Search
Close this search box.

.

.

Kalk optimerar dina övriga insatser

Traktor skyfflar kalk på lastbil.

Vi är idag mycket sämre på att kalka våra marker än tidigare, bara femtio år tillbaka i tiden – även om medvetenheten om vikten att kalka har förbättrats. Vi har sagt det förr: Att inte se till att pH:t i marken är optimalt, hämmar tillväxt och skörderesultat. Det minskar också gödseleffektivitet och motståndskraft mot sjukdomar och vi ser en sämre struktur på våra jordar. Mats Rydberg från Omya rätar ut några frågetecken.

– Den direkta verkan i att kalka våra marker är såklart att vi förbättrar pH-värdet och ökar näringstillskottet, säger Mats Rydberg. Vi ser också en omedelbar ökning av aktivitet hos maskar och mikroorganismer.

– Men vi har också fördelen i att jorden blir porösare och kan magasinera vatten på ett bättre sätt, dessutom blir det en mer lättbearbetad, välmående jord, som är luftigare och torkar snabbare på våren. Men det är viktigt att klargöra att det finns olika sätt kalka sin jord.

Försurningen av jorden börjar uppe i markytan, vilket innebär att ju längre ner i jordlagret vi kommer desto mindre surt är det. Det här beror på ett antal parametrar. Den organiska upplösningen försurar jorden liksom kväveanvändningen samt urlakning. Även själva grödans tillväxt ser till att det skapas en försurning i jorden.

– I generella tal kan man säga att dessa parametrar skapar ett kalkbehov på mellan 5–600 kg per år.

För att då kunna ta de riktigt höga skördarna är det då inte tillräckligt med att förrådskalka någon gång då och då. För att plantan få bästa möjliga förutsättningar, bör såbädden hålla rätt pH. Man kan uppnå 100 % NPK-effekt genom att se till att pH:t är 6,5. Genom att korrigera jordens pH-värde med kalken får man ut maximal effekt av NPK-givan.

– Tappar du 20% av effekten på din NPK-gödning, vid ett pH på 6,0  – vad innebär det för kostnad för dig då?

Det är här de produkter som Omya tagit fram kommer in i bilden:

– Vi har tagit fram en granulerad kalk som består av ett kalkmjöl på mellan 0-0,2 mm, förklarar Mats. Det här innebär en högre lättlöslighet. Eftersom kalk löser sig bäst ju mer sur jorden är och eftersom kalkmjölet upplöses väldigt mycket snabbare på grund av det fina mjölet, jämfört med den kalksten som har lite grövre partiklar, ser vi en omedelbar effekt på insatsen.

Omyas granulerade kalk reagerar till 100 % år 1, den ger effekt direkt i såbädden, och den kan ges i växande gröda på 36 meter för bete och vall. Den kan även spridas tidigt på våren, utan några som helst restriktioner.

– Det är alltså både enkelt att få ut och exakt i sin effekt. Genom att du kan köra produkterna med din gödselspridare, har du möjlighet att snabbt komma ut.

3 produkter som du hittar i Svenska Foders sortiment!

Fördelar med Magnum 12 Granul

Numera Kravgodkänd produkt idealisk för pH-justering i dina marker speciellt vid magnesiumbrist.

 • Enkelt! Ha kalken hemma och kör när passar dig. Inga dyra entreprenörer behöver anlitas
 • Snabbt! Kalkpartiklarna i granulen är mindre än i andra kalkprodukter vilket ger en snabbare upplösning och omedelbar pH-höjning vilket ökar tillgängligheten för grödan
 • Precision! Magnum 12 Granul kan precisionsspridas på områden md låga pH och behov av magnesium

Fördelar med Omya Calciprill S14

 • För vall och bete samt vid svavelbehov.
 • Granulerna löses lätt av dagg och regn
 • Effektiv källa för svavel och kalcium, viktiga makronäringsämnen
 • Kan med fördel användas i kombination med N27 alt. N34 och ersätta t.ex. NS 27-4
 • Bra vid precisionsodling och spridning med GPS utifrån markkarta
 • Spridning med gödningsspridare möjliggör hög precision. Kör när det passar dig!

Fördelar med Omya Calciprill

 • Granulerna löses av dagg och regn precis som mineralgödsel
 • Kalken verkar direkt i såbädden och till 100% spridningsåret
 • Snabb pH-förbättring och snabb respons hos grödan
 • Spridning med gödningsspridare möjliggör hög precision. Kör när det passar dig!
 • Bra vid precisionsodling
 • Utmärkt kalciumkälla

Kom ihåg!

 • Generell giva för Omyas granulerade kalk är en storsäck per 2 hektar
 • pH-värdet i markytan är alltid lägre än snittet i jordanalysen.
 • Maltkorn vill ha minst pH 6,5 upp till 7,5 i ytan. Ofta är det dock kring strax över 5.
 • Enkelheten att komma ut är det som gör den granulerade kalken effektiv: du har själv spridaren och kan köra när det passar dina jordar.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: