Search
Close this search box.

.

.

Växtodlingsbrev 12/2019

 • Aktuellt i sockerbetor
 • Jordbrukskalk – startskottet på ett bra utbyte
 • Glyfosat efter skörden

 Aktuellt i sockerbetor

Det är fortsatt en god anledning att hålla ett öga på bladsjukdomarna i sockerbetor.

Svenska Foder rekommenderar följande:

0,3 liter Comet Pro, eventuellt tillsätts 0,3 liter Tiro per ha

Läs mer HÄR

 Jordbrukskalk – startskottet på ett bra utbyte

Jordens pH är en avgörande faktor för en optimal tillväxt hos plantan. Jordens pH bör därför bibehållas vanligen med 2-4 ton kalk cirka vart 4 år för att:

 • Säkra det korrekta pH-värdet. Kom ihåg att alla grödor, som vete, sockerbetor, korn, raps och majs trivs bäst med ett högt eller ett medelhögt pH.
 • Bevara eller förbättra jordens struktur, som gör det möjligt att skapa den perfekta såbädden.
 • Bibehålla tillgängligheten med en rad näringsämnen.
 • Minimera risken för angrepp av, bl.a. kålbrok rotbrand i sockerbetor
 • minimere risikoen for angreb af bl.a. kålbrok i raps og rodbrand i roer

Jordbrukskalk och magnesiumkalk (jordbrukskalk+dolomitkalk) är de mest använda typerna av kalk inom lantbruket. Magnesiumkalk är upplagt att använda om jordanalyserna visar ett lågt magnesiuminnehåll och är ett billigt alternativ till gödning med magnesium.

Calciprill är en annan möjlighet framför traditionell kalkning. Calciprill är en granulerad kalk, som kan spridas med en vanlig gödningsspridare och kan därför spridas stort sett hela året, när man kan köra på marken. Det ger samtidigt möjlighet att hålla reaktionstalet stabilt vid jämn tilldelning, framför vart 4-5 år.

Utmaningen är: Ta några jordprover, tilldela den nödvändiga mängden kalk och få en bättre jordstruktur och ökat utbyte.

Glyfosat efter skörden

– stubben innan höstsådden

Innan direktsådd och vid plöjningfri odling kommer det ofta att vara behov för bekämpning av plantor från spillsäd innan man sår höstgrödan på arealen.

Den markbehandling som görs innan och i förbindelse med sådd är ofta inte tillräcklig för att bekämpa fröogräset, så vi rekommenderar därför att fröogräset bekämpas med

 • 1,1 – 2,0 l Glyphomax 480 + additiv pr. ha eller
 • 1,5 – 2,7 l Glypper + additiv pr. ha

Om gräsogräs som rajgräs har blivit tuver är det viktigt att använda en förnuftig dos glyfosat på upp till 1 200 gram motsvarande 2,5 l Glyphomax HL per ha.

Bekämpning av kvickrot och tistlar med mera

3-4 veckor efter skörden när kvickrot och tistel har god tillväxt uppnås den bästa effekten. När ogräset har den storleken kan vi få glyfosat transporterat ut i änden av rötterna och därmed uppnå den maximala effekten. Rekommederad dos:

 • 2,3 – 3,0 l Glyphomax 480 + additiv pr. ha eller
 • 3,0 – 4-0 l Glypper + additiv pr. ha.

Hög dos för tistlar.

Avstånd mellan sprutning och jordbehandling

Börja inte med jordbearbetningen för tidigt. Det bör gå 2-10 dagar mellan sprutning och jordbehandling. Kortast tid, då det bara är fröogräs som skall bekämpas och längst tid om det är rotogräs som skall bekämpas. Sent på hösten bör det gå minimum 14 dagar.

Varför ska man tillsätta ett eller flera additiver till glyfosat?

Glyfosatmolekylen binder sig gärna med bl.a. calcium, magnesium och järn från sprutvattnet. Därmed blir glyfosatmolekylen inaktiv. NovaBalance förhindrar att glyfosaten binder sig till Ca, Mg och Fe.

Vätmedel har en positiv inverkan på genomträngningen av plantornas växtsätt, och håller dropparna fuktiga längre, så att det aktiva ämnet får bättre tid att diffundera in i plantorna.

Dosering av additiver

Vattenhårdhet                                         NovaBalance                                           Vätmedel­­­   

Mjukt vatten                                               0,05 l pr. ha                                                0,2 l pr. ha
Medelhårt vatten                                       0,10 l pr. ha                                                0,2 l pr. ha
Hårt vatten                                                 0,20 l pr. ha                                                 0,2 l pr. ha

Kom ihåg att additiverna alltid skall tillföras sprutvätskan före glyfosaten.

Sprutteknik

 • Man bör använda max 100-150 liter vatten per ha
 • Den bästa spruttiden är på morgonen utan förmycket dagg och med hög ljusintensitet under dagen.
 • För att undvika avdrift mot gräskanterna och grannens trädgård, bör alltid en avdriftsreducerande sprutteknik användas.
 • Det bör max användas 100 – 150 l vatten pr. ha

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: