Search
Close this search box.

.

.

Ogräsbekämpning i höstspannmålen, hur du använder prosulfokarb klokt för bästa effekt – Fokus i fält vecka 38

För en lyckad ogrässtrategi

Boxer (Prosulfkarb) och Mateno Duo på hösten är viktigt för att undgå resistens och är grundbulten för en lyckad ogrässtrategi i höstspannmål med gräsogräsproblem. Mateno Duo är brett verkande på både ört och gräsogräs och är både jord- och bladverkande. Full dos Mateno Duo (0,35 l) jämfört med 0,1 DFF ger bättre effekt på spillraps, blåklint och vallmo. Mot spillraps fungerar Mateno Duo bäst vid tidig användning, innan spillrapsen har 1-2 örtblad.

Mateno Duo är också en viktig del av strategin mot gräsogräs som vitgröe, åkerven, rajgräs, renkavle och råttsvingel. Bra effekt kräver tidig bekämpning.

Vktigt att komma ut tidigt

Höstsådden har börjat på de flesta platser och jorden är varm och fuktig, vilket ger snabb uppkomst av gröda och ogräs. För att få framgång när man använder Mateno Duo, är det vktigt att komma ut tidigt. Den mest optimala behandlingstidpunkten för Mateno Duo är när jorden har satt sig och sprutspåren är synliga. DC9-11 (Råg bör först behandlas efter DC10).

Normalt vill man blanda Mateno Duo och Boxer i höstvete men om förhållandena inte är bra för att spruta med Boxer kör man Mateno Duo och följer upp med Boxer när vädret tillåter.

Svenska Foder rekommenderar:

DiamondPac Höst (20 l Boxer + 5 lit Mateno Duo = 14 ha)

Höstvete och rågvete:

 • DC 00-13       1,4 l Boxer + 0,35 l Mateno Duo pr. ha

Eller GoldPac höst (20 l Boxer + 1 l Sempra/Legacy = 10 ha)

 • DC 00-13       2,0 l Boxer + 0,1 l Sempra/Legacy pr. ha

Höstkorn och råg (blanda inte Boxer och Mateno Duo)

 • DC 00-09       1,4 l Boxer pr. ha (om förhållandena inte passar för Boxer körs Mateno Duo först)                                    
 • DC 10-11       0,35 l Mateno Duo pr. ha 10-14 dagen efter Boxersprutningen

Om du har problem med renkavle, rajgräs eller råttsvingel ökar du doseringen av Boxer till 3 l per hektar.

Mateno Forte Set

Mateno Forte Set innehåller Mateno Duo + Cadou (10 lit+1 lit). Den här produkten stärker en ren Mateno Duo mot vitgröe och åkerven. Det är en fördel registreringsmässigt då den inte har något krav på kvälls- eller nattkörning i jämförelse med Boxer. Dock är den registrerade doseringen av Caduo relativt låg vilket gör att vi inte får med oss några effekter på bl.a. renkavle och råttsvingel. Packen räcker till 28,6 ha.

Varför är behandling på hösten viktig?

 • Säkra att örtogräs och gräsogräs inte konkurrerar med grödan.
 • Bättre utveckling av grödan = bättre övervintring – bättre utbyte
 • Behandling på våren kräver högre dos
 • Prosulfocarp (Boxer) och nu Mateno Duo på hösten är viktigt för att undgå resistens
 • Gräsogräs är svårt att bekämpa på våren, eftersom det har växt sig för stort
 • Reducera risken för utveckling av resistent ogräs
 • Möjliggör en senare uppföljande vårbehandling av örtogräs efterkommande år. Kan då kombineras tillsammans med tillväxtreglering och/eller svampbehandling.

 

Åtgärder för att minska risken för spridning av prosulfokarb

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: