Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Satsa för att vinna – 6Tolv-året som gick

Vilka lärdomar gav 2023 års 6Tolv-insatser?

Året som gick på Charlottenlunds gård var utmanande, precis som för många andra gårdar runt om. Tidningen satte sig tillsammans med Max Landén, Per Landén och Mats Kilany, som driver projektet för Svenska Foders räkning, för att utröna vad 2023 års 6Tolv-insatser gav för lärdomar.

Samtalet handlar inledningsvis om kvävegivor och när man ska göra insatserna. Landén Agro har sett tydliga effekter med att hålla tydlig koll på väderleken, och komma ut i rätt tid, för att nå de resultat man vill uppnå. Det går inte att vila på hanen.

Kvävegivor

-Jag tycker att våra tidiga kvävegivor var den insats som vi faktiskt fick mest utdelning för under fjolåret – att vi kom ut i rätt tid – för att kunna ge grödan rätt förutsättningar alldeles i tillväxtstarten, säger Per Landén. Vi ville se till att kvävet blev tillgängligt för grödan när den behöver det som mest, och det är ofta tidigare än man tror. Men också för att vi börjat se försommartorkorna här, och att man måste ta höjd för det i tid.

-Vi la vår huvudgiva till vetet, sorten Etana, redan den 3-4 april, fyller Max i. Då fick vi en bra tillväxt tidigt, som vi fick nytta av resten av året. Vi kompletterade den 5 maj med kalksalpeter och då kom det regn samma kväll – sista gången vi fick regn under den första halvan av året.

Svampbehandling, tillväxtreglering & bladgödsling

På 6Tolv-delen av Etana-fältet gjorde man dessutom en extra svampbehandling, en tillväxtreglering samt bladgödsling med mikronäring och fosfor.

-Det ökade skörden med cirka 1 ton per hektar, konstaterar Mats Kilany. Snittet på hela fältet låg på 10,9 ton/ha och på 6Tolv-delen landade det på 11,9 ton/ha, till 14% vattenhalt. Det är ett rätt bra tillskott till kalkylen ett år som 2023, med höga priser och dålig skörd överlag.

-Kvävet ska vara löst i stråskjutningen, för att ge det rätt skjuts och få den att växa till bra under denna period. Tillväxtregleringen gör att grödan bestockar sig bättre och rotutvecklingen förbättras. Det här skapar en robustare planta som klarar sig bättre om det blir som i fjol att torkan slår till. Då kan man trots stress för plantan få resultaten med sig.

“Vi fick en bra veteskörd, med tanke på året, fyller Max i. Och med hjälp av Svenska Foders Industri Export-kontrakt fick vi bra betalt för de insatser vi gjort.”

-Det ökar dock på stressen lite grann, eftersom vi fick tröska cirka 10 dagar senare än alla andra runt omkring, säger Max och ser lite plågad ut. Att ha is i magen i en sån situation är inte det lättaste. Men man får försöka leva med sina val.

Lägre spannmålspriser, desto viktigare med högre skörd

Ett år som i år, 2024, då vi ser ut att få lägre spannmålspriser, blir det desto viktigare att ta höga skördar menar Mats Kilany.

-Det kommande året kommer det att bli otroligt viktigt att få höga skördar, så att man utnyttjar marken optimalt och får betalt för sina insatser, säger han.

Men inte bara för den egna ekonomin, utan även för klimatet. Per Landén som under hela sina långa karriär varit intresserad av växtodlingens verkliga resultat – både när det gäller för tillväxt, skörd och resultat och hur man skapar en hållbar odling – menar att det är viktigt att förbättra sin odling så långt det går.

-Om vi nu odlar på vår mark, ja då ska vi ju försöka få så höga skördar som möjligt, säger han. Ju mer ton vi tar i skörd, desto högre fotosyntes och större kolinlagring. För mig handlar det om att bli bättre på de fält vi förfogar över. Det blir ju annars slöseri genom att inte göra det bästa där man odlar. Det betyder inte att utarma, för det ger oss sämre skördar i längden. Men genom att tillföra rätt insatsmedel i form av kväve och växtskydd osv, kan vi öka skördarna, och därmed optimera fältens kapacitet.

Vad hände med vårkornet som såddes på hösten?

Försöket med vårkorn som såtts på hösten 2022 gav cirka ett ton mer i avkastning jämfört med vårkornet som var sått på våren. Tyvärr blev det inte möjligt att följa upp 2023 på grund av fjolårets väderlek.

-Jag hade velat testa det på ett större och bättre fält, säger Max. Vi såg att det klarade sig bättre än annat vårkorn, men det var ett svårt år generellt, och vi sådde den tyvärr på vår sämsta jordlapp 2022, och med tanke på årsmånen så var det inte de lättaste förutsättningarna. Det hade varit roligt att testa det på riktigt igen, men det får bli till hösten.

Rapsodlingen 2023

Rapsodlingen under 2023 blev ju också ett speciellt kapitel – kanske allra mest för Skånes växtodlare. 6Tolv-fältet klarade sig riktigt bra och gav en mycket bra skörd. Sorten som odlades var DK Exsteel. Den Caryxbehandlade delen av fältet (10 ha) gav cirka 500 kg i merskörd. Snittskörden på hela fältet var 3,9 ton. Lärdomen är att man måste Caryx-behandla. Det är en försäkring som verkligen betalade sig ett år som fjolåret – där man ser till att rotutvecklingen görs ordentligt, så att plantan blir mer motståndskraftig mot torkan.

-I övrigt tror jag inte man kan göra så mycket mer för rapsen, säger Mats Kilany. Det blir till merparten kosmetiskt. Man ska se till att göra allt vad man kan i rätt tid, ifråga om sortval, gödning svampbehandling, caryxbehandling och möjligen bladgödsling och någon biostimulant på hösten. Men här på Charlottenlund når man nog inte särskilt mycket högre med någon särskild insats. Utan det är bara att fortsätta att planera och köra i rätt tid, så är man rätt på det.

Kommande säsong

-Det vi kommer att göra under denna säsong, som jag tycker ska bli intressant är att testa en hybridvetesort här, och på Västergård, fortsätter Mats. För lättare jordar tror jag det är en intressant gröda med en mindre utsädesmängd på 163 plantor/ha – där plantan ska få till ett rejält rotdjup och därmed bli stryktålig. Och så ska den få en tidig kvävegiva – egentligen borde den ligga redan den 1 mars – så att den kan bestocka sig ordentligt.

-Sorten ska också testas i gropen i år på Borgeby Fältdagar, så det ska bli spännande att följa, säger han.

Du bestämmer över din växtodling

Målet med odlingen är resultatet i slutändan. Att man kan se att insatser, även om de kostar, ger resultat som blir lönsamma.

-Jag tycker att man måste avgöra för sig själv vad som är viktigt, när man sysslar med lantbruk och växtodling, säger Per Landén. Vi pratar ofta om att spara pengar i branschen. Och självklart, man ska vara försiktig med hur man hanterar sina omkostnader. Det är viktigt att ha koll på vad man gör. Men jag menar ändå att målet måste vara att tjäna pengar, och om det innebär att man får en utgift initialt, men får tillbaka det mångfalt i slutänden, så måste ändå det vara rätt val.

-Jag vill göra vad jag kan för att få så hög och bra skörd som möjligt, när jag nu är satt att förädla den här jorden. Det är ju det som är roligt, och det har faktiskt gett oss de resultat vi satt oss för. Det tycker jag 6Tolv visat för oss, avslutar han.

För högre skördar

6Tolv började 2014 som ett projekt i Svenska Foder där målet är att driva upp skördarna genom att tänka kreativt kring vete- och rapsodlingen.

Målet är 6 ton raps, 12 ton vete. Det blev ett projekt som lät talas om sig. Engagemanget var stort. Det var ett omfattande arbete som gjordes bland de lantbrukare över hela landet, samt de säljare och säljchefer (här till vänster Mats Kilany) i Svenska Foder som var engagerade. Nu kör vi projektet – på två gårdar i Skåne: Charlottenlunds gård utanför Ystad och Västergård utanför Tågarp och Dyinge gård i Örebro.

-Det kommande året kommer det att bli otroligt viktigt att få höga skördar, så att man utnyttjar marken optimalt och får betalt för sina insatser, säger Mats Kilany.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: