Search
Close this search box.

.

.

Vårstrategi mot gräsogräs och örtogräs i höstspannmål och förebygg resistens – Fokus i Fält v. 16

Våren är här på riktigt! Detta nyhetsbrev handlar om  vad du ska använda för vårstrategi mot gräsogräs och örtogräs i höstspannmål och hur du bäst förebygger resistens i dina fält.

Aktuellt i fält

Nu kommer det fina vädret och förhoppningsvis kommer vi riktigt igång på alla håll i Sverige med sådden. Kom ihåg att justera plantantalet efter sådatum och fältgrobarhet. Det optimala plantantalet i vårkorn är nu 325-350 grobara kärnor per m2 alltså 50-75 kärnor i förhållande till sådd 1 april. Läs mer i Växtsodlingsbrev nr. 3. Utnyttja dagarna innan sådd att spruta ogräs i höstsäden: Se Svenska Foders rekommendationer härnedan.
 Antal grobara kärnor pr m2 x TKV (Tusenkornvikt (gram) Fältgrobarheten % =  Utsädesmängd i kg pr ha
  Vårstrategi mot gräsogräs i höstsådden Mateno Duo som ogräsmedel för höstbehandling i höstspannmål ger grödan en bra start på hösten med minimal ogräskonkurrans efterföljande vår.  Tillsammans med Boxer ser vi på flera håll mycket goda effekter av bl.a. spillraps och blåklint när vi nu inventerar fälten efter vintern. En god odlingsekonomi i höstspannmålen börjar med en höstbehandling uppföljt med en riktad insats under efterföljande vår. Gärna i kombination med tillväxtreglering och första svampsrutning i tidig stråskjutning. Att inte göra någon höstbehandling kostar skörd som inte kan hämtas tillbaka genom endast en vårbehandling. En höstbehandling skapar också tid att på våren pricka uppföljande behandlingstillfälle mer rätt. Speciellt vårar som är sena och kalla som den här med större ogräs som växer på tidigt.

Gräsogräsbekämpning vår i höstspannmål med dosering per ha

Gräsogräs i höstvete, rågvete och råg

Preparat Ogräs
Attribut Twin Plus (Endast i höstvete) (Attribut+Hussar Plus OD (10/13.3 ha per frp) Flyghavre, Kvickrot, Åkerven
1,35 – 1,65 l Avoxa Sandlosta, Åkerven, Kvickrot, Flyghavre
0,5-0,7 l Cossack OD + 0,5 l SF Superolja (Max 0,6 l per ha i Råg) Rajgräs, Åkerven och vitgröe specialist
0,9 l Atlantis OD+0,5 l SF Superolja+1,2 l Axial Renkavle, Åkerven, Rajgräs, Råttsvingel. Renkavle på platser med resistens tillsätts Axial
 110-220 gram Broadway + 0,5 l PG26N Sandlosta, Åkerven, Evt. 2 x 110 g minst 10 dagar mellan varje behandling för effekt på sandlosta.

Gräsogräs i höstkorn

Preparat Ogräs
0,8 -1,2 l Axial Flyghavre, Åkerven, Renkavle
50 ml Hussar Plus OD + 0,5 l SF Superolja Rajgräs Vitgröe och Åkerven (Ungefär 40-70 % effekt)
Vid stor förekomst av gräsogräs, t.ex. rajgräs, renkavle och råttsvingel är växtskyddet inte nog för en effektiv bekämpning. Andra faktorer som reducerar problem med gräsogräs är sen etablering av höstsäd, plöjning och flera vårgrödor. Bekämpning av örtogräs kan vänta ett tag till och bekämpning av gräsogräs nu kommer också bekämpa en del örtogräs.

Vårstrategi mot örtogräs i höstsådden

Har du inte behov att bekämpa gräsogräs är två goda lösningar antingen Sekator Plus OD eller Starane XL. Sekator Plus OD innehåller olika aktiva substanser med olika verkningssätt bl.a. 2,4-D verkar som påverkan på auxin-syntesen. Efter upptag avtar tillväxten i ogräset inom loppet av några få dagar. Sekator Plus OD kan köras från 7-8 grader och tillväxt fram till DC 32. Det gör att den passar att även använda under en T1 behandling (svamp) i tidig stråskjutning tillsammans med eventuell tillväxtreglering. I nedanstående tabell ses effekten av de två produkterna. Har vi gjort en lyckad behandling med Mateno Duo och Boxer i höstas är flera av ogräsen redan borta såsom viol, veronika. Den blåklint som är kvar är relativt liten och hanteras på ett bra sätt med Sekator Plus OD.                                              

Förebygga resistens mot ogräsmedel

Utveckling av herbicidresistens är ett ökande problem i vår stråsäd. I gräsogräs är de största utmaningarna med resistens bl.a. i renkavle, rajgräs och åkerven. Örtogräs hittar man resistensproblem bl.a. i våtarv, kamomill och blåklint. Detta beror främst på den frekventa användningen av herbicider med samma verkningsmekanism. De största problemen med resistens ser man när det gäller ACC (fob-dim) och ALS (mini-medel) – se tabellen längst nederst på sidan. I kampen för att undvika herbicidresistens måste odlingsåtgärder som växtföljd och jordbearbetning ofta kombineras med användning av herbicider t.ex. Boxer och Mateno Duo i korn och Kerb i höstraps (Förhoppningsvis blir det godkänt igen). Bland örtogräs är det mest beroende på vilket medel man använder, som kan hålla resistensen nere, och här är DFF, Sekator Plus och Pixxaro EC viktiga produkter. Du kan själv begränsa resistensutvecklingen genom att:
  • säkerställa en varierad växtföljd med något annat än stråsäd
  • odla vår- och höstgrödor om vartannat
  • välja arter och sorter med hög konkurrenskraft,
  • plöja om ogräset har tagit över med plogfri odling;
  • att inte så höstspannmål för tidigt
  • gör en falsk såbädd
  • använda mekanisk bekämpning
  • att inte spruta många gånger med låg dos av sprutmedel med samma verkningsmekanismer
  • välja och/eller blanda herbicider med olika verkningsmekanismer – se tabellen nedan.
 
Verkningsklass Verkningsmekanismer Exempel på herbicider
1 A ACC Agil 100 EC, Focus Ultra, Select Plus
2 B ALS Atlantis OD, Broadway, Cossack OD, Nuance WG, Hussar Plus OD, MaisTer, Safari 50 WG, Saracen
5 C1 Fotosyntes II Goltix/Metafol
5 C2 Fotosyntes II Proman
6 C3 Fotosyntes II Corum
12 F1 PDS Mateno Duo och DFF
27 F2 HPPD Border
34 F3 Karotenoid Mateno Duo och Fenix
34 F3 Karotenoid Centium 36 CS
3 K1 Mitos Kerb Flo 400
15 N Lipidsyntes Boxer, Tramat
4 O Auxin Ariane S, Belkar, Korvetto, Matrigon 72 SG, Pixxaro EC, Starane 333 HL, MCPA
2+4 B+O ALS och Auxin Sekator Plus och Starane XL
9 G EPSP Glyphomax (Glyfosat)
 

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: