Search
Close this search box.

.

.

9 tips inför din majsodling 2024

En bra tumregel är att välja väl beprövade sorter för större delen av majsarealen och använda resterande del av arealen för att testa nya sorter eller sorter anpassade till foderplanen, en önskan om en tidig skörd eller baserat på årets lagringssituation. Här är det bland annat viktigt att bedöma sorterna för deras stabilitet i förhållande till avkastning och kvalitet. Lars Olsen, rådgivare DLG växtodling, ger dig 9 tips:

 1. Startgödsla med kväve och fosfor
  Försök har visat vikten av att placera kväve och fosfor som startgödselmedel för majs. Man ser en ökad skörd om man radmyllar kväve och fosfor. Radmylla minst 10 kg P/ha i en startgiva, och andelen nitrat och vattenlöslig fosfor måste vara hög för att uppnå bästa effektivitet. Ammoniumbaserat kväve har en positiv effekt på upptaget av fosfor och mangan. Dessa egenskaper har MAP NP 13-23 från Yara. Kväve är ammoniumkväve och 50% av fosforn är vattenlöslig.
 2. Nötflyt till majssådd
  Ofta används 30-40 ton nötflyt per hektar vid sådden av majs.
 3. Bränn inte rotskotten
  För att inte bränna rotskotten rekommenderas att gödseln placeras 5 cm bredvid majsfröet och 5 centimeter under ytan. Om gödseln läggs i såfåran finns risk för att majsen bränns, vilket kan innebära minskat plantantal och minskad skörd.
 4. Lätt, lös och varm jord
  Det är dags att så majsen när jordtemperaturen är 8-10° grader och det finns utsikter till stabilt väder. Vårplöj gärna. Majsplantorna vill ha lätt, lös och varm jord att växa. Om det sås för tidigt upplever man ofta dålig grobarhet, ojämn plantstorlek och lägre skörd.
 5. Sådjup
  Använd ett sådjup på 5 centimeter för en tusen- kornvikt över 280 och 3-4 cm för lägre tusenkornvikt för en lyckad etablering. Optimalt är 70-90 000 frön/ha och en beståndstäthet på 7-9 plantor/m2. Fröet ska ha god kontakt med lucker jord.
 6. Första och andra sprutningen
  Den första ogräsbekämpningen är ofta 10-12 dagar efter sådd och huvudprodukterna är Maister och Border. Om du har problem med pilört kan Starane 333 HL läggas till. Har du problem med näva kan Harmony användas. Majsen ska sprutas en andra gång, cirka 10 dagar efter första sprutningen. Innan uppkomst kan Glyphomax 480 användas vid behov.
 7. Fosfor för snabb tillväxt
  Om vädret är kyligt och majsen har 2-4 blad och inte riktigt vill växa, kan 4 liter Manfoss användas. Manfoss består av 130 gram fosfor, 36 gram mangan, 22 gram svavel, 46 gram magnesium och 9 gram kväve per liter. 4 liter per behandling ger cirka 500 gram fosfor. En bra tillförsel av fosfor ger snabb tillväxt i form av snabbare och större rotutveckling och hjälper majsen när det är svåra växtförhållanden.
 8. Motverka mikronäringsbrist
  Senare används 3-5 l/ha Norotec Majs som motverkar mikronäringsbrist. Innehåll per liter: 30 gram kväve, 50 gram fosfor, 30 gram kalium, 50 gram mangan, 20 gram zink, och 0,03 gram molybden.
 9. Bekämpa fläcksjukdomar
  Vid behov bör man bekämpa bladfläcksjuka och ögonfläcksjuka
  i augusti – då använder du Comet Pro eller Propulse.
majsfält

Nyfiken på vårt majssortiment?

Svenska Foder har ett brett sortiment av majsutsäde. Både tidiga och medeltidiga sorter.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: