Search
Close this search box.

.

.

Vårstrategi mot ogräs i höstsådden – Fokus i Fält

Höstsådden som behandlades mot ogräs i höstas ser efter en traditionell Boxer+DFF-lösning att vara tillfredställande såhär långt i de flesta fält.

Det är viktigt att komma ut och gå på den höstsådda arealen för att kunna konstatera art, mängd och storlek på eventuellt ogräs. En tidig insats är viktig där det finns stora bestånd av gräsogräs, eller svårbekämpade arter som t.ex. renkavle. I nedanstående tabell kan du se Svenska Foders rekommendationer till ogräslösningar i höstsådden under våren – högsta dosering vid svåra arter och vid mycket ogräs.

Ogräsbekämpning i höstsådd våren med dosering per ha. Gräs- och Örtogräs i höstvete

Ogräsbekämpning i höstsådd våren med dosering per ha
Gräs- och Örtogräs i höstvete

Attribut Twin Plus

(Attribut+Hussar Plus OD)

Flyghavre, Kvickrot, Åkerven

110-220 gram Broadway +

0,5 l PG26N

Sandlosta, Åkerven,

Evt. 2 x 110 g minst 10 dagar mellan varje behandling bra effekt på sandlosta

0,5 – 0,9 l Cossack OD +

0,5 l SF Superolja

Rajgräs och vitgröe specialist

0,5 – 0,9 l Atlantis OD +

0,5 l SF Superolja

Renkavle, Åkerven, Rajgräs, (Råttsvingel)
Gräs- och örtogräs i höstkorn

50 ml Hussar Plus OD +

0,5 l SF Superolja

Enda möjligheten för gräsbekämpning i höstkorn på våren
Flyghavre i höstspannmål

0,8 -1,0 l Event Super +

0,5 l SF Superolja

Höstkorn, råg och rågvete senast i stadie 30. Höstvete senst i stadie 37
Uppföljande ogräsbekämpning av 2-bladstadiet i höstspannmål
7-10 gr. Nuance + 0,3 Starane 333HL + 0,1 l Herbinass  
0,5-1,0 l Zypar Inkl. Snärjmåra, Baldersbrå, Skatnäva, Sparnäva, Jordrök m.fl.
+ 0,8-1,0 l MCPA 750 Tistel

Vid stor förekomst av gräsogräs, t.ex. rajgräs, renkavle och råttsvingel är kemi inte nog för en effektiv bekämpning. Andra faktorer som reducerar problem med gräsogräs är sen etablering av höstsäd, plöjning och flera vårgrödor.

Ogräsbekämpning i höstraps

Fick du inte behandlat din höstraps effektivt mot ogräs i höstas, är det viktigt att göra en tidig insats så snart du kan köra på fälten. Du har tre möjligheter: Korvetto, Galera, Matrigon 72 SG.

DC stadie 51-55 i raps

På fotot ser du DC stadie 51-55, där blomknopparna är synliga. Om rapsen ser ut så, är det för sent att använda Korvetto och Galera.

Innan DC 50 rekommenderar vi Korvetto. Korvetto är en blandning av hormonmedlet i Belkar och den aktiva substansen i Matrigon. Denna blandning klarar bekämpning av baldersbrå, snärjmåra, näva, kornvallmo, blåklint mm.Fakta om Korvetto:

  • Används senast DC 50, innan knopparna är synliga
  • Doseringen är 0,65-1,0 l Korvetto per ha.
  • Kan användas från 10 oC
  • Bör inte användas vid utsikt till frost
  • Behöver inte additiv
  • Är blandbart med skadedjursmedel och svampmedel

Matrigon ska användas senast i DC55 – alltså innan du kan se gula kronblad i fält.

0,165 kg Matrigon 72 SG + 0,5 l SF SuperOlja per ha.

På fotot ser man enstaka blommor som slagit ut och tidpunkten för att bekämpa med Matrigon 72 SG är därmed förbi.

Den aktiva substansen i Matrigon och Korvetto är Clopyralid, som samlas in av bina och kan hittas efteråt i honungen. Därför är det viktigt att du inte sprutar senare än DC 55.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: