Search
Close this search box.

.

.

Kom igång med din höstraps – Fokus i fält v 31

Det dröjer inte länge till det är dags att så höstrapsen. Optimal såtid är norr om Mälardalen 1-5 augusti, Östergötland-västergötland 5-15 augusti, Södra Sverige 15-25 augusti. Vid tidig sådd är det viktigt att välja en sort som passar för tidig sådd, och inte växer sig för kraftig på hösten. Dessutom bör du vara uppmärksam på plantantal och det kan vara ganska svårt att träffa rätt. Om vi inte agerar snabbt nog i fråga om angrepp från sniglar, rapsjordloppa, duva och andra fåglar kan det snabbt försvinna många plantor fram emot våren. Även en lång och kall vinter kan ta bort en del plantor. Plantantalet får inte heller vara för högt, eftersom många plantor/mgör så att plantorna blir långa och tunna, och därmed sträcker sig tillväxtpunkten från jordytan, vilket gör plantan mycket mer känslig för utvintring.

Det optimala plantantalet kan varierar beroende på om det är Mellansverige eller södra delarna – eller något annan plats. Har du 30 goda plantor/m2 på våren finns det stor potential för en god skörd.

Har du sått rapsen tidigt eller har ett för högt plantantal och förhållandena på hösten är perfekta så att rapsen gror snabbt, kan du använda Caryx för tillväxtreglering. Caryx håller tillväxtpunkten nere och förbättrar därmed övervintringen.

Hur ska rapsen behandlas i höst

 • Välj rätt sort i förhållande till såtidpunkt och var du bor
 • Plantantalet får inte vara för högt, eller lågt. Det är en svår balans eftersom inte vet vad som händer i höst och under loppet av vintern. 40 planter/m2 kan vara ett bra förslag.
 • 60 kg Kväve och mycket gärna i YaraMila Raps, så får du också fosfor och kalium med på köpet.
 • Spillsäd bekämpas när spilsäden har 1-2 blad/konkurrerar med raps med Agil 0,5-0,7 lit/ha. Vid uppföljande bekämpning mot sillsäd/gräs används senare Select Plus 0,8-1,0 lit/ha
 • Ogräsbekämpning med Belkar 2*0,25 lit/ha (DC 13 med uppföljande behandling tidigast 21 dagar senare, DC 16) OBS 7 dagar mellan Belkar och Agil behandling.
 • Kontrollera marken med jämna mellanrum för sniglar och insekter och bekämpa vid behov
 • Bekämpa spillsäd innan den tar över rapsen.
 • Dämpa rapsen med tillväxtreglering Caryx, INNAN den sträcker sig (DC15)
 • Fyll på med mikronäringsämnen – det säkrar bra tillväxt och övervintring

 

Svenska Foders växtskyddsrekommendationer de första veckorna efter sådd:

 • DC 00-15                 6 kg Ferrex/Sluxx (Sniglar)
 • DC 00-13                 0,05 l Nexide CS (rapsjordloppa gnagskador)
 • DC 00-19                 0,5-0,7 l/ha Agil (Spillsäd)

 

Svampbekämpa din majs och dina betor – på rätt sätt!

Svampbekämpning i majs

Majs kan angripas av ögonfläckssjuka, bladfläcksjuka och rost och svampsprutningen måste tajmas lokalt, beroende på lokala behov. 


Ögonfläcksjuka
Ögonfläcksjuka

Riskfält är:
 • fält med många års intensiv majodling
 • fält som inte är plöjda
 • en dålig plöjning med många stubbrester från förra årets majsfält,
 • områden med kärnmajs och kolvmajs, eftersom de har en längre växtsäsong 
 • fält som är angripas av ögonfläcksjuka och rost

 

Ögonfläcksjuka trivs under kalla (14-18 oC) och fuktiga förhållanden och bladfläcksjuka trivs bäst vid något högre temperaturer (22-25 oC) och även i fuktigt väder och bladfukt. Båda bladsvamparna överlever på växtrester av majs, och därför ger förfrukt majs och/eller många växtrester på markytan större risk för angrepp.

Bekämpning

I riskfält rekommenderas alltid att utföra en svampbehandling, medan behandling i plöjda fält endast rekommenderas när bladet under kolven är angripet på mer än 60% av plantorna.

Svenska Foder rekommenderar att svampbehandlingen görs med antingen 0,5 – 1,0 l/ha Comet Pro godkänd endast till DC 65 början blomning och max 2 behandlingar eller 0,5- 1,0 l/ha Propulse SE 250, godkänt hela vägen til DC 69 avslutad blomning och max 2 behandlingar.

Bekämpning utförs vanligen under perioden från DC 51 och tills sprutningsperioden. Upptäcks tidiga angrepp rekommenderas en delad behandling med 2 x 0,4 l/ha Propulsen SE 250 eller 2 x 0,5 l/ha Comet Pro med 2-3 veckors intervall

Svampbekämpning i betor

Betrost

Betrost

Flera års försök med svampbekämpning i sockerbetor har visat stora och stabila nettovinster på 8-10% i genommsnittliga utbyten. De mest förlustgivande bladsjukdomarna är mjöldagg, betrost, ramularia och cercospora. Båda rost och mjöldagg har hittats i fält och det är viktigt att du kontrollerar ditt eget fält.

Det finns stora skillnader i sorternas mottaglighet för de enskilda sjukdomarna, men ingen av sorterna är resistenta mot en eller flera bladsvampar.

Det är årets tillväxtförhållanden som bestämmer svårhetsgraden av enskilda sjukdomar. Vanligtvis startar de första angreppen i juli.

För svampbekämpning i betor rekommenderar Svenska Foder 2 svampbehandlingar – oavsett om det är socker, foder, eller energibetor, där:

 1. behandling utförs i juli/aug. vid början av angrepp med 0,6 l/ha Comet Pro
 2. behandling 3 veckor senare med 0,6 l/ha Comet Pro

Det lönar sig inte att göra en svampbehandling ved mindre än 6 veckor till upptagning.

Den bästa svampeffekten uppnås genom morgonsprutning på saftspända växter och med 200-250 liter vatten per ha.

Mjöldagg ses som en gråvit, filtaktig beläggning. Tidiga angrepp kan vara svåra att se – särskilt på fuktiga växter. Mjöldagg trivs bra i varmt (25 oC) och torrt väder.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: