X-zelit ger dina kor en problemfri start

Kalciumbrist påverkar din produktion. Kalvningsförlamning drabbar runt 3 % av korna i Sverige, främst omkalvarna. SLU har beräknat den årliga kostnaden till över 30 miljoner kronor. Därtill kommer kostnaden för sänkt mjölkproduktion och följdsjukdomar. Carolina Johansson, Produktchef Nötfoder menar att det är denna subkliniska kalciumbrist som kostar din produktion mest. Omkring 50 % av omkalvarna har en subklinisk kalciumbrist. Med X-zelit kan du påverka kornas laktation positivt och bibehålla en stabil kalciumnivå i blodet. X-zelit ser till att du får en problemfri start på laktationen och ökar din mjölkproduktion.

Låga kalcium-nivåer efter kalvningen påverkar produktionen negativt. Det är framförallt den subkliniska kalciumbristen som kostar dig mest.

– En subklinisk kalciumbrist är svår att upptäcka. Den ger inte kalvningsförlamning men ökar risken för andra sjukdomar som tillexempel mastit och livmoderinflammation, berättar Carolina Johansson. En av förklaringarna är att djur med låga kalciumnivåer i blodet får ett försämrat immunförsvar.

– Även musklernas funktion är beroende av kalcium. När musklerna fungerar sämre stänger sig spenkanalerna sämre och risken för mastit ökar. En försämrad muskelfunktion ökar också risken för kvarbliven efterbörd och löpmagsförskjutningar.

Eftersom man ofta ser försämrat immunförsvar ökar även risken för livmoderinflammation. En sådan inflammation kan försämra både äggets och fostrets utveckling. Man har i försök sett kor med kalciumbrist som får en sänkt dräktighetsprocent och en längre tid till konstaterad dräktighet, trots till synes normal ägglossning.

– Tydliga samband har också påträffats mellan låga kalciumnivåer i blodet och höga nivåer av NEFA och ketonkrop¬par, fortsätter Carolina. Dessa ämnen och därmed kalciumbrist är starkt kopplade till energibrist och försämrad fruktsamhet.

Så har vi då mjölkavkastningen.
– Eftersom muskler är beroende av kalcium och även vom- och tarmrörelserna, ser man ofta ett sänkt foderintag kopplat till låga kalciumnivåer i blodet. Detta ger såklart en sänkt mjölkavkastningen.

– Dessa olika parametrar sammanlagt visar att det inte är de kliniska kalvningsförlamningarna som kostar mest pengar, utan den subkliniska kalciumbristen. Bortfallet i mjölkproduktionen står för den största kostnaden.

Vad kan då X-zelit hjälpa till med?

– X-zelit binder till sig kalcium från fodret, förklarar Carolina Johansson. Det gör att kon aktiverar sitt eget hormonsystem och frisätter kalcium från skelettet.

– Vid kalvning är hon då väl förberedd att frisätta de stora mängder kalcium som krävs och genast ta upp och utnyttja kalcium maximalt från såväl fodret som från egna kroppsreserver, fortsätter hon. På så sätt förhindras kalciumbrist och de därtill kopplade problemen runt kalvning samtidigt som mjölkproduktionen gynnas. Utfodringen av X-zelit ska alltid upphöra vid kalvning.

X-zelit Complete

X-zelit Complete är X-zelit och sintidsmineral i samma produkt. För att minimera antalet produkter som ska hanteras och doseras finns även X-zelit Complete. X-zelit Complete är en kombinerad produkt som innehåller både sintidsmineral och X-zelit. Genom att utfodra 400 g per dag under hela sintiden får sinkon i sig ett välbalanserat sintidsmineral i kombination med X-zelit. Med en patenterad produktionsprocess som ger produkten en struktur i form av VitaCaps blir produkten extra smaklig.


Carolina Johansson
Produktchef Nötfoder

 


Kategorier i: ,