Search
Close this search box.

.

.

Rätt utförd höstbekämpning nästintill gratis

Traktor sprutar växtskydd på grönt fält.

Johannes Lübeck, produktchef Växtskydd hur vi bäst höstbekämpar under kommande säsong. Det finns många fördelar och pengar att tjäna i en väl utförd höstbehandling. Det är kort sagt inget att tveka på. Men om du gör det? Läs vad Johannes säger, så kanske du ändrar dig?

Mateno Duo introducerades hösten 2021 i Sverige och har sedan dess stärkt sin position om att vara en självklar del för höstbehandling av spannmål mot ört- och gräsogräs. Året efter introducerades Mateno Forte Set (Mateno Duo + Cadou) som ytterligare tillförde effekt vad gäller de ”lättare gräsen” såsom vitgröe och åkerven – dessutom möjlig att köra dagtid i jämförelse med konkurrerande Boxerbehandling. 

-Nu tre säsonger senare kan vi konstatera att Mateno Duos inträde har varit mycket lyckat och att vi har goda erfarenheter med mycket goda effekter på ogräs som blåklint, vallmo och spillraps, konstaterar Johannes. Sedan flera år i Sverige finns det en debatt om DFF-användande på hösten ur bla. miljöhänsyn. Genom att använda Mateno Duo på hösten i stället för ren DFF, säkerställer vi en mycket god effekt på flera ogräs trots mindre mängd aktiv substans DFF per ha som använts. 

-Detta är viktigt för möjlighet till fortsatt höstanvändande av substansen då det ur ett resistensperspektiv behövs i verktygslådan hos våra lantbrukare, fortsätter Johannes. 

Plocka bort spillrapsen tidigt

Mateno Duo tillför också en säkrare effekt på spillraps. Det här är ett ogräs som under senare tid blivit allt vanligare i våra växtföljder, då raps odlas mer intensivt som följd av god ekonomi i odlingskalkylen.

-Att plocka bort spillrapsen redan tidigt på hösten minskar risken för att uppföröka klumprotsjuka, säger Johannes. En förutsättning för att även i framtiden kunna odla raps med god lönsamhet i synnerhet som avbrottsgröda i spannmålsdominerade växtföljder. 

"Vi ger grödan möjlighet till en bättre övervintring genom mindre konkurrens med ogräs om växtnäring och utrymme.Onödigt frodiga bestånd har större risk för att angripas av utvintringssvampar (snömögel)."

Johannes Lübeck, Produktchef Växtskydd

Darför ska vi höstbehandla vår höstspannmål?

Det finns många skäl till att höstbehandla sin spannmål menar Johannes.

-Vi ger grödan möjlighet till en bättre övervintring genom mindre konkurrens med ogräs om växtnäring och utrymme, säger han. Onödigt frodiga bestånd har större risk för att angripas av utvintringssvampar (snömögel). Ogräs som står kvar under vintern bygger på beståndets frodighet vilket ökar risken att drabbas.

-Vi vet dessutom med oss att vi tappar skördepotential om vi låter gräsogräsen stå kvar till efterföljande vår obehandlade under höst och vinter, fortsätter Johannes. Något vi inte kan ta igen även om man sprutar bort dem på våren därefter.

Större behandlingsfönster med en höstbehandling

Genom att höstbehandla spannmålen får vi möjlighet till ett större behandlingsfönster under efterföljande vår för uppföljande komplettering. Tendensen under flera år, framförallt i Mellansverige, har varit långa och kalla vårvintrar med växlande tillväxt som gjort det svårare att nå ett lyckat resultat på flera håll.

-Med en insats efter behov på hösten får du som lantbrukare möjlighet att fokusera mer rätt under våren, säger Johannes. Det ger dig som lantbrukare möjlighet att kanske senarelägga ogräskörningen på våren tillsammans med tillväxtreglering/svampkörning för att bygga en god skörd och därmed bra odlingsekonomi.

-Det ger dig också möjlighet att även få med mer vårgroende ogräs som kommer lite senare på våren om du inte behöver ut tidigt och ”jaga” stora och mer svårbekämpade ogräs såsom blåklint, baldersbrå och spillraps – ogräs som har en tendens att börja växa tidigt efter vintervilan.

Du kan välja en mer kostnadseffektiv lösning som uppföljande behandling och som på totalen blir mer ekonomiskt intressant i din odlingskalkyl, säger Johannes.

Med en höstbehandling använder man substanser med annan verkningsmekanism än de mer traditionella i spannmålsdominerade växtföljder vilket är bra. Fler olika substanser med olika verkningsmekanismer ger över tid en uthållig växtskyddsanvändning med bra effekter. Ogräsresistens är generellt platsspecifik och det är därmed viktigt att förebygga detta genom kloka preparatval över tid på sina fält.

Sist men kanske viktigast är att vi tyvärr ser en ökande spridning av bla. svårbekämpade gräsogräs såsom renkavle i hela landet. Det gör att vi på dessa fält måste höstbehandla som ett verktyg av flera för att över tid ha en fungerande odling.

-Att bekämpa sina ogräs i höstspannmålen på hösten är mer eller mindre gratis, fortsätter han. Odlar vi så satsar vi genom att ge grödan bästa möjliga förutsättningar till god övervintring, hög skörd och därmed god odlingsekonomi. Insats ger resultat.

"Växtskydd ensamt löser inte det här utan andra odlingsåtgärder såsom växtföljd, jordbearbetning och maskinsamarbete måste klokt funderas igenom och hanteras rätt. Tillsammans med rätt bekämpningsplan, så har man alla möjligheter att lyckas bra."

Johannes Lübeck, Produktchef Växtskydd

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: