Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Tidig svampbekämpning och tillväxtreglering i höstsäd – Fokus i fält vecka 18

Det är stor skillnad på rapsmarkernas utveckling – några har klarat vintern riktigt bra, andra är skadade och det saknas plantor. Det finns skillnader mellan sorter, och det ser ut som att de rapsfält där man använt full dos av Caryx på hösten har klarat vintern bättre, än fält som är obehandlade. På bilden ovanför syns en nollruta där man inte kört Caryx och resten av fältet har fått 0,65 l Caryx per hektar. Andra rapsfält växer inte och plantorna är små. Dessa fält kan vara angripna av Rapsjordloppans larver. Rapsjordloppan har lagt ägg i rapsplantor på hösten och larven utvecklas under vintern. Det finns inget annat att göra än att köra upp fältet – och angreppet är kraftigt. I rapsen skal du leta efter rapsbagger i sidoskotten för även om det är kallt finns de i marken. Auvant är förbjudet. Nexide har ingen effekt på rapsbaggar Mavrik får köras 2 gånger/år Mospilan får köras 1 gång/år. Spara denna till sista behandlingen då den har bra långtidseffekt och även effekt på vivlar Följ bekämpningströskel Antal rapsbaggar i medeltal/planta tidigt knopstadium 2-3 vid svag tillväxt och god tillväxt 4-6. Sent knopstadium 5-6 vid svag tillväxt och god tillväxt 10-11.

Tidig svampbekämpning i höstsäd

När värmen kommer kommer grödorna att växa snabbt de kommande veckorna. På många platser är vetet nu i DC 30, höstkorn i DC 30-32 och råg i DC 32-33. Den svampsprutning som görs under de kommande veckorna är för att kunna kontrollera svartpricksjuka och säkra utbytet i höstvete. Medel, timing och dosering är därför mycket viktigt. Svartpricksjuka sprids med fukt och regn. Du bör hålla ett öga på tidiga angrepp av rost och mjöldagg i de mottagliga höstsorterna. Huvudrekommendationen i T1-sprutningen är att använda Folicur Xpert som både har god effekt på rost, mjöldagg och sköldfläcksjuka i höstkorn. Alternativ kan användas Comet Pro som har god effekt på rost, men finns det också mjöldagg får man tillsätta ett mjöldaggsmedel. Vid kraftiga angrepp används Talius som blandningspartner. Svenska Foder rekommenderar i höstsäd: 0,5 l Folicur Xpert (rost och sköldfläcksjuka) + 0,15 l Talius (vid mycket mjöldagg)      DTR i fält med förfrukt vete och mycket skörderester Stora angrepp av vetets bladfläcksjuka förekommer främst i fält med vete som förfrukt och mycket  skörderester på markytan. Regnig väderlek, speciellt i kombination med värme, gynnar sjukdomen. Bekämpningströskel Riktvärde för bekämpning DC 31-32: mer än 75 % angripna plantor. Vid tidiga angrepp, användes: 0,35 l Poleposition (Proline) pr. ha eller 0,2 l i kombination med 0,4-0,5 l Folicur Xpert för bredd och resistenshänsyn.

Tillväxtreglering i höstsäd

För tillväxtreglering används 0,2-0,3 l Moddevo i DC 25-32 i all stråsäd. I korn följer man upp med 0,2 l Cerone i DC 39-49 mot axbrytning. I höstråg tillsätter man 1,0 l Cycocel Plus/0,6 l Stabilan 750 SL till Moddevo i DC 25-32 och uppföljning i DC 35-39 är 0,2 l Cerone. I höstvete följer man upp med 0,2 l Sonis + 0,4 l Cerone i DC 35-39. Tillväxtregleringsprodukter har olika optimala temperaturer där de verkar bäst – det är viktigt att vara uppmärksam på detta när man sprutar, så att man får bästa effekt. Till exempel vill vi gärna använda Cycocel Plus/Stabilan 750 SL tidigt i höstråg. Den kan köras från 8-10 grader. De andra produkterna är verksamma från 10o C. Cerone, Sonis verkar från 10 oC och Moddevo verkar från 8 oC. Viktigt med god tillväxt vid spruttillfället för bra effekt av tillväxtregleringsprodukter. Det är bra att kombinera tidig svampbekämpning, tillväxtreglering och mikronäringsämne i en sprutning nu.  Vi rekommenderar att man använder 1,0 l Profi ManganNO3 pr. ha eller 1,5 l Norotec spannmål (75 g Mn, 12 g N, 12 g Mg, 67 g S, 20 g Cu, 10 g Fe, 9 g Zn, 0,3 g Mo) Mikronärings utnyttjas bäst när det tillförs flera gånger. Därför kan man tankblanda med mikronäringvarje gång man kör ut växtskyddsmedel tills mognadsprocessen inleds för att tillgodose grödansbehov. Du kan alltid hitta alla Svenska Foders rekommendationer HÄR

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: