Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Tre goda anledningar att kalka

Källa: Nordkalk

Mycket mer än att höja pH-värdet

Att kalka din mark gör mycket mer än att bara höja pH-värdet. Behöver du ha hållpunkter eller argument, kommer de här! Gör inte din mark, din gröda och din avkastning en otjänst. Beställ din kalk idag.

Rekommendationen är att kalka ungefär vart femte år, för det finns många faktorer som ständigt bidrar till försurning, till exempel kvävegödsling och jordbearbetning. Det här kallas för underhållskalkning, som görs i syfte att bibehålla en bra pH-nivå. Kalkmängden vid underhållskalkning är 3–6 ton/ha. Grundkalkning är när man vill höja pH-värdet till en önskad nivå på exempelvis en nyröjd åker eller en åker som legat i träda. Då används en större kalkgiva som vanligen tillförs i etapper så att jorden bearbetas mellan etapperna för bästa effekt. Vi rekommenderar en högsta engångsgiva på 10 ton/ha.

Kemi – motverkar skadlig surhet

Rätt pH-värde är nödvändigt för ett optimalt växtnäringsutnyttjande. I sur mark binds de viktiga växtnäringsämnena mycket starkt till jorden så att växterna inte kan tillgodogöra sig dem. Däremot upptas skadliga tungmetaller alltför lätt. Regelbunden kalkning motverkar skadlig surhet. Optimalt pH är för lerjordar cirka 6,5-7 och på lättare jordar cirka 6,5.

Biologi – mindre jordburna svampar & växtsjukdomar

Ett myllrande liv i marken där växtrester omsätts effektivt av såväl daggmaskar som mikroorganismer förutsätter ett högt pH-värde. Det är också så att ett högt pH i marken missgynnar många jordburna svampar som orsakar växtsjukdomar som till exempel klumprotsjuka, rotbrand och klöverröta.

Fysik – förbättrad markprofil

En god struktur i markprofilen innebär en balans mellan olika porstorlekar där rötterna får tillgång till växtnäring, vatten och luft. En jord med god struktur torkar snabbare upp på våren vilket möjliggör en tidigare sådd. Behovet av strukturförbättrande åtgärder är en av lantbrukets stora utmaningar. Här spelar kalkningen en viktig roll.

Hur mäter man rätt?

När det gäller kalkning talas det ofta om kalcium- och magnesiuminnehåll samt hur många ton kalk som behövs för att höja pH-värdet beroende på mull- och lerhalten. En viktig parameter som fattas i den vedertagna tabellen är hur snabbt det går att uppnå det önskade pH-målet.

För att höja pH-värdet cirka en halv enhet går det åt så här många ton/ha av ett kalkstensmjöl med 50 % CaO.

Korn svarar bäst på kalkningen, skördehöjning 20 % i försök.

  • Snabbare uppkomst
  • Jämnare utveckling
  • Precisionskalka
  • Om kornet gulnar så är det ett tecken på för lågt pH
  • Ojämna bestånd behöver kalk

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: