Search
Close this search box.

.

.

Omya Calciprill för dina svaga fläckar

Omya Calciprill är ett dokumenterat enkelt och snabbt sätt att behandla svaga ytor på fälten. Mats Rydberg, försäljningschef i Norra Europa inom lantbruk och skog, samt vatten och energi på företaget Omya berättar. -På ditt fält har du oftast en del fläckar som aldrig når upp till samma nivå som övriga fältet, konstaterar Mats Rydberg. Ofta, dock inte alltid (ska sägas), beror detta på att pH-värdet är alltför lågt på denna fläck. För de som har en nygjord markkarta är det då verkligen läge att köra över med GPS-kopplad tilldelningsfil.

Vad är poängen?

Poängen med att lyfta pH-värdet på fläcken är att man ökar man avkastningen på just denna yta. Det är ju så att denna svaga yta på ditt fält faktiskt har en outnyttjad potential. Det är också en strategi att följa, menar Mats Rydberg. -Du får den bästa lönsamheten genom att koncentrerat arbeta med att höja de lågavkastande ytorna istället för att behandla hela fältet för att höja hela fältets avkastning. Att behandla de delar som redan är bra och leverera blir inte ekonomiskt försvarbart. Därför ska man se till att ha ett jämt pH-värde på sitt fält för att få en jämn tillväxt och mognad totalt.

Hur använder man det?

Mats förslag på behandling när det gäller dessa fläckar, är som följer: -Nu på hösten fyller man upp sin gödningsslunga och går över fälten och sprider 600-1000 kg/ha Omya Calciprill på dessa fläckar. Det finns tre tydliga argument för denna hantering: – Det är enkelt att sprida, Omya Calciprill reagerar snabbt med marken, du behandlar bara de ytor som du vill genom att enkelt reglera doseringen över fältet, via en spridningsfil mot din GPS-karta. -Med denna precision får du effekten på precis rätt ställe, och spar därigenom pengar. Beställ hem storsäck nu och gå över fälten efter skörden. Fokusera på de fläckar där skörden varit svag. Du kan även göra denna behandling direkt på det nya året eftersom den inte omfattas av jordbruksverkets regler för spridning av gödselmedel.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: