Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Mateno Duo – nytt ogräsmedel tillför effekt

I våras blev det nya ogräsmedlet Mateno Duo godkänt, i och med det får Sverige äntligen ett helt nytt bredverkande ogräsmedel i stråsäd på hösten. Mateno Duo är sedan 2019 godkänt i Danmark, det finns därmed ett bra praktiskt underlag för hur medlet fungerar och ska användas optimalt.

De verksamma substanserna i Mateno Duo är aklonifen och diflufenikan. Dessa två aktiva substanser kompletterar varandra och aklonifen är en helt ny aktiv substans i stråsäd i Sverige. Mats Andersson på Bayer berättar hur de danska erfarenheterna gör honom optimistisk.

-Höstbehandlingen är en oerhört viktig behandling, om den inte utförs innebär det krasst att du riskerar att förlora skörd, säger Mats Andersson. Därför är en produkt som Mateno Duo viktig för oss även i Sverige, den bidrar med effekt på en del kritiska ogräs. Danskarna har under 5 år haft Mateno Duo i försök, och har därefter kört brett kommersiellt under två höstar – med mycket goda erfarenheter. Eftersom vi har liknande ogräsproblem i många svenska fält, är det erfarenheter som vi nu kan dra nytta av till fullo.

 

“Blåklint är det många som frågar om, och det är ett ogräs som ökar i hela Sverige, framförallt i Mellansverige. Idag har vi inte något bra alternativ för bekämpning av blåklint på hösten men med Mateno Duo får vi nu en produkt med effekt mot detta kritiska ogräs.”

Mats Anderson, Bayer

Mateno Duo ger effekt

-Mateno Duo biter framförallt på fyra nyckelörtogräs som vi har ökande problem med i Sverige, fortsätter Mats. Vi talar om blåklint, spillraps, våtarv – vanlig och resistent – och vallmo. Ogräs där det är stor fördel att att starta bekämpningen på hösten. Blåklint är det många som frågar om, och det är ett ogräs som ökar i hela Sverige, framförallt i Mellansverige. Idag har vi inte något bra alternativ för bekämpning av blåklint på hösten men med Mateno Duo får vi nu en produkt med effekt mot detta kritiska ogräs.

-När det gäller spillraps, har vi även här en mycket bra effekt, men det tar tid, fortsätter Mats. Tillväxten avstannar snabbt, men det är först upp till 4-5 veckor efter bekämpningen som man verkligen ser sluteffekten. Så det gäller att ha lite is i magen. Även på våtarv och vallmo – ger Mateno Duo god effekt.

En ny stark duo

Mateno Duo i kombination med en Boxerprodukt ger en god synergieffekt i bekämpningen, speciellt på gräsogräs där ett plus ett inte bara blir två. Med kombinationen får man en effektiv och trygg lösning både på örtogräs och de viktiga gräsogräsen. Dosen av Boxerprodukten anpassas efter de gräsogräs som finns i fältet. För åkerven, vitgröe – två vanligt förekommande gräsogräs– får vi nära på en 100% effekt när vi tillsätter en Boxerprodukt på hösten.

För bekämpning av renkavle, som är problematiskt särskilt i södra delarna av Sverige, är rekommendationen att välja en fullgod dos på sin Boxerprodukt för bäst effekt. Råttsvingel som är ett stort problem i Danmark och som vi börjat se på sina håll även i Sverige, bekämpas också bäst med Mateno Duo och en Boxerprodukt.

Med det stora försöksunderlaget och de danska erfarenheterna i ryggen kan Mateno Duo antingen köras som en ersättare till ren Diflufenikan produkt eller i blandning med en Boxerprodukt. I höstvete och rågvete är det fritt att blanda Mateno Duo med Boxerprodukt medan i höstkorn och råg så körs produkterna var för sig då kombinationen kan riskera ta allt för hårt på grödan.

Registreringen av Mateno Duo ger ett möjligt behandlingsfönster från sådd fram till 3-bladstadiet. Erfarenheten från praktiken är att optimal tidpunkt för bekämpning har varit när grödan sticker upp, alltså i stadie 9-10-11 när man börjar ser raderna.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: