Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Nytt&Nyttigt Växt/Spannmål/Grovfoder

Dröm praktiskt!

2023 var ett väl omväxlande år för lantbruket. Allt kan vi inte styra över. Men desto viktigare då att styra över det vi verkligen kan. Baserat på dina kunskaper och erfarenheter om din gårds förutsättningar.

Vårt mål i Svenska Foder är att vara en leverantör av utsäde och vallfrö som inte bara levererar den högst avkastande sorten under perfekta odlingsförhållanden. Vi tror på att drömma praktiskt! Att kunna leverera sorter som är odlingssäkra – för att kunna levererar resultat, även under sämre år. 

Vi är väldigt stolta över att vårt sortiment från Scandinavian Seed många gånger ses som synonymt med ännu viktigare begrepp: trygga, odlingssäkra och som presterar bra under olika förutsättningar. Scandinavian Seed har år efter år kunna leverera sorter som visat sig passa vårt klimat. Det kan handla om en god stråstyrka, goda falltal, god vinterhärdighet – och mycket annat. Det som är poängen är att våra sorter, så långt det är möjligt, ska tåla både hetta, torka eller köld. 

Även vårt nära samarbete med Sejet – som är vår egen förädlare i koncernen – genererar sorter som levererar hållbara resultat. 

För att verkligen använda allt du skördat gäller det att ta hand om din grovfoderskörd, både med rätt ensileringsmedel och rätt emballering.

Ensileringssalter

I år har vi, utöver våra väl beprövade och mycket omtyckta bakteriepreparat SiloSolve, introducerat ensileringssalter (Konsil Ultra, Konsil LP och Konsil Majs HD). En fördel med salterna kontra syror är att de säkerställer en bra ensilagekvalitet, minskar ts-förluster samtidigt som de inte är korrosiva och därför inte sliter på maskiner och utrustning.

Övriga nyheter ser du nedan:

Vårutsäde:

Shetty (Foderkorn)

Vårkornet Shetty är idag ett foderkorn som har potential att bli ett framtida maltkorn. Med hög avkastning, goda kärnkvaliteter och bra motståndskraft mot sjukdomar. Mlo Nematod 1+2

Mainio (Foderkorn tidigt)

Ett mycket tidigt 6-rads foderkorn anpassat för odling i området G och Norrland. Sorten har något kortare strå, hög avkastning och låg tendens till strå- och axbrytning vilket gör den till ett extra intressant. Lägg därtill egenskaperna hög proteinhalt, bra rymdvikt och resistens mot mjöldagg.

Shetty (Korn Ekologisk)

Vårkornet Shetty är idag ett foderkorn som har potential att bli ett framtida maltkorn. Med hög avkastning, goda kärnkvaliteter och bra motståndskraft mot sjukdomar.

Scotty – Gryn/export – (Havre)

Vithavre med goda kärnkvaliteter, lång strå och hög avkastning. Rekommenderas för södra och mellersta Sverige.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: