Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

God tillväxt med uppmärksamhet på detaljer

Torgil Bertilsson driver en integrerad grisproduktion där smågrisproduktionen är knuten till Annedals gård och slaktsvinsproduktionen och spannmålshanteringen finns på gården Hörröd i Övarp norr om Kristianstad. Vi träffar Torgil på Annedals gård där han visar oss runt i stallarna och berättar om sina erfarenheter kring tillväxtgrisarnas utveckling och utfodringen av Svenska Foders foder Syra Express i torr form.Torgil Bertilsson som driver Annedals gård och Svenska Foders grisfodersäljare Magdalena Bengtsson.

Torgil Bertilsson är en driven person och med en stor lust att fortsätta utveckla sin verksamhet utefter sina förutsättningar. Man märker det tydligt när man följer honom runt i stallarna på Annedals gård. Han slutar aldrig tänka kring förbättringspotentialer, hur man kan tänka annorlunda för att förbättra produktionen. Det finns alltid nya saker man kan göra.

– Jag trivs väldigt bra med djur, det är något jag verkligen tycker om att arbeta med, säger Torgil Bertilsson. Och det är något jag gärna vill arbeta med ett bra tag till. Det är fortfarande roligt och inspirerande.

– Och då handlar det inte bara om djuren, utan också detta med att göra det trivsamt för de som är arbetar här, säger han. Vi har under många år haft en mycket stabil situation vad gäller anställda och haft turen att ha duktiga, noggranna människor som stannat kvar. Men jag missbedömde en person som skötte sitt jobb prickfritt under lång tid, men som sedan ville börja studera och började missköta arbetet för att bli uppsagd – och därigenom få fördelar av samhällets sociala skyddsnät.

– Det kostade en del pengar, fortsätter Torgil. Men nu är vi på banan igen och har en tydlig positiv trend i resultatutvecklingen.


Bild på sugga ocg kultingar

För 10 år sedan hade vi ritningar klara på nya grisningsavdelningar men vår kommun köpte granngården och har nu etablerat industriområde där och i en annan riktning har man planerat 100 marklägenheter ca 300 m från gården. Följden har blivit att vi renoverat och kört vidare i det gamla.

Produktionen har generellt fungerat väl under alla år, även om man på gården såklart haft väldigt tuffa år. Speciellt när lönsamheten varit låg i branschen. Men genom att göra det mesta själv, har man kunnat hålla lägre investeringskostnader än om man byggt helt nytt – något som gett en något bättre ekonomisk stabilitet. Idag upplever Torgil att lönsamheten för honom på gården är god. Bortsett från det senaste året med effekterna av torkan 2018.

Hälsostatusen är god i stallarna, en absolut nödvändighet för en god och lönsam produktion. Att det är torrt och rent inne hos suggorna och tillväxtgrisarna, menar Torgil, är helt väsentligt för hur resultatet blir. Torgil använder finhackad halm, som hackas på gården, och som han har goda erfarenheter av. Det började han med 2010.

– Vi är noga med att ha det rent och snyggt, eftersom vi vill ha grisarna kuranta och pigga, konstaterar Torgil. Med finhackad halm i boxarna får vi en bättre uppsugningsförmåga, dessutom har vi inga problem i spalt eller utgödslingsanläggningar. Även till slaktgrisarna använder vi finhackad halm. Det blir renare och trevligare miljö för både djur och anställda.

Noggrannheten och den ständiga prövningen av den egna produktionen gör att verksamheten utvecklas och resultaten förbättras. Om suggan mår bra får smågrisarna en bra start på sin livscykel. Det gör att man får mindre problem även i de senare delarna av produktionen. En annan sak som påverkar produktion och smågrisar är rätt temperatur och ventilation i stallarna, speciellt i smågrishörnan.

– Genom att kunna kontrollera temperatur med hjälp av bra värmesystem och skyddande tak där smågrisarna befinner sig, minskar man t.ex. energikostnader, konstaterar Torgil. Man ser också lägre dödlighet och grisarna växer snabbare.

Hos Torgil Bertilsson sker grisning varannan vecka och är uppdelat i 11 grupper. Man har i snitt 14,5 levande födda. Vi är såklart intresserade av hur han tänker kring tillväxtgrisarna, och varför han valt den strategi han jobbar efter idag.

– Jag hade från början torr utfodring under många år till hela besättningen. Men när vi gjorde en nybyggnation av dräktighetsstall för 12 år sedan gick vi över till blötutfodring till suggorna. Bland annat för att underlätta användandet av hemmaberett foder. Eftersom inte tillväxtboxarna var lämpade att montera tvärtråg i, valde vi att fortsätta med torrfoder till smågrisarna. Det finns en trygghet i att utfodra torrt till de känsliga smågrisarna och det finns inga direkta svaga länkar med hygienöversynen. De får fodret direkt ur automaten, ett foder med en praktisk struktur. Och så länge de äter och växer, är det allt som behövs, säger Torgil, som fortsätter:

– Vi börjar med att utfodra Smågris Start med zink och vid avvänjningen – då grisarna är 32 dagar gamla – fasas de långsamt in på Smågris Syra Express efter ca 10 dagar. Det är en utfodringsstrategi vi har använt under flera år.

Infasningen på Smågris Syra Express pågår under ca 1 ½ veckas tid.  Enligt WinPig ligger man för närvarande på 11,9 avvanda per kull. Grisarna väger cirka 10 kg vid avvänjningen och när det är dags för insättning i slaktsvinstallarna på Hörröd, väger grisen 36 kg. När grisarna är 10 veckor gamla flyttas ca 35 % av omgången tillsammans med 12 veckors grisarna i tömningsavdelningen. Åldern vid 30 kg är 69 dagar enligt WinPig.

– Med Smågris Syra Express har vi kombinerat mesta möjliga näring åt smågrisarna med en blandning av organiska syror som minskar risken för tillväxt för skadliga bakterier i mag- och tarmkanalen, berättar Magdalena Bengtsson, som är grisfodersäljare och Torgils kontakt med Svenska Foder.

– Den goda hygien Torgil håller i sitt stall och det närvarande management han har i sin produktion, tillsammans med ett balanserat foder med en mycket hög tillväxt, gör möjligheten mycket god att få se sådana fina resultat, som denna produktion uppvisar, fortsätter hon.

– Alla delar i en produktion är viktiga, fyller Torgil i. Det är det som gör det engagerande och inspirerande att jobba i en grisproduktion. Det finns alltid förbättringspotentialer. Det hinner inte bli tråkigt, om man ständigt vill förbättra sig.

 

 

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: