Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Varför behandla grödan i höst? – Fokus i Fält v. 38

Ogräsbekämpning med Belkar i höstraps

Belkar har effekt på många viktiga örtogräs, däribland baldersbrå, som vi ofta har svårt att hitta tid att bekämpa på våren. Man bör använda en dos på minimum 0,4 l/ha och gärna 0,5 l/ha Belkar i en väletablerad rapsgröda för att uppnå tillräcklig effekt på baldersbrå. Har du en dominerande ogräsflora av sparnäva och/eller skatnäva, uppnår du bäst effekt genom en delad behandling. Första sprutningen med 0,25 l per hektar bör komma när rapsen har 2-5 örtblad och den uppföljande behandlingen knappt tre veckor senare. Belkar har lika god effekt på våtarv, där du vid en dosering på 0,5 l Belkar per hektar kan förvänta 70-85 % effekt. Åkerviol och veronika kan inte bekämpas med Belkar, men behandligen kommer att ha en hämmande effekt. Belkar sprids på en tidpunkt när vi också använder andra medel som gräsmedel till spillsädsbekämpning, mikronäring, växtreglering och skadjursmedel. Var uppmärksam på att Belkar bara kan köras tillsammans med skadedjursmedel. Till alla andra medel bör det vara ett avbrott på 7 dagar mellan behandlingarna.
Dominerande ogräs Stadie Dos, pr. ha
Skatnäva, sparnäva, snärjmåra och baldersbrå   Stadie 12-15 + 3 veckor senare 0,25 l Belkar 0,25 l Belkar
Baldersbrå, Snärjmåra, blåklint och kornvallmo  Stadie 16-30 0,4-0,5 l Belkar

Tillväxtreglering av höstraps på hösten

En effektiv växtreglering bör planeras och utföras innan rapsen blivit för stor. Behandlingen säkrar att tillväxtpunkten håller sig nära jorden så att frosten därmed inte kan göra skada på hjärtskottet. Flera faktorer har inflytande på risken för sträckning av tillväxtpunkten.
 • Tätt bestånd > 40 pl/m2
 • Tidig sådd
 • Rikligt med gödning > 60 kg N/ha
 • Radsådd
 • Sortens tendens att höja tillväxtpunkten
Om så bara en av ovanstående punkter passar in på din rapsodling, rekommenderar vi
 • 0,5-0,7 liter Caryx per ha redan när rapsen har 3-5 örtblad.
En tidig behandling med tillväxtreglering har en långt bättre effekt än att behandla när sträckningen är ett faktum. Därmed kan du hålla en låg dos. Se möjligheterna för behandling med växtreglerande medel i nedanstående schema. Växtregleringsmedel och svampmedel godkända på hösten i höstraps.  
Medel Rekommnderat liter pr. ha           Godkänt på hösten till Verkar mot Antal behandlingar        pr. växtsäsong
Caryx 0,5-0,7 Tillväxt-reglering   DC 13 Tillväxtreglering med en sidoeffekt på torröta och ljus bladfläck    
Den totala maximala dosen får inte överstiga 1,4 l/ha och år. Om 2 behandlingar ska göras ska den ena behandlingen göras på hösten och den andra på våren.
Folicur Xpert 0,520 Svamp-bekämpning   DC 14-20 Torröta, Ljus bladfläcksjuke och med tillväxtreglerande sidoeffekt. Folicur Xpert får bara användas antingen höst eller vår.
  Eftersom Folicur Xpert bara får användas en gång per säsong, rekommenderar vi därför att använda Caryx som tillväxtreglering på hösten och spara tebuconazol-produktet till svampbehandlingen på våren. Kom ihåg att varken tillväxtregleringsmedel eller svampmedel kan blandas med Belkar   

Ogräsbekämpning i höstsäd

Skiften med en stor andel höstspannmål, tidig sådd och ökning av plöjningsfri odling betyder att det bör vara ett ökat fokus på bekämpning av örtogräs och gräsogräs på hösten. Det är extra viktigt om det förekommer gräsogräs som renkavle, åkerven, italienskt rajgräs och råttsvingel som på fler och fler platser utgör ett växande problem. Varför behandling på hösten?
 • Säkra att örtogräs och gräsogräs inte konkurrerar med grödan.
 • Bättre utveckling av grödan = bättre övervintring – bättre utbyte
 • Behandling på våren kräver högre dos
 • Prosulfocarp (Boxer) på hösten är viktigt för att undgå resistens
 • Gräsogräs är svårt att bekämpa på våren, eftersom det har växt sig för stort
 • Reducera risken för utveckling av resistent ogräs
Ensidig och upprepad användning av medel med samma verkningsmekanismer ökar risken för resistens. Det är känt attt det ska finnas resistens mot gruppen av ALS-hämmarna i våtarv, baldersbrå, kamomill, dån, vallmo m.fl. ALS-hämmarna omfattar bl.a. Hussar, Harmony, Nuance, Saracen och där dessa medel ingår i blandningen. Aktiv substans prosulfokarp (Boxer) och diflufenikan (Sempra) tillhör andra grupper och är därför effektiva resistensbrytare för användning på hösten. För att undgå eventuell resistens och kontrollera ogräs från skörden rekommenderar vi att det görs en effektiv behandling i DC 00-13 med produkter som innehåller Prosulfokarp och Diflufenikan. Detta ger fria möjligheter att använda ovannämnda ALS-hämmarna på våren. Om man använder Atlantis OD är det inte möjligt att använda ALS-hämmarna på våren. Ett alternativ skulle kunna vara våruppföljning med t.ex. 0,5-0,1 liter Zypar eller Broadway i höstvete. Svenska Foder rekommenderar GoldPack (20 l Boxer + 1 l Sempra = 10 ha) DC 01-13                            2,0 l Boxer + 0,1 l Sempra pr. ha eller DC 01-13                            2,5 l Purelo + 0,03 l Sempra pr. ha Åtgärder för att minska risken för spridning av prosulfokarb
 • Om det finns kommersiella odlingar i närheten med frukt eller grönsaker, som ska skördas under hösten – behandla inte med prosulfokarb om inte förutsättningarna är optimala!
 • Avståndet mellan dessa odlingar och det fält som ska behandlas ska vara minst 500 meter.
 • Behandla fälten enbart under kväll eller natt, klockan 18 till 03, då luftfuktigheten är hög.
 • Behandla inte fält då temperaturen är över 15 °C.
 • Behandla helst inte i solljus, då det är torrt och luftfuktigheten är låg.
 • Behandla inte när vindhastigheten är över 3 m/s.
 • Kör lugnt under behandlingen, 6–8 km/h.
 • Använd alltid utrustning som ger minst 75 % avdriftsreduktion, gärna i kombination med stor vätskemängd.
 • Se till att bomhöjden inte överstiger 50 cm.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: