Search
Close this search box.

.

.

Ny gödning för perfekt vår

Traktor sprutar växtskydd på grönt fält.

Vi har tagit fram en ny gödningstyp som passar perfekt för en god etablering till våren. Här berättar vi om en för jordarten passande jordbearbetning, en för området passande sort och växtnäring i rätt mängd och på rätt plats är faktorer som gör att du och grödan hänger med utvecklingen.

Utveckling över tid

Skördarna av vårsäd stiger och så gör också behovet av växtnäring för en optimal gödsling. Skördar på 6 ton korn bortför cirka 20 kg P/ha, 30 kg K/ha och i allmänhet är behovet av kväve minst 100 kg/ha. För att växtnäringstillförseln skall följa de ökade skördenivåerna behövs justeringar i produktval. Som alltid, handlar rätt gödsling både om att tillföra rätt mängd växtnäring, och att tillföra den på ett sätt som gynnar upptagningen. Lyckas man med denna justering kan man se fram emot en högre skördenivå, och samtidigt lägsta möjliga miljöpåverkan.

Välj rätt NPK-strategi

I YaraMila finns både ammonium och nitratkväve. Ammoniumkväve rör sig ytterst lite på lerjordar och kräver både fukt och värme för att omsättas till nitrat som kan röra sig till rötterna. Å andra sidan behöver nitratkväve bara några få millimeter regn för att flyttas till rötterna även om det tillförs på ytan. Kombisådd kväve i form av YaraMila ökar kväveeffekten jämfört med breddspridd kväve.
I försök utförda av Yara, går det genom åren att se en tydlig effekt av fosfor tillförd i form av YaraMila NPKgödsel på skott och axantal vilket slutligen syns i skörden. Den säkrare effekten av tillförd fosfor med kombisådd blir särskilt tydlig i vårstråsäd.

Kalium behövs i växten framförallt för att hålla uppe saftspänningen i cellerna. Vid underoptimal nivå blir vattenregleringen sämre och grödan blir mer torkkänslig. Eventuell skördepåverkan på grund av kaliumbrist, blir därför större torra år än fuktiga år. Siktar vi på högre skördar ställs det större krav på grödans kaliumförsörjning. Att välja en YaraMila som är anpassad efter fältets kalciuminnehåll är viktigt för balansen i tillförd P och K.

YaraMila 24-5-4, ger den perfekta våren för vårsäd på lerjordar

420 kg nya YaraMila 24-5-4/ha matchar väl behovet för en grundgiva av kväve och fosforbehovet för en 6 tons skörd på lerjord. Svavelinnehållet räcker dessutom för en tilläggsgiva med Kalksalpeter om det skulle behövas extra kväve.

Kort sagt är nya YaraMila 24-5-4 särskilt lämplig för vårsäd på lerjordar där man vill starta med ca 100 kg N i kombisådd och klara sig fram till i stråskjutning utan ytterligare kväve, allt för att då kunna ta ett beslut om det behövs en komplettering eller ej.

Utveckling över tid

Skördarna av vårsäd stiger och så gör också behovet av växtnäring för en optimal gödsling. Skördar på 6 ton korn bortför cirka 20 kg P/ha, 30 kg K/ha och i allmänhet är behovet av kväve minst 100 kg/ha. För att växtnäringstillförseln skall följa de ökade skördenivåerna behövs justeringar i produktval. Som alltid, handlar rätt gödsling både om att tillföra rätt mängd växtnäring, och att tillföra den på ett sätt som gynnar upptagningen. Lyckas man med denna justering kan man se fram emot en högre skördenivå, och samtidigt lägsta möjliga miljöpåverkan.

Kombisådd kväve i form av YaraMila ökar kväveeffekten jämfört med bredd-spridd kväve. I försök utförda av Yara, går det genom åren att se en tydlig effekt av fosfor tillförd i form av YaraMila NPK-gödsel på skott och axantal vilket slutligen syns i skörden.

Ingemar Gruvaeus
Chefsagronom, Yara Sverige

i samarbete med

Medelskörd i Sverige 2000-2019 för vårkorn och havre

Källa: Sveriges Officiella Statistik

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: