Search
Close this search box.

.

.

Svampbekämpa i majs och betor – Fokus i fält

Svampbekämpa din majs och dina betor – på rätt sätt!

Svampbekämpning i majs

Majs kan angripas av ögonfläckssjuka, bladfläcksjuka och rost och svampsprutningen måste times lokalt, berorende på lokala behov. Riskfält är:

  • fält med många års intensiv majodling
  • fält som inte är plöjda
  • en dålig plöjning med många stubbrester från förra årets majsfält,
  • områden med kärnmajs och kolvmajs, eftersom de har en längre växtsäsong eller helt enkelt
  • fält som är angripas av ögonfläcksjuka och rost

Ögonfläcksjuka trivs under kalla (14-18 oC) och fuktig  a förhållanden och bladfläcksjuka trivs bäst vid något högre temperaturer (22-25 oC) och även i fuktigt väder och bladfukt. Båda bladsvamparna överlever på växtrester av majs, och dårför ger förfrukt majs och/eller många växtrester på markytan större risk för angrepp.

Bekämpning

I riskfält rekommenderas alltid at utföra en svampbehandling, medan behandling i plöjda fält endast rekommenderas när bladet under kolven är angripet på mer än 60% av plantorna.

Svenska Foder rekommenderar att svampbehandlingen görs med antigen 0,5 – 1,0 l/ha Comet Pro godkänd endast til DC 65 början blomming och max 2 behandlingar eller 0,5- 1,0 l/ha Propulse SE 250, godkänt hela vägen til DC 69 avslutat blomming och max 2 behandlingar.

Bekämpning utförs vanligen under perioden från DC 51 och tills sprutningsperioden. Upptäcks tidiga angrepp rekommenderas en delad behandling med 2 x 0,4 l/ha Propulsen SE 250 eller 2 x 0,5 l/ha Comet Pro med 2-3 veckors intervall

Svampbekämpning i betor

Flera års försök med svampbekämpning i sockerbetor har visat stora och stabila nettogevintser på 8-10% i gennemsnittliga utbyten. De mest förlustgivande bladsjukdomarna är mjöldagg, betrost, ramularia och cercospora. Båda rost och mjöldagg har hittats i fält och det är viktigt att du kontrollerar ditt eget fält.

Det finns stora skillnader i sorternas mottaglighet för de enskilda sjukdomarna, men ingen av sorterna är resistensta mot en eller flera bladsvampar. Det är årets tillväxtförhållanden som bestämmer svårhetsgraden av enskilda sjukdomar. Vanligtvis startar de första angreppen i juli.

För svampbekämpning i betor rekommenderar Svenska Foder 2 svampbehandlingar – oavsett om det är socker, foder, eller energibetor, där:

  1. behandling utförs i juli/aug. vid början av angrepp med 0,3 l/ha Comet Pro
  2. behandling 3 veckor senare med 0,3 l/ha Comet Pro

Det lönar sig inte att göra en svampbehandling ved mindre än 6 veckor till upptagning.

Den bästa svampeffekten uppnås genom morgonsprutning på saftspända växter och med 200-250 liter vatten per ha.

Mjöldagg ses som en gråvit, filtaktig beläggning. Tidiga angrepp kan vara svåra att se – särskilt på fuktiga växter. Mjöldagg trivs bra i varmt (25 oC) och torrt väder.

Rost ses som rostiga 1 mm pustler spridda på bladen. Runt pustlarna finns det ofta en gulaktig kontur. Betrost utvecklas ved 15-18 oC och fuktigt väder.

Ramularia ses som gråbruna 4-12 mm fläckar – ofta med mörkbruna kanter. Ramularia trivs bäst ved 18-20 oC och fuktigt väder.

Cercospora ser ut som ramularia, men fläckarna är mer askgrå. Cercospora trivs bäst I varmt (24-32 oC) och fuktigt väder. Svampen är sällan ett problem

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: