Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Bättre produktion med rätt ensileringsmedel

Två traktorer skördar vallgräs

Grovfodret är grunden. Genom att säkerställa ett bra grovfoder, både hygieniskt och näringsmässigt, möjliggör man en enklare utfodring av sina djur. Med en hög kvalitet på grovfodret ökar man smakligheten och man kan minska på mängden kraftfoder till sina djur. Men för att uppnå detta måste man ensilera på ett bra sätt. Filip Nilsson, produktchef för ensilering i Svenska Foder, berättar om hur du bäst uppnår en optimal hantering av ditt grovfoder.

-Det finns så många parametrar att ta hänsyn till för att uppnå ett bra grovfoder, säger Filip. Mycket kan gå fel: och man märker det direkt i sin produktion och sin besättning. Det kan handla om minskad mjölkproduktion, problem med mjölkkvaliteten, minskad tillväxt och hälso- och fertilitetsstörningar. Dessutom kan du behöva kassera dåligt ensilage, för att du inte lyckats med ensileringen.

Helhetsgrepp på grovfoderproduktionen

-Allt det här kostar pengar, fortsätter Filip. Därför är det viktigt att ta ett helhetsgrepp på sin grovfoderproduktion. Alla delar hänger ihop. Rätt vallfröblandning, som passar i din produktion, och därefter rätt insatser, vid rätt tidpunkt och slutligen en välkomponerad ensileringsprocess.

För att uppnå en bra ensileringsprocess måste man skapa rätt förutsättningar genom hur man hanterar sin grönmassa. Den gamla devisen HACKA, PACKA, TÄCK tillsammans med noggrannhet gäller fortfarande för bäst resultat.

Kritiska punkter vid ensilering

-Men för att optimera sin hantering och säkerställa ett riktigt högkvalitativt ensilage, behövs ett noggrant utvalt ensileringsmedel, säger Filip. Kritiska punkter vid ensilering handlar ofta om att:

• Minska näringsförluster
• Förebygga hygieniskt dåligt foder
• Minimera svinn av foder
• Kunna öppna silon tidigt
• Hålla silon stabil efter öppning

-Det man vill undvika är framförallt två saker: varmgång och klostridier, fortsätter han. Vid varmgång växer jäst och mögel. Jäst växer främst i syrerika miljöer, men kan även växa i i syrefattiga miljöer, men kan motverkas med låga pH-värden. Mögelsvamparna trivs endast i en syrerik miljö, och när de får det bryter de ner mjölksyran – vilket i sin tur leder till att pH-värdet stiger. Man vill alltså kontrollera de båda, eftersom de gärna hjälper varandra och snabbt kan försämra grovfoderkvaliteten.

Viktigt med ren gröda i silon

Varmgång riskerar att det utvecklas toxiner i grovfodret. Det i sin tur ger kan ge upphov till höga celltal, mastiter, diarréer och fruktsamhetsstörningar. Dessutom förbrukas näringen och smakligheten försämras.

-Här är det viktigt att man får in ren gröda i silon, lufttätt i silon genom att packa och täcka väl, säger Filip.

Hög ts-halt motverkar klostridier
Klostridier finns i jord, gödsel, gammalt växtmaterial och ensilage. De växer till sig i syrefri miljö vid ”höga” pH-värden. Klostridierna bryter ner socker, proteiner och mjölksyra och producerar istället smörsyra och ammoniak.

-Bäst gör man i att undvika få in klostridier i silon, säger Filip. Det gör man genom att tänka på vilka gödslingsrutiner och stubbhöjd man har och att hålla maskiner och silos rena. Har man trots allt fått in klostridier i sitt ensilage motverkar man det bäst genom att ha en hög ts-halt, lågt pH och tillsatsmedel.

Lägre insatskostnad och bättre effekt

För att undvika det här i mest möjliga mån handlar det om att ha ett ensileringsmedel som gör jobbet. Ett bra ensileringsmedel minskar ts-förlusterna och du får mer kvar av det grovfoder som skördats. Det minskar också risken radikalt för att få ett hygienskt dåligt foder. Dessutom bibehåller du proteinkvaliteten och får en bra försäkring för ett fodermedel som är svårt att ersätta i foderstaten.

SiloSolve som vi rekommenderar är ett biologiskt ensileringsmedel, säger Filip. Det är en produkt som ger dig som producent en lägre insatskostnad än andra typer av ensileringsmedel. Dessutom är produkten ofarlig att hantera för människor och sliter inte på maskiner.

-SiloSolve är också det biologiska ensileringsmedel som faktiskt ökar produktionen – både tillväxt och mjölkproduktion. Detta tack vare att ditt ensilage får en ökad smaklighet, samt att näringen bevaras bättre.

Filip Nilsson

010-130 29 51

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: