjälp grödan att prestera än bättre – med hjälp av Status

Säljare i fält.

Status är en ny skördebooster/biostimulant som har en positiv påverkan på effektivare fotosyntes under stressade förhållanden vilket ger bättre tillväxt – med en ökad avkastning som följd. Denna produkt kommer Svenska Foder som enda leverantör att sälja på den svenska marknaden. Johannes Lübeck, växtskyddsansvarig är väldigt nöjd med detta.

Marknaden för att ta växtodlingsnivån ett steg högre och framåt är stor och då är biostimulanter en del av vår utveckling, säger Johannes Lübeck. Intresset och nyfikenheten bland duktiga lantbrukare är stort. Biostimulanter löser givetvis inte avkastningen ensamt, utan det är lika viktigt som tidigare att ge grödan rätt förutsättningar med växtnäring, god dränering, osv. Men med Status har vi hittat en produkt där det gjorts praktiska försök som dessutom visat på väldigt goda resultat. Det känns inspirerande.

Vad är Status?

Status är en ren biostimulant som består av den prisbelönta substansen MTU tillsammans med en annan substans, den beprövade pidolsyran. Denna unika formulering kombinerar två kraftfulla molekyler för att öka den fotosyntetiska kapaciteten, näringsutnyttjande och förbättra växtens motståndskraft mot abiotisk stress. I svenska försök har Status visat på signifikanta merskördar på +7.3% vid flera olika behandlingstillfällen

Vad gör MTU och pidolsyra?

Status är den första i en ny serie biostimulanter från engelska Intracrop som innehåller MTU. Produkten marknadsförs i Norden av bolaget Bioplan. MTU har alltså en unik och exceptionell funktion för att öka nivåerna av fotosyntetiska pigment i Fotosystem I & II och skydda dessa pigment under abiotisk stress i form av t.ex. torka eller höga temperaturer. Johannes gör en jämförelse vid att ha fler ”solpaneler” på sitt lagårdstak.

-Pidolsyra ökar växtens kväveassimilation vilket i sin tur ger en ökad inlagring av kväve genom en ökad produktion av aminosyror, säger Johannes. Detta förhindrar uppbyggnad av giftig ammoniak då grödan cellandas vid stress. Båda dessa biostimulanter har en positiv påverkan på rottillväxt och har i försök visat förbättrat näringsutnyttjande, med ökad avkastning som följd.

Flera fältförsök tillsammans med Hushållningssällskapet

Under växtodlingssäsongen 2023 genomfördes flera fältförsök enligt GEP-standard i höstvete som placerats i Skåne och Östergötland – med god hjälp av Hushållningssällskapet försöksavdelning. Fjolåret bjöd, som vi alla vet, på utmanande väderförhållanden med både torka och värme i början på säsongen, som i sin tur följdes av extrema nederbördsmängder under skördeperioden.

-Trots dessa utmaningar, visade försöksresultaten på signifikanta merskördar, säger Johannes Lübeck. De blev merskördar på upp till 884 kg/ha, motsvarande 10%, på den plats och med den behandlingsstrategi som gav bästa utfall. Hela försöksserien visade på en genomsnittlig merskörd om 7,3% för samtliga behandlingsstrategier.
Försökets utformning syftade till att utvärdera skördeökning, men också vilken behandlingstidpunkt som ger det bästa utfallet. Rekommendationer från tidigare europeiska försök har visat på högst effekt vid behandling i början av stråskjutningen. De svenska försöken visar på samma resultat med mycket goda effekter i DC 31, men värt att nämna är positiva resultat i DC 25-49 för spannmålsgrödan. Kort sagt ska den med när vi gör övriga insatser i fält med växtskyddssprutan – ”att tillgodose när vi ändå åker”.

-Det känns bra att det är en produkt som faktiskt visar resultat i de praktiska försöken, och som vi fortsätter att följa upp framöver, säger Johannes. Vi vill fortsätta att kunna skapa ett mervärde på gårdsnivå genom att nära följa den produktutveckling som sker inom växtnäring och växtskydd. Status är ett led i denna vår strategi, för att höja skördarna ute hos våra kunder.

Lyssna gärna på Svenska Foder-podden om Status – den hittar du här! 

STATUS från Bioplan är en produkt som Svenska Foder har ensamrätt på marknaden. 

Status - boostern för din spannmål

Under 2023 testades booztern/biostimulanten Status på Charlottenlunds gård i officiellt GEP-försök. Detta var en av fyra försöksplatser i Sverige.

Resultatet på Charlottenlund visar på en 10 %-ig skördeökning vid användande av Status i DC 31 för grödan (höstvete). Till säsong 2024 kommer Landén Agro som driver Charlottenlunds gård att fortsätta använda produkten som säljs exklusivt hos oss på Svenska Foder. Tveka inte kontakta din växtodlingssäljare för mer info kring Status.

På bild: Max Landén som tillsammans med sin familj driver Charlottenlunds gård. I bakgrunden Svenska Foders Mats Kilany, som jobbar nära med gården kring 6Tolv.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: