Search
Close this search box.

.

.

Proteingödsla, svampbekämpa och tillväxtreglera – Fokus i Fält

Studentfirandet pågår för fullt, för de som har åldern inne! Hur många mer procent vi kan få i skörd – genom att proteingödsla hösteveten, svampbekämpa vårsådden två gånger och göra en tidig tillväxtreglering i vårsäden.

Proteingödsling i höstvete

Om du odlar kvarnvete som t. ex. Ellvis, RGT Reform, Praktik, så det viktigt med en sen gödselgiva för att säkra proteininnehållet och därmed kvaliteten. Proteingödslingen bör utföras i perioden mellan begynnande axgång (stadie 49) och begynnande blomning (stadie 61) med en kvävemängd på mellan 30 och 60 kg N per hektar.

Om kvävet tillförs tidigt i den nämnda perioden, kommer huvudparten av det tillförda kvävet att gå till att öka utbytet. Och omvänt, om kvävet tillförs under den sista delen av den nämnda perioden, kommer en del av kvävet gå till att öka proteinprocenten.

En tumregel säger att proteinprocenten ökar med cirka 0,1 % för varje 10 kg kväve, som tillförs vid den senare tidpunkten. Men kom ihåg det är bara en tumregel – vädret spelar också en avgörande roll.

Vi rekommenderar att använda gödning med svavel, som t.ex. NS 27-4 eller Kalksalpeter. Det ger generellt sett inte ett merutbyte med svaveltillförsel, men svaveltillförseln kan medverka till en ökad proteinprocent och ge en bättre aminosyrasammansättning. Kalksalpeter innehåller 15 % Nitrat och verkar därmed snabbt.

Svampbekämpa vårsäden två gånger?

Vårkorn kan angripas av mjöldagg, kornrost, sköldfläcksjuka (bilden), kornets bladfläcksjuka och ramularia. Flera sorter har mottaglighet för kornrost, men i praktiken är det inte något problem, eftersom rost är enkel att bekämpa. Vi ser nästan aldrig kornrost, om man har gjort två svampbehandlingar.

Fokus bör vara på medel med god effekt på sköldfläcksjuka, kornets bladfläcksjuka och ramularia.

Fusarium kan angripa kärnorna vid blomning och grobarhet och maltkvaliteten kan försämras, eftersom den kan medföra överskumning i bryggprocessen.

Svampsbekämpningen strax efter axgång ser till att säkra en god skörd, eftersom sjukdomar efter axgång annars ger en lägre kärnvikt.

Merutbytet för svampbekämpning

Merutbytet för svampbekämpning i vårkorn är mycket väderavhängigt och något mindre sortavhängigt. Normala år är merutbytet 5-8 hkg per hektar för svampbekämpningen. Under 2018 blev det generellt inget merutbyte för en svampbekämpning i vårsäd, pga torkan, medan det 2017 och 2019 istället gav upp till 20 hkg per ha i merutbyte för svampbekämpning i danske försög.

Följ väderleken och din grödas tillstånd när du ska besluta vilken bekämpning du vill göra. Vi rekommenderar generellt att vårkorn svampsprutas två gånger. Vid mycket torrt väder eller inga sjukdomsangrepp kan du reducera antal sprutningar och/eller reducera dos.


Svenska Foder rekommenderar:


DC 29-37:
     0,35 l Folicur Xpert

DC 39-59:     0,5 l Propulse SE 250 + 0,2 l Comet Pro eller 0,5 l Ascra Xpro + 0,2 l Comet Pro

Havre kan angripas av kornmjöldagg, havrets bladfläcksjuka och kronrost. Merutbytet för svampbekämpning i havre är normalt 2-5 hkg per ha, och en sprutning kan vissa år vara tillräckligt. Starka angrepp av axfusarios kan leda till ökad mykotoxinbildning vilket kan vara allvarligt. Därför skall man vara uppmärksam på detta.  Överväg bekämpning när följande riskfaktorer uppfylls samtidigt: regn och varmt väder under blomningen, förfrukten är majs, vete, rågvete, havre, sockerbetor eller gräsvall, mycket skörderester finns på markytan.

Svenska Foder rekommenderar:

DC 26-49:     0,25 l Comet Pro

DC 63-65:     0,6 l Proline

Vårvete angrips mest av septoria men får också vetemjöldagg, gulrost, brunrost och axfusarios. I vårvete är merutbytet för en svampbekämpning på ungefär samma nivå som i vårkorn, så också här är två svampbekämpningar att rekommendera.

Svenska Foder rekommenderar:

DC 31-37      0,25 l Folicur Xpert vid mjöldagg tillsätt 0,25 l Flexity eller 0,1 l Talius.

DC 39-61      0,4 l Propulse SE 250 + 0,4 l Folicur Xpert eller 0,5 Ascra Xpro + 0,2 l Comet pro


Tidig tillväxtreglering i vårsäd

I vårkorn kan liggsäd drabba alla sorter. De mest odlade sorterna har generellt en god stråstyrka, men alla sorter kan lägga sig, om de blir för kraftiga och utsätts för intensiv nedebörd. Om man har sått in gräs, klöver eller lucern är det speciellt viktigt att kornet inte inte ligger.

Tillväxtreglering med Moddevo (Moddus Start) eller Terpal kan eventuellt göras samtidigt med den första svampsprutningen. Det är viktigt att du håller koll på din egen vårsäds tillstånd och din skördesituation. En delad strategi i vår korn ökar säkerheten för god effekt. Ju tidigare du sprutar, desto bättre effekt får du normalt inom nämda intervall. Kom ihåg att du inte får tillväxtreglera om grödan är stressad på grund av torka eller andra orsaker.

Svenska Foder rekommenderar

DC 25-32      0,2-0,4 l Moddevo (Moddus start) (Endast 0,3 l i vårvete)

 

Om Lars Olsen

Lars Olsen är seniorkonsulent i DLG Växtodling sedan januari 2018 och skriver våra växtskyddsbrev. Han är utbildad agronom och teknisk support på växtodlingsdivisionen i koncernen. Han sköter utbildning av säljare, prövning av nya produkter och har kontakt med leverantörer som Yara, BASF, BAYER osv.

Lars bor på Själland med sina fru och sina två barn. Han har ett lantbruk på 39 ha och odlar stråsäd, raps och julgranar. Han är mycket intresserad av jakt och har gärna en aktiv semester (har varit i Åre återkommande under 10 år)

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: