Search
Close this search box.

.

.

Öka skördepotentialen i din raps!

Säkra upp ett effektivt och långvarigt skydd av dina oljeväxter med nya svampmedlet Pictor Active från BASF – en produkt med två aktiva substanser boscalid (finns även i Cantus och Signum) och pyraklostrobin (i Comet Pro).

-Dessa substanser säkrar upp ett effektivt och långvarigt skydd av odlarnas oljeväxterna, säger Peter Löfgren, Marketing Manager i BASF. Innehållet av boscalid är särskilt bra på bomullsmögel och ökar också fröskidans stabilitet ytterligare och reducerar därmed risken för spill. Pyraklostrobin förstärker effekten på bomullsmögel och svartfläcksjuka och minskar stressen i grödan.

-I våra europeiska utvecklingsförsök har Pictor Active, i genomsnitt av 112 försök med smitta av bomullsmögel, gett en merskörd på 415 kg frö/ha i förhållande till obehandlat, säger Peter Löfgren. I Sverige och Danmark har produkten varit med i de officiella försöken med goda resultat, speciellt vid högt smittotryck av bomullsmögel.

Pictor Active har ett brett behandlingsfönster och få användas från BBCH 60-69, dvs innan blom och under hela blomningen för bekämpning av bomullsmögel och svartfläcksjuka.

Maximal dos är 1 liter per hektar och odlingssäsong, som en enkeldos 0,7-1,0 lit/ha eller som en delad behandling 2×0,5 lit/ha med minst 7 dagars mellanrum.

-Om ditt fokus på att utnyttja skördepotentialen i oljeväxter är Pictor Active ett viktigt vapen, konstaterar Peter. Den flytande formuleringen för produkten är speciellt utvecklad för användning i oljeväxter, och ser till att fördelning och vidhäftning av sprutvätskan blir optimal.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: