Search
Close this search box.

.

.

Skarhult står för framsynthet och utveckling

Martin Jönsson tar emot i de vackra omgivningarna kring Skarhult Gods utanför Eslöv i Skåne. Martin är VD för bolagen Skarhult Gods och Ekohult AB. Skarhult Gods AB står för den konventionella delen av lantbruket och Ekohult för den ekologiska produktionen. Att det är en framsynt verksamhet med många järn i elden, det blir vi snabbt varse. Och Martin Jönsson har framtiden i sikte – för att skapa lönsamhet och effektivitet i landsbygdsföretagandet. Tidningen hälsar på för att höra lite hur Martin och hans medarbetare använder Näsgård Mark Näsgård Karta, Näsgård Mobil och Kemikoll.

Martin började som VD på Skarhult för ungefär ett år sedan och kom då närmast från Gedsholms gods i Bjuvs kommun i Skåne. Dessförinnan har han arbetat i Upplands Bro hos Nils Bosson på Nyborgs Gård och innan dess arbetade han på Björnstorp Svenstorp i Genarp. Han är endast 33 år gammal men har hunnit med mycket redan.

-Jag har haft många goda förebilder och chefer på dessa ställen som gett mig mycket frihet under ansvar, och jag har lärt mig mycket, säger Martin Jönsson. Det är jag tacksam för. Jag har en stor drivkraft i mig själv och vill gärna tänja på gränserna för vad man kan göra.

-Det är därför Skarhult Gods en bra arbetsgivare, fortsätter han. Det finns en intresserad ägare i Carl Johan von Schwerin, en styrelse som inte bara vill förvalta utan utveckla – som är nyfikna, inspirerande och inte rädda för nyheter. Det är en väldigt stimulerande miljö att få arbeta i.

Den konventionella delen av företagandet i Skarhult består av 420 hektar odlingsbarmark där utsädesodling, spannmålsodling, gräsfröodling och sockerbetor samsas. Den ekologiska delen består av till stor del utsädesproduktion, men också ekologisk potatis, ekologiska morötter och här finns också 18000 hönor för äggproduktion.

-Målet är att överföra hela gården till en ekologisk verksamhet. Det är en klar målsättning och det går i snabb takt just nu. Det är mycket som ska hända på kort tid och vi är angelägna om att åstadkomma resultat som leder vidare i tankarna. Vi har ett varumärke som vi vill fylla med flera saker, vi har en gårdsbutik som vi vill fortsätta utveckla. Och allt handlar om att komma närmare konsumenterna.

Skarhults läge optimalt

-Skarhults läge är mycket bra. Det ligger nära öresundsregionen, nära till motorväg och stora städer. Samtidigt är det väldigt vacker natur och väldigt vackra omgivningar med kulturbyggnader som vi vill bibehålla och få användning av. Detta är saker som vi ska utnyttja, denna kombination av centrum och periferi. Att vara ett modernt landsbygdsföretag med stora ambitioner att leverera kvalitet till konsumenter.

Skarhult har inte de fetaste spannmålsjordarna, och därför vill man hitta andra nischer, våga tänka utanför boxen för att nå optimalt resultat.

Medarbetare är allt

-Ekologiska ägg, ekologiska potatis, ekologiska morötter odlar vi här idag. Och vi vill utveckla och förädla denna verksamhet ännu mer. Vi har mycket idéer och vi är långt fram i processen för att ta nästa steg.

-Kommande säsong kommer vi att testa ekologiska sockerbetor och sötpotatis, för att se om vi kan hitta nya delar som kan vara lönsamma och intressanta.

För att lyckas med detta måste man ha goda medarbetare. Idag arbetar 7 stycken heltidsanställda i bolagen. Nästan alla är anställda sedan Martin började som VD den 19 november i fjol.

-Utan ansvarstagande, handlingskraftiga och kreativa medarbetare kan man inte lyckas i en sån här verksamhet. En ekologisk produktion med specialgrödor kräver mycket handarbete, det handlar om att agera rätt vid rätt tidpunkt. Då blir medarbetarna viktigast!

-Jag har den bästa personalen. Utan den hade vi inte kunnat bedriva en verksamhet som denna. Kravet är att de löser situationer som uppkommer eftersom de vet hur vi jobbar här. Det är mitt jobb. Att göra allting tydligt för att de ska kunna agera. Då måste arbetssätt, visioner och riktning vara klart.

Datalogisk produkter en hjälp

Till sin hjälp i detta arbete har Martin Datalogisk produkter Näsgård Mark, Näsgård, Karta, Näsgård Mobil, och KemiKoll.

-Jag har använt Näsgård längre tillbaka i tiden. Sedan dess har jag haft andra varumärken till min hjälp. Men nu kör vi detta system på Skarhult fullt ut.

-Målet med denna användning är att på ett pedagogiskt och enkelt vis förklara för mina medarbetare hur de ska arbeta med fälten. De måste registrera vad de har gjort, hur lång tid det har tagit osv. Det ger mig en överblick på hur vi arbetar och vad vi ska lägga tid på och vad vi kan lägga mindre tid på. Det är viktigt att ha denna överblick när man vill förändra och utveckla en verksamhet.

Det har tagit ett tag att lära in systemet, konstaterar Martin Jönsson. Men nu börjar det sitta för honom och han kan arbeta metodiskt på det sätt han vill.

– Det är ju en liten inkörningsperiod på sådana här produkter. Och vi har varit inne i en upplärningsfas under året som gott. Per-Olof Klang som jobbar på Datalogisk har varit till mycket stor hjälp och han är väldigt serviceminded och svarar alltid på telefonen, när vi har behövt ställa frågor. Det är en viktig parameter i att introduceras till ett nytt system: att man kan få den backup man behöver, vid just den tidpunkt man behöver det.

-Men till våren blir det skarpt läge kring dessa produkter, då är det upp till bevis, för både mig själv och mina medarbetare, hur vi ska jobba. Målet är att få en tydlig överblick över vår verksamhet som också gör att man kan realisera andra visioner framöver, avslutar Martin Jönsson.

Fakta om Datalogisk produkter på Skarhult

  • Näsgård Mark hjälper dig att planera och följa upp dina insatser i din växtodling. Samtidigt som regler och krav på dokumentation från firmor och myndigheter uppfylls.
  • Med Näsgård Karta kan du hantera de typer av geografisk information som det finns på ett modernt lantbruk. Programmet finns i 3 olika grundversioner, till dessa går olika moduler att bygga på t.ex. för att skapa tilldelningskartor.
  • Med Näsgård MOBILE kan du registrera dina uppgifter direkt i fält, som t.ex. sprutjournal, antingen som komplement till ditt Näsgård Mark program eller som ett fristående program.
  • KemiKoll visar om preparatet du använder är godkänd i grödan vid aktuell tidpunkt, även för dispenser och UPMA. Om mängd per behandling och total mängd per år är godkänd. Att antal behandlingar i grödan får utföras med preparatet. Att behandlingen inte ligger för nära skörd (karenstid). Det finns länkar till information om preparatet och lätt åtkomst till säkerhetsdatablad.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: