Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Kalka för framtiden

Att ha en långsiktig strategi i botten är a och o, för att sedan kunna göra saker i rätt tid, och få utdelning för insatserna. Siktar man på höga skördar med hög kvalitet, måste man ta hand om den jord man har på ett förnuftigt sätt. I denna strategi ingår kalkningen som en väldigt fundamental faktor. Vi påminner om poängen att skapa rätt förutsättningar för goda resultat – med hjälp av kalk.

Att göra rätt under lång tid ger bördiga fält

Ska man skapa bördiga fält, ska det göras rätt under lång tid, säger Johanna Öwall, ansvarig Växtodling i Svenska Foder. Det tar sin tid att öka mullhalten. Därför är långsiktigheten i sin jordstrategi, speciellt under tuffare ekonomiska förhållanden, otroligt viktig. Genom att kalka i växtföljden återför man den bortförda kalciummängd som blir när man skördar, när man surgör via gödselmedel, via markandningen osv.

-Om man pH-kalkar varje år i växtföljden ser man en tydlig effekt, speciellt på fält som varit ordentligt eftersatta. Genom att jämna ut bättre mark och dålig mark på gården, förbättras lönsamheten på ett förnuftigt vis. Denna underhållskalkning blir både kortsiktigt och i långa loppet en väldigt bra investering i det egna företagandet och fälten som brukas. Att odla på dålig mark, kostar dig pengar.

Man tar helt enkelt inte de stora skördarna, om man inte ger rätt förutsättningar för tillväxt.

När du håller koll på dina fält, via en markkarta, kan du tackla dem rätt – och göra rätt insatser, precis där de behövs.

Då kan du optimera din produktion på fälten och därmed förbättra lönsamheten, samtidigt som du har en långsiktig syn på din växtodling. Det ena behöver det andra – det handlar om hållbarhet i alla led.

Långsiktig strategi är nummer ett

-Ett lantbruk som vill öka sin produktion per ha, måste också se till att ha en långsiktig strategi för att också kunna sätta in specifika punktinsatser, de år som man behöver det, konstaterar Johanna. Då ger även dessa snabba insatser resultat. Vi lär oss varje år nya saker, beroende på att förutsättningarna aldrig är de samma.

-Den stora slutsatsen man kan dra av att det ser så olika ut år från år är att just ha en långsiktighet i sin odling. Genom att sikta uppåt och framåt, och tro på förbättrade resultat skapar man en stabilitet som andas hållbarhet.

-Med hjälp av Nordkalks produkter tillför vi kalk till svenskt lantbruk via produkterna Bas och Bas 4. Den sistnämnda har tillskott av dolomitkalk och är därmed magnesiumberikad. Fördelen med Bas-sortiment av jordbrukskalk är att du på ett ekonomiskt sätt kan reglera pH med både snabbverkande kalcium (från mjöl) och långsamverkande kalcium över tid (från kross).

-Budskapet är kort sagt: Kalka dina fält, avslutar Johanna.

Nordkalks sortiment

Nordkalk Bas

  • Krossade produkter 0-3 mm
  • Långsiktig verkan

Nordkalk Bas 4

  • Krossad kalksten och dolomit Mg 4%, 0-3 mm
  • Långsiktig verkan

Nordkalk Bas 12

  • Krossad dolomit Mg 12 %, 0-3 mm
  • Långsiktig verkan

Nordkalk Direkt

  • Hälften kalkstensmjöl 0-3 mm & hälften kross.
  • Det bästa av två världar där kalkstensmjöl är snabbverkande och krossen har långsiktig verkan.
  • Produkten kan spridas med vanlig kalk- spridare.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: