Search
Close this search box.

.

.

Växtodlingsbrev 10/2019

  • Svampbekämpning i majs
  • Svampbekämpning i betor

Svampbekämpning i majs

Svampsprutningen måste tajmas lokalt, beroende på lokala behov. Riskfält är:

  • områden med många års intensiv majsodling,
  • områden som inte är plöjda,
  • en dålig plöjning med många stubbrester från förra årets majsfält,
  • områden med kärnmajs och kolvmajs, eftersom de har en längre växtsäsong eller helt enkelt
  • fält som är svaga och utsatta för infektion.

Majs kan angripas av ögonfläcksjuka, bladfläcksjuka och rost.

Ögonfläcksjuka trivs under kalla (14-18 °C) och fuktiga förhållanden.

Bilderna visar angrepp av ögonfläcksjuka. Till vänster är ett tidigt stadium där det kan vara svårt att se svampangreppet.

Majsens bladfläcksjuka trivs bäst vid något högre temperaturer (22-25 °C) och även i fuktigt väder och bladfukt. Båda bladsvamparna överlever på växtrester av majs, och därför ger förfrukt majs och/eller många växtrester på markytan större risk för angrepp.

Bekämpning

I riskfält rekommenderas alltid att utföra en svampbehandling i st. 51-55, medan behandling i plöjda fält endast rekommenderas för över 35% drabbade växter på bladet som stöder kolven.

Svenska Foder rekommenderar att svampbehandlingen görs med antingen 0,6 liter Propulse, som är godkänd hela vägen till st. 69 (avslutat blomning) eller 0,8 liter Comet Pro per ha, vilket är välkänt och testat men godkänt endast till st. 65 (början blomning).

Bekämpning utförs vanligen under perioden från st. 51 och tills sprutningsperioden. Upptäcks tidiga angrepp rekommenderas en delad behandling med 2 x 0,4 liter Propulse eller 2 x 0,5 liter per ha Comet Pro med 2-3 veckors intervall.

Använd 250-300 liter vatten per ha för att få bladen effektivt täckta. Dessutom rekommenderar vi en eftermiddagssprutning där plantorna inte är saftspända, eftersom det ger minimal kör skada på majsen.

Svampsprutvätskan kan blandas med 2-3 liter Profi Majs där det finns misstankar om brist på mikronäringsämnen. Särskilt i år när det är mycket torrt på många ställen, skulle det vara relevant att inkludera Profi Majs och följ eventuellt upp 2-3 veckor senare medan det fortfarande är möjligt att köra i majsen.

Profi Majs kan bland annat säkerställa en optimal bor-nivå för kärna sättningen. Majsen är också känslig för bristen på magnesium, mangan och zink, och flera försök har visat relativt stor utbytesökning för tillförsel av mikronäringsämnen de senaste åren. Profi Majs innehåller både fosfor, bor, mangan, zink, magnesium och kalcium.

Svampbekämpning i betor

Flera års försök med svampbekämpning i sockerbetor har visat stora och stabila nettovinster på 8-10% i genomsnittliga utbyten. De mest förlustgivande bladsjukdomarna är mögel, betrost, ramularia och delvis cercospora. Det finns stora skillnader i sorternas mottaglighet för de enskilda sjukdomarna, men ingen av sorterna är resistenta mot en eller flera bladsvampar. Det är årets tillväxtförhållanden som bestämmer svårighetsgraden av enskilda sjukdomar. Vanligtvis startar de första angreppen i mitten av juli.

Val av medel

För svampbekämpning i sockerbetor har Amistar, Amistar Gold, Mirador, Tiro och Comet Pro godkänts. Vi rekommenderar i grunden 2 svampbehandlingar – oavsett om det är socker-, foder- eller energibetor, där:

  1. behandling utförs i slutet av juli vid början av angrepp med 0,3 liter Comet Pro per ha.
  2. behandling 3 veckor senare med 0,3 liter Comet Pro, eventuellt tillsätts 0,3 liter Tiro per ha. 2 behandlingar är aktuella i betorna som ska tas upp senare än i början av oktober.
  3. behandling ytterligare 3 veckor senare – normalt i mitten av september med 0,3 liter Tiro per ha. Denna behandling kan vara relevant i några år i betorna som ska tas upp i november.

Det lönar sig inte att göra en svampbehandling vid mindre än 6 veckor till upptagning.

Den bästa svampeffekten uppnås genom en morgonsprutning på saftspända växter och med 200-250 liter vatten per ha.

Ramularia ses som gråbruna 4-12 mm fläckar – ofta med mörkbruna kanter. Ramularia trivs bäst vid varmt (18-20 °C) och fuktigt väder.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: