Search
Close this search box.

.

.

Ogräs i höstrapsen – Fokus i fält vecka 36

Fokus på fält vecka 36 – Ogräs i höstraps

 Bekämpning av spillsäd i höstraps

Bekämpning görs tidigt och får som bäst effekt när spillsäden har 1-3 blad. Spillsäd växer fram över en längre period och från olika djup i jorden och därför kan det vara nödvändigt med två behandlingar. Då används Agil först för att sedan följas upp med Select Plus i behandling två när vitgröe mm finns mer etablerat.

Svenska Foder rekommenderar:

0,5-0,75 l Agil 100 EC per hektar

Dos anpassas efter vilken spannmålstyp som skall bekämpas, samt hur stor spillsäden har blivit. Vårkorn är mest känslig och därefter kommer höstkorn, vete och råg i nämnd ordning. Lägst dos på spillsäd med mindre än 3 blad och högsta doseringen vid mycket ogräs och vid bekämpning av gräs.

Bekämpningsmedel mot spillsäd i höstraps

OgräsAgil 100 EC (l/ha) Select Plus (l/ha)
Vårspillsäd0,5 – 0,75 0,6 – 0,8

 

Höstspillsäd + gräsogräs

0,75 – 1,50

 0,8 – 1,0

Maxdos för Agil 100 EC är 1,5 l produkt per ha per år och för Select Plus 1,0 l per ha per år.

Belkar har effekt på många viktiga örtogräs, däribland baldersbrå, som vi ofta har svårt att hitta tid att bekämpa på våren. Man bör använda en dos på totalt 0,5 l/ha Belkar i en väletablerad rapsgröda för att uppnå tillräcklig effekt på baldersbrå. Erfarenheter från årets rapsodling visar detta.

Har du en dominerande ogräsflora av näva, uppnår du bäst effekt genom en delad behandling. Första sprutningen med 0,25 l per hektar bör komma när rapsen har 2-4 örtblad och den uppföljande behandlingen knappt tre veckor senare.

Belkar har lika god effekt på våtarv, där du vid en dosering på 0,5 l Belkar per hektar kan förvänta 70-85 % effekt. Åkerviol och veronika kan inte bekämpas med Belkar, men behandligen kommer att ha en hämmande effekt.

Belkar används på en tidpunkt när vi också använder andra medel som gräsmedel till spillsädsbekämpning, mikronäring, växtreglering och skadjursmedel. Var uppmärksam på att Belkar bara kan köras tillsammans med aktuella insekticider. Mikronäring och mangan går också att tillsätta med Belkar. Prata med din SvF säljare för rätt info och produkt. Till alla andra medel ska det vara ett avbrott på 7 dagar mellan behandlingarna.

Dominerande ogräsStadieDos, pr. ha
Skatnäva, sparnäva, snärjmåra och baldersbrå  

DC 12-14 +

3 veckor senare

0,25 l Belkar

0,25 l Belkar

 

Baldersbrå, Snärjmåra, blåklint och kornvallmo 

DC 16-30

0,5 l Belkar

Var fortsatt uppmärksam på Sniglar och rapsjordloppar.
Sniglar: Svenska Foder rekommenderar 4-6 kg Ferrex
Rapsjordloppar: 
Svenska Foder rekommenderar 0,06 lit/ha Nexide CS

Läs mer HÄR

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: