Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Pixxaro EC förebygger resistens och bekämpar – samtidigt!

Rätt bekämpning ger alltid goda resultat i slutändan. Men rätt, vad är det? Hur ska du tänka kring din örtogräsbekämpning inför året 2024. Pixxaros unika sammansättning av aktiva substanser, garanterar ett resultat där de första symptomen syns på ogräset strax efter behandling.

-Vi har haft med Pixxaro i vår portfölj i några år, säger Johannes Lübeck produktchef Växtskydd i Svenska Foder, och vi ser goda effekter hos våra kunder om man har problem med örtogräs som snärjmåra, målla, våtarv, plister, vallmo, näva, jordrök, dån osv. Styrkan med Pixxaro är att det är en herbicid för örtogräsbekämpning, men utan ALS-hämmare – vilket gör den till en produkt som passar utmärkt in i en resistensstrategi. Den är både förebyggande och bekämpande. 

– Det gör Pixxaro till ett mycket kraftfullt verktyg för att förebygga och bekämpa utvecklingen av ALS- och SU-resistenta ogräs.

Pixxaro kan användas i korn, råg, vårvete, höstvete och rågvete. Produkten är också enkel att blanda med andra preparat för en bredare ogräseffekt, vilket gör att du blir mer flexibel i din ogrässtrategi. 

-Pixxaro innehåller de aktiva substanserna Arylex active och fluroxipyr, som vi känner igen från Starane 333 HL, säger Johannes. Arylex är mycket effektiv vid låga doser och temperaturer och verkar systemiskt, och tas upp av växtens bladmassa. 

-Det är en produkt som inte heller påverkas särskilt mycket av temperaturen, fortsätter Johannes. Det gör den till en mycket bra produkt för de svenska väderförhållandena, då vi kan ha mycket varierande temperaturer under behandlingsperioden på våren. Det ger dig som lantbrukare också fler ”behandlingsdagar” än den produkten som man använde förr i världen: Starane 333.

Fördelar med Pixxaro Ex:

  • Bekämpar ett stort antal örtogräs med mycket snabba, synliga effekter.
  • Lämplig för svenskt klimat då den fungerar vid låga temperaturer, d.v.s. skiftande väderförhållanden, kan användas redan från 5 0C, optimalt vid 7 – 8 0C. Regnfasthet efter 1 timme.
  • Bra blandbarhet med andra relevanta herbicider, fungicider, insekticider, tillväxtreglerare och mikronäringsämnen.
  • Bred behandlingstidpunkt, ända fram till stadie BBCH 45, d.v.s. strax innan axgång.
  • Bekämpar både små och stora ogräs.
  • Fritt val att så valfri gröda efter skörd av Pixxaro-behandlad gröda.
  • Förhindrar och bekämpar SU- och ALS-resistenta örtogräs, t.ex. våtarv, dån, målla.
  • Vi säljer produkten både ensam eller i ett pack med Nautius, som vi kallar Diamond Pac Vår. 

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: