Search
Close this search box.

.

.

Ta reda på vad grödan behöver

Mathias Göransson som driver Dyringe Gård strax utanför Örebro har sitt fokus inställt på att nå allt högre skördar, för att skapa en bättre lönsamhet på gården. Han driver en växtodlingsgård plöjningsfritt på cirka 430 hektar mark.

Under flera år har Dyringe Gård haft ett tydligt fokus: Hur nå en avkastning på 12 ton höstvete? Bland annat var han med i Svenska Foders projektgrupp 6Tolv, där13 engagerade lantbrukare, fyra leverantörer av insatsmedel, samt ett antal säljare i målmedvetet försöker hitta parametrar för att öka skördenivåerna.

-Mitt mål har alltid varit glasklart – jag vill hitta ett sätt att öka skördarna och utnyttja den mark jag brukar på bästa sätt, säger Mathias. En av de viktigaste delarna har för mig varit att ta reda på vad plantan behöver vid olika tidpunkter.

Strategi att tillföra ”lite hela tiden”

För att utveckla sin växtodling och för att åstadkomma resultat har strategin på Dyringe Gård varit att tillföra ”lite hela tiden”, vilket har genererat höjda skördar och bättre odlingsekonomi.

-För de flesta är det en självklarhet att vara ute 3-4 gånger med gödningsspridaren för att årsmånsvariera och mata grödan. Men vi måste också hjälpa grödan att klara av stressen som den kan ställas inför när det gäller ogräs, svamp eller skadedjur. Därför är vi offensiva även i vår växtskyddsstrategi, med tre körningar i höstvetet på våren.

-Men bara för att vi är ute 3 gånger, betyder det inte mer växtskydd totalt. Däremot menar jag att vi tappar insatsen vi gör med gödningen, om den tar skada av något annat som stressar den.

Bygger skörd med bättre rotutveckling

Mathias använder växtreglering i sin odling för att bygga skörd genom att skapa en bättre rotutveckling och starkare strå. Han svampbehandlar sina fält i anpassade doser efter årsmån, normalt två gånger per säsong. En behandling under stråskjutning T1 och nästa under axgång T2.

-Vi lägger med svampmedel i höstvetet i samband med växtregleringen under stråskjutningen T1, säger Mathias. Vilket gör att svamptrycket upplevs som lägre senare på säsongen. Samtidigt är vi mer flexibla och anpassar dosering och tidpunkt efter rådande väderlek och hur grödan har utvecklat sig vid axgångsbehandlingen T2.

Hjälp grödan ytterligare

Stefan Olsson Stefan har varit ett bra sammanhållande bollplank i att våga testa nytt. Han lever som han lär eftersom han själv är lantbrukare och testar nytt i sin egen odling hemma på sin gård. Det är inspirerande, säger Mathias Göransson.

Varken Mikro- eller Makronäring får saknas om man vill optimera sin skörd på sina marker. Mathias har under flera år haft goda erfarenheter av att bladgödsla lite fosfor när våren är kall och grödan står och stampar eftersom växtnäringen inte blir tillgänglig i marken.

-Ett problemområde vi har identifierat är att det har fattats växtnäring i grödan på våren, trots att markkartan visar på bra markstatus, säger han. Via bladsaftanalyser har vi kunnat konstatera att våra kalla jordar gör det svårt för plantan att få tag i näringen den så väl behöver.

Stefan Olsson, som är säljare i Svenska Foder och som samarbetat med Mathias i många år, har presenterat en ny produkt för Mathias som heter Manfoss – som ytterligare kan hjälpa Mathias i hans strävan efter högre skörd.

-Manfoss är en ny produkt med Magnofoss och Mangan färdigblandad, som gör det enklare för lantbrukaren att testa och som har bra effekt. Genom att Mathias har en aktiv och offensiv strategi har han höjt sin lägstanivå på sin areal och på så vis tagit betydligt högre skördar med en god odlingsekonomi som följd.

-Insatsen med mikronäring är en måttlig kostnad som jag räknar hem med den skördeutväxling jag får, säger Mathias. Vissa år är den högre jämfört med andra – och det ser jag som en försäkran över tid.

Fakta Mathias Göransson, Dyringe Gård

  • Mathias Göransson, Dyringe Gård, Närkeslätten
  • Ren växtodlare, lite skog
  • Innertaksfirma/akustikfirma vid sidan av
  • Odlar spannmål, (Höstvete och Höstraps, Höstkorn, vårkorn)
  • Ca 430 ha
  • 4 säsongsanställda vid skörd
  • Plöjningsfri odling sedan 90-talet.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: